3 cặp từ chữ E hay bị nhầm

Bạn có hay dùng lẫn lộn từ Economic và Economical. Cùng là tính từ những chúng lại có nghĩa khác nhau .Với vần âm E, tất cả chúng ta sẽ phân biệt 3 cặp từ Economic và Economical, Envelop and Envelope, Everyday and Every day .
3-cap-tu-chu-e-hay-bi-nham

1. Economic và Economical

Các tính từ economic economical đều liên quan đến nền danh từ economy, nhưng ý nghĩa của chúng là khác nhau.

Tính từ economic (liên quan đến lĩnh vực kinh tế) thường đề cập đến việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.

Trong cách sử dụng ngày nay, tính từ economical thường có nghĩa là tiết kiệm – sử dụng cẩn thận các nguồn lực hoặc hoạt động với ít chất thải.

Economically là hình thức trạng từ của cả economic economical.

Ví dụ :

– “Destroying a rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal”. – E. O. Wilson.

( “ Phá hoại rừng nhiệt đới gió mùa cho quyền lợi kinh tế tài chính là như đốt một bức tranh thời Phục hưng để nấu một bữa ăn ” ) .

– The most economical and carbon-friendly way to travel to Boston from New York is by train.

( Cách tiết kiệm chi phí và thải ra vừa phải lượng carbon nhất để đi du lịch đến Boston từ Thành Phố New York là bằng tàu hỏa ) .

2. Envelop and Envelope

Envelop (nhấn vào âm tiết thứ hai) là một động từ có nghĩa là bọc, kèm theo, hoặc quấn lên (cái gì).

Envelope (nhấn vào âm tiết đầu tiên) là một danh từ có nghĩa là phong bì, vỏ bọc, màng bọc.

Ví dụ :

– “A long sand-colored envelope from Houston lay amid the junk and bills”. – John Updike.

( “ Một phong bì màu cát dài từ Houston nằm giữa đông sách vở và hóa đơn ” ) .

– A figure enveloped in a black cloak. 

Số liệu được bọc trong một chiếc áo choàng màu đen ) .

3. Everyday and Every day

Tính từ everyday có nghĩa là thường xuyên, bình thường và phổ biến.

Cụm trạng từ every day có nghĩa là mỗi ngày hoặc hàng ngày.

Ví dụ :

– “The effort involved in doing even the smallest, most everyday job in rough weather is very tiring”. – Dee Caffari.

( “ Những nỗ lực tham gia vào việc thậm chí còn nhất nhỏ nhất, thông thường nhất trong thời tiết khắc nghiệt là rất stress ” ) .

– “Every day was a happy day, and every night was peaceful”. – E.B. White.

( “ Mỗi ngày là một ngày niềm hạnh phúc, và mỗi đêm là bình yên ” ) .

Quiz:

( a ) Unlikemany other leisure pursuits, cycling is absurdly _____. ( economic / economical )( b ) “ The only function of _____ forecasting is to make astrology look respectable ”. – John Kenneth Galbraith. ( economic / economical )( c ) “ An _____ solution to a problem is a solution that involves economics, while an _____ solution is one that saves money ”. – R.L. Trask. ( economic / economical )( d ) “ Very soon the fog would _____ the house ”. – Mignon G. Eberhart. ( envelope / envelop )( e ) “ She shivered slightly in the _____ of her own warmth ”. – Lawrence Sargent Hill. ( envelope / envelop )( f ) “ Atiya walked slowly back home, Gopal’s letter clutched in her hands. She tore the _____ open as soon as she got to her room ”. – Leela Gour Broome. ( envelope / envelop )( g ) A smoky haze from the steel mills used to _____ the city. ( envelope / envelop )( h ) “ If something can be used _____, it is suitable for _____ use. Some chores must be done _____, which makes them _____ chores ”. – Charles Harrington Elster. ( everyday / every day )

(i) Try doing something _____ for no other reason than you would rather not do it. (everyday/every day)

( j ) “ Music is supposed to wash away the dust of _____ life ”. – Art Blakey. ( everyday / every day )

>>Xem đáp án

Quỳnh Linh

Rate this post