Learntalk | Từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn: FEWER hay LESS?

Bạn có hay nhầm lẫn giữa ” fewer ” và ” less ” ? Hai từ này thậm chí còn cũng làm những người tiếng Anh bản xứ bị lúng túng. Hãy xem hướng dẫn nhanh cách dùng chúng dưới đây !
Hai từ này rất dễ nhầm, chính do chúng đều có nghĩa trái ngược với ‘ nhiều ‘ .
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thuận tiện và nhanh gọn để ghi nhớ cách dùng của mỗi từ .


FEWER được dùng với các danh từ đếm được. Những danh từ này là tên gọi của các thứ có thể đếm được, như books (sách), cats (mèo), biscuits (bánh quy), ideas (ý kiến), và people (người).

Danh từ đếm được có 2 dạng : singular ( số ít ) ( book ) và plural ( số nhiều ) ( books ) .
Dưới đây là 1 số ít ví dụ :

1. Children are reading fewer books these days. (Bọn trẻ ngày nay đang ít đọc sách hơn.)
2. There are fewer cats in the park because it’s cold. (Có ít mèo trong công viên hơn vì trời lạnh.)
3. This year, fewer people watch movies in theaters. (Năm nay, ít người xem phim ở rạp.)

LESS được dùng với các danh từ không đếm được. Những danh từ này là tên gọi của các vật không đếm được số lượng, như là coffee (cà phê), money (tiền bạc), time (thời gian), water (nước), và electricity (điện).

Danh từ không đếm được thường không có dạng số nhiều. Chúng được dùng với những động từ số ít .
Dưới đây là 1 số ít ví dụ :

1. You need to drink less coffee. Five cups a day is too much! (Anh cần uống ít cà phê lại. 5 cốc mỗi ngày là quá nhiều!)
2. People want to spend less time commuting to work. (Mọi người muốn dành ít lại thời gian đi làm.)
3. With our new refrigerator, we consume less electricity. (Tủ lạnh mới sẽ giúp chúng ta tiêu thụ ít điện lại.)

Một số trường hợp ngoại lệ

Chúng ta dùng less để nói về money ( tiền ), kể cả khi số tiền đó đếm được. Lý do là vì tất cả chúng ta thường nghĩ đến tiền ở một khoản lớn .

John has less than a hundred dollars in his pocket. (John có ít hơn 100 đô la trong túi.)

Chúng ta thường dùng fewer với time ( thời hạn ), nhưng tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng less, kể cả khi tất cả chúng ta đếm được seconds ( số giây ), minutes ( số phút ), và hours ( số giờ ) .

I’ve been studying English for less than two years. (Mình đã học tiếng Anh chưa đầy 2 năm.)
Andrew hopes to spend fewer hours at work this starting this month. (Andrew hi vọng dành ít giờ cho công việc hơn đầu tháng này.)

Chúng ta cũng dùng less cho cân nặng, kể cả khi chúng được đong đếm theo số lượng tính được .

  • She now weighs less than 82 kilos. (Hiện tại cân nặng của cô ấy ít hơn 82 kí.)

  •  

Nào, bây giờ đến lượt bạn! Hãy chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau.

1. My doctor asked me to drink (fewer, less) soda to lose weight.
2. Billy makes (fewer, less) money than Joelle.
3. (Fewer, less) children play outside these days.

Hi vọng bài viết này hữu dụng với bạn !
Để rèn luyện thêm về fewer và less, hãy ĐK khoá học tiếng Anh trực tuyến với chúng tôi .

Rate this post