E-Hosito ★ Tổng hợp mô tả chi tiết về các từ viết tắt trong tiếng Anh. ★ Bắt đầu từ chữ cái E ★ E.G.

E.G. là viết tắt của từ gì? E.G. là gì? E.G. có nghĩa là gì?

e. g. là viết tắt của từ ” exempli gratia ” trong tiếng latin, trong tiếng anh nó có nghĩa là ” for example “, và trong tiếng việt nó có nghĩa là ” ví dụ như “. Đây là một từ viết tắt được dùng để diễn đạt rõ hơn về sự vật, vấn đề, nội dung trước của một câu .
Ví dụ ta hãy xem xét câu nói sau :

  • I like candies, e.g coconut candy and banana candy.

có nghĩa là :

  • Tôi thích kẹo, ví dụ(e.g.) như kẹo dừa và kẹo chuối.

“e.g.” đã chỉ ra là tôi thích những kẹo nào.

” e. g. ” tuy có nguồn gốc từ tiếng latin, nhưng do trải qua một khoản thời hạn rất dài và sống sót trên phần đông tổng thể những bản in tiếng Anh, nên từ viết tắt ” e. g. ” đã được xem như thể một từ thông dụng trong tiếng anh .
Một điểm cần chú ý quan tâm dấu chấm là thiết yếu vì thiếu nó cũng tương tự như như từ ” e. g. ” bị sai chính tả .

Trong tiếng anh “E.G.” được định nghĩa, mô tả như thế nào?

e. g. is the abbreviation for the Latin phrase exempli gratia, meaning “ for example. ”
§ 2
” e. g. ” là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Latinh exeli gratia, có nghĩa là “ ví dụ ” .

This abbreviation is typically used to introduce one or more examples of something mentioned previously in the sentence and can be used interchangeably with “ for example ” or “ such as. ”
§ 2
Từ viết tắt này thường được sử dụng để trình làng một hoặc nhiều ví dụ về điều gì đó đã được đề cập trước đó trong câu và hoàn toàn có thể được sử dụng sửa chữa thay thế cho “ ví dụ ” hoặc “ ví dụ điển hình như ” .

The use of e. g. implies that there are other examples not mentioned in the list. Here are some examples :
§ 2
Việc sử dụng v. d. ý niệm rằng có những ví dụ khác không được đề cập trong list. Dưới đây là 1 số ít ví dụ :

• “ The Summer Olympics is composed of a variety of sports ( e. g., gymnastics, swimming, and đánh tennis ). ”
§ 2
• “ Thế vận hội Mùa hè gồm có nhiều môn thể thao khác nhau ( ví dụ : thể dục dụng cụ, lượn lờ bơi lội và quần vợt ). ”

• “ Many genes are involved in neural tube development, e. g., Sonic Hedgehog, BMPs, and the Hox genes. ”
§ 2
• “ Nhiều gen có tương quan đến sự tăng trưởng ống thần kinh, ví dụ : Sonic Hedgehog, BMPs và những gen Hox. ”

• Note: because e.g. implies that other examples are being omitted, do not use etc. in the same list.

§ 2
• Lưu ý : vì vd. ý niệm rằng những ví dụ khác đang bị bỏ lỡ, không sử dụng, v.v. trong cùng một list .

Một số ví dụ về cách sử dụng “e.g.” trong tiếng Anh.

You should eat more food that contains a lot of fibre, e. g. fruit, vegetables, and bread .
§ 2
Bạn nên ăn nhiều thức ăn có chứa nhiều chất xơ, ví dụ : trái cây, rau và bánh mì .

The names of political parties are always capitalized, e. g. the Green Party .
§ 2
Tên của những đảng phái chính trị luôn được viết hoa, ví dụ : Đảng Xanh .

You often write a slash between alternatives, e. g. ” and / or ” .
§ 2
Bạn thường viết một dấu gạch chéo giữa những lựa chọn thay thế sửa chữa, ví dụ : ” và / hoặc ” .

Just choose whatever filling you would prefer in your jacket potato, e. g. cheese, coleslaw, tuna, or baked beans .
§ 2
Chỉ cần chọn bất kể loại nhân nào bạn thích trong khoai tây áo khoác, ví dụ : pho mát, xà lách trộn, cá ngừ hoặc đậu nướng .

For girls, you might buy some jewellery, e. g. a pair of clip-on earrings, a bracelet, or hair accessories .
§ 2
Đối với con gái, bạn hoàn toàn có thể mua 1 số ít đồ trang sức đẹp, ví dụ : một đôi bông tai dạng kẹp, vòng tay hoặc phụ kiện tóc .

Many people chose works by Impressionist painters, e.g. Monet or Renoir.

§ 2
Nhiều người đã chọn tác phẩm của những họa sỹ phe phái ấn tượng, ví dụ : Monet hoặc Renoir .

Rate this post