Nghĩa Của Từ Esteemed Là Gì, Esteem Trong Tiếng Tiếng Việt

Nghĩa của từ Esteem – Từ điển Anh – Việt – Tra từ – Soha tratu.soha.vn › dict › en_vn › Esteem

Esteemed là gì” ” ” is ” ti : m ” ” ” /, Sự kính mến, sự quý trọng, Kính mến, quý trọng, Coi là, cho là, kính mến, verb, noun ,

ESTEEMED | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge dictionary.cambridge.org › dictionary › english › este…

Bạn đang xem: Esteemed là gì

esteemed ý nghĩa, định nghĩa, esteemed là gì : highly respected :. Tìm hiểu thêm .

Esteemed là gì, Nghĩa của từ Esteemed | Từ điển Anh – Việt – Rung.vn www.rung.vn › dict › en_vn › Esteemed

Esteemed là gì: Tính từ: dùng khi tỏ ý tôn trọng và ngưỡng mộ, what costs little is little esteemed, highly esteemed scholars, các vị học giả đáng …

là gì? Nghĩa của từ esteemed trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vtudien.com › dictionary › nghia-cua-tu-esteemed

coi là, cho là. to esteem it as a favour : coi cái đó như thể một đặc ân … the condition of being honored ( esteemed or respected or well regarded ) ; regard, respect .

“esteem” là gì? Nghĩa của từ esteem trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vtudien.com › anh-viet › dictionary › nghia-cua-tu-est…

esteem. Từ điển Collocation. esteem noun. ADJ. great, high | low | personal, self-I needed to do it for my …

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mua Chứng Khoán, Mua Cổ Phiếu Như Thế Nào

esteem – Wiktionary tiếng Việt vi.wiktionary.org › wiki › esteem

Sự kính mến, sự quý trọng. to hold someone in high esteem — kính mến ai, quý trọng ai … Coi là, cho là. to esteem it as a favour — coi cái đó như là một đặc ân …

Từ esteemed nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ esteemed tudien.me › Từ điển Anh Việt › esteemed

Cùng tìm hiểu và khám phá nghĩa của từ : esteemed nghĩa là nổi tiếng, nổi tiếng, có uy tín, có thanh thế ; được tôn trọng, kính nể .

esteem trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe vi.glosbe.com › Từ điển Tiếng Anh-Tiếng Việt

Then you must hold God in very low esteem, because we both know that”s a lie. Vậy thì hẳn là cậu chẳng coi chúa ra gì cả, vì cả hai ta đều biết đó là lời nói dối.

esteemed là gì❤️️️️・esteemed định nghĩa・Nghĩa của từ … www.dict.wiki › esteemed

He esteemed that she loved him. The new power was justly esteemed a revolutionary factor in all operations. We are sure that, due to our low price, you will …

Xem thêm: Phương Pháp Price Action Là Gì ? Làm Sao Để Học Price Action Hiệu Quả?

esteemed nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky englishsticky.com › tu-dien-anh-viet › esteemed

Từ điển Anh Anh – Wordnet. esteemed. having an illustrious reputation ; respected. our esteemed leader. a prestigious author. Synonyms : honored, prestigious .
đặt.vn là một trong những website chuyên nghiệp chuyên hệ thống kiến thức, chia sẻ lại bạn đọc những thông tin hottrend trong nước và quốc tế.
đặt. vn là một trong những website chuyên nghiệp chuyên mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức, san sẻ lại bạn đọc những thông tin hottrend trong nước và quốc tế .

Rate this post