engineers tiếng Anh là gì?

engineers tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng engineers trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ engineers tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm engineers tiếng Anh
engineers
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ engineers

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: engineers tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

engineers tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ engineers trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ engineers tiếng Anh nghĩa là gì.

engineer /,endʤi’niə/

* danh từ
– kỹ sư, công trình sư
– kỹ sư xây dựng ((cũng) civil engineer)
– công binh; người thiết kế và xây dựng công sự
– người phụ trách máy; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lái đầu máy xe lửa
– (thông tục) người nghĩ ra, người bày ra, người vạch ra, người bố trí (mưu kế…)

* ngoại động từ
– nghĩ ra, bày ra, vạch ra, bố trí, sắp đặt (mưu kế…)

* nội động từ
– làm kỹ sư, làm công trình sư

engineer
– (Tech) kỹ sư

engineer
– kỹ sư

Thuật ngữ liên quan tới engineers

Tóm lại nội dung ý nghĩa của engineers trong tiếng Anh

engineers có nghĩa là: engineer /,endʤi’niə/* danh từ- kỹ sư, công trình sư- kỹ sư xây dựng ((cũng) civil engineer)- công binh; người thiết kế và xây dựng công sự- người phụ trách máy; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lái đầu máy xe lửa- (thông tục) người nghĩ ra, người bày ra, người vạch ra, người bố trí (mưu kế…)* ngoại động từ- nghĩ ra, bày ra, vạch ra, bố trí, sắp đặt (mưu kế…)* nội động từ- làm kỹ sư, làm công trình sưengineer- (Tech) kỹ sưengineer- kỹ sư

Đây là cách dùng engineers tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ engineers tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

engineer / tiếng Anh là gì?
endʤi’niə/* danh từ- kỹ sư tiếng Anh là gì?
công trình sư- kỹ sư xây dựng ((cũng) civil engineer)- công binh tiếng Anh là gì?
người thiết kế và xây dựng công sự- người phụ trách máy tiếng Anh là gì?
(từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) người lái đầu máy xe lửa- (thông tục) người nghĩ ra tiếng Anh là gì?
người bày ra tiếng Anh là gì?
người vạch ra tiếng Anh là gì?
người bố trí (mưu kế…)* ngoại động từ- nghĩ ra tiếng Anh là gì?
bày ra tiếng Anh là gì?
vạch ra tiếng Anh là gì?
bố trí tiếng Anh là gì?
sắp đặt (mưu kế…)* nội động từ- làm kỹ sư tiếng Anh là gì?
làm công trình sưengineer- (Tech) kỹ sưengineer- kỹ sư

Rate this post