Thế nào là du lịch? Du lịch văn hóa là gì?

Tôi đang tìm hiểu và khám phá về luật du lịch. Nhờ anh chị giải đáp : Du lịch là gì ? Du lịch văn hóa được định nghĩa thế nào vậy ạ ?

Nội dung này được Ban chỉnh sửa và biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

1. Du lịch là gì?

Du lịch là những hoạt động giải trí có tương quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú liên tục trong thời hạn không quá 01 năm liên tục nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thăm quan, nghỉ ngơi, vui chơi, tìm hiểu và khám phá, mày mò tài nguyên du lịch hoặc phối hợp với mục tiêu hợp pháp khác .

2. Du lịch văn hóa là gì?

Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

– Làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi vương quốc, quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, truyền thống cuội nguồn văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa .
– Lợi dụng hoạt động giải trí du lịch để đưa người từ Nước Ta ra quốc tế hoặc từ quốc tế vào Nước Ta trái pháp lý .
– Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên du lịch .
– Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi phạm pháp từ khách du lịch ; tranh giành khách du lịch, nài ép khách du lịch mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
– Kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại, không có giấy phép kinh doanh thương mại hoặc không duy trì điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại trong quy trình hoạt động giải trí theo lao lý của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
– Sử dụng giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
– Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện kèm theo hành nghề .

– Quảng cáo không đúng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quảng cáo về loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo lao lý của luật khác có tương quan .

4. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch

– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về hội .
– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
– Tuân thủ pháp lý và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của hội viên ;
– Tham gia kiến thiết xây dựng, thông dụng, giáo dục, giám sát việc triển khai những lao lý của pháp lý, chủ trương về du lịch ;
– Tham gia thực thi du lịch, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức về du lịch ; nhìn nhận, tư vấn, đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp và lao động trong ngành du lịch ; kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại lành mạnh cho những hội viên ; kêu gọi những nguồn lực xã hội để tiến hành hoạt động giải trí du lịch theo lao lý của pháp lý ;

– Tổ chức triển khai việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, vận động hội viên kinh doanh du lịch bảo đảm chất lượng dịch vụ;

– Phát hiện và đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về du lịch, bảo vệ môi trường tự nhiên .

Căn cứ pháp lý: Luật du lịch 2017.

Trân trọng !

Rate this post