example tiếng Anh là gì?

example tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng example trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ example tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm example tiếng Anh
example
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ example

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: example tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

example tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ example trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ example tiếng Anh nghĩa là gì.

example /ig’zɑ:mpl/

* danh từ
– thí dụ, ví dụ
– mẫu, gương mẫu, gương
=to set a good example+ nêu gương tốt
=to take example by+ noi gương
– cái để làm gương
=to make an example of someone+ phạt ai để làm gương
– tiền lệ, lệ trước, vật so sánh, cái tương đương
=without example+ từ trước chưa hề có cái như thế

* ngoại động từ (từ hiếm,nghĩa hiếm)
– dùng làm thí dụ
– dùng làm mẫu; dùng làm gương

example
– ví dụ
– for e. ví dụ như
– graphical e. ví dụ trực quan

Thuật ngữ liên quan tới example

Tóm lại nội dung ý nghĩa của example trong tiếng Anh

example có nghĩa là: example /ig’zɑ:mpl/* danh từ- thí dụ, ví dụ- mẫu, gương mẫu, gương=to set a good example+ nêu gương tốt=to take example by+ noi gương- cái để làm gương=to make an example of someone+ phạt ai để làm gương- tiền lệ, lệ trước, vật so sánh, cái tương đương=without example+ từ trước chưa hề có cái như thế* ngoại động từ (từ hiếm,nghĩa hiếm)- dùng làm thí dụ- dùng làm mẫu; dùng làm gươngexample- ví dụ- for e. ví dụ như- graphical e. ví dụ trực quan

Đây là cách dùng example tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ example tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

example /ig’zɑ:mpl/* danh từ- thí dụ tiếng Anh là gì?
ví dụ- mẫu tiếng Anh là gì?
gương mẫu tiếng Anh là gì?
gương=to set a good example+ nêu gương tốt=to take example by+ noi gương- cái để làm gương=to make an example of someone+ phạt ai để làm gương- tiền lệ tiếng Anh là gì?
lệ trước tiếng Anh là gì?
vật so sánh tiếng Anh là gì?
cái tương đương=without example+ từ trước chưa hề có cái như thế* ngoại động từ (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm)- dùng làm thí dụ- dùng làm mẫu tiếng Anh là gì?
dùng làm gươngexample- ví dụ- for e. ví dụ như- graphical e. ví dụ trực quan

Rate this post