ExpressCard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa ExpressCard là gì?

ExpressCard là ExpressCard. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ExpressCard – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

ExpressCard là một bảng mạch in độc quyền được chèn vào một khe cắm để phân phối những tính năng bổ trợ cho mạng lưới hệ thống máy tính bằng cách của một xe buýt máy tính, mà chuyển thông tin giữa những thiết bị ngoại vi và phần cứng bên trong của máy tính. Các ExpressCard là sự thừa kế của PC Card, được phong cách thiết kế bắt đầu để lan rộng ra máy tính xách tay tàng trữ máy tính mà còn được sử dụng trong máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số sớm và như plug-in những thành phần có chứa những thiết bị như card mạng, ổ đĩa trạng thái rắn, ổ cứng, card âm thanh và modem. Các ExpressCard tương hỗ đa phương tiện, mạng cơ bản và truyền thông online không dây, cũng như những tính năng bộ nhớ và bảo mật an ninh bổ trợ .

Giải thích ý nghĩa

ExpressCard chứa mạch điện tử và kết nối cho phép một module được kết nối bằng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật. Chuẩn ExpressCard hiện tại được duy trì bởi các USB Implementers Forum (USB-IF). Có hai yếu tố hình thức tiêu chuẩn: ExpressCard / 34 và ExpressCard / 54. Khe 34 mm chỉ được sử dụng cho thẻ 34 mm, trong khi khe cắm 54 mm có thể sử dụng 34 mm và 54 mm cards.The ExpressCard là không tương thích với phiên bản cũ của các khe cắm PC Card 16-bit, nhưng một bộ chuyển đổi có thể được sử dụng để kết nối ExpressCard 34 thẻ / để một khe cắm CardBus 32-bit. Có các thiết bị khác nhau có thể được cắm vào một máy tính sử dụng ExpressCard như:

What is the ExpressCard? – Definition

An ExpressCard is a proprietary printed circuit board that is inserted into a slot to provide additional features to a computer system by way of a computer bus, which transfers information between the peripheral device and the computer’s internal hardware. The ExpressCard is the successor of the PC Card, which was originally designed for máy tính computer storage expansion but was also used in early digital single-lens reflex cameras and as plug-in components that contained devices like network adapters, solid state drives, hard disks, sound cards and modems. The ExpressCard supports multimedia, basic network and wireless communications, as well as additional memory and security features .

Understanding the ExpressCard

An ExpressCard contains electronic circuitry and connectors that allows a module to be connected using technical standard requirements. The current ExpressCard standard is sustained by the USB Implementers Forum ( USB-IF ). There are two form factors standards : ExpressCard / 34 and ExpressCard / 54. The 34 mm slot is used only for 34 mm cards, while the 54 mm slot can use the 34 mm and 54 mm cards. The ExpressCard is not compatible with older versions of the 16 – bit PC Card slot, but an adapter can be used to connect an ExpressCard / 34 card to a 32 – bit CardBus slot. There are various devices that can be plugged into a computer using the ExpressCard such as :

Thuật ngữ liên quan

  • PC Card
  • Universal Serial Bus (USB)
  • Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)
  • Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)
  • Common Access Card (CAC)
  • Network Interface Card (NIC)
  • FireWire
  • Sound Card
  • Solid State Drive (SSD)
  • Plug-In

Source: ExpressCard là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post