Gameplay là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Gameplay là gì?

Gameplay là Gameplay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gameplay – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

game Play là một thuật ngữ dùng để xác lập những cầu thủ cách tương tác với video hoặc game show máy tính nhất định. Đó là liên tục miêu tả như là cách game show được chơi, gồm có cả những quy tắc, diễn biến, những tiềm năng và làm thế nào để chinh phục họ, cũng như kinh nghiệm tay nghề tổng thể và toàn diện của người chơi. Như game show điện tử trở nên phổ cập trong những năm 1980, gameplay hạn trở nên thông dụng hơn là tốt. thông dụng liên tục của nó đã lan rộng ra việc sử dụng nó để gồm có những loại khác của game show là tốt .

Giải thích ý nghĩa

Kinh nghiệm của người chơi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong lối chơi và giúp xác định sự thành công của trò chơi. Playability là một tập hợp các yếu tố đo lường sự dễ dàng hoặc thoải mái và vui vẻ trong chơi một trò chơi cụ thể. Gameplay bao gồm các loại hình trò chơi – như shooters người đầu tiên, platformers và trò chơi nhập vai – và thế trận sau hoặc lệch khỏi các công thức bộ gameplay trong mỗi thể loại. tính năng gameplay có thể bao gồm những thứ người chơi có thể làm với các nhân vật, như bắn súng, nhảy, bơi lội, crafting mục, sử dụng ma thuật và thậm chí cả cách xử lý trò chơi người chơi tử vong.

What is the Gameplay? – Definition

game Play is a term used to define the way players interact with a certain video or computer game. It is further characterized as the way the game is played, including the rules, the plot, the objectives and how to conquer them, as well as a player’s overall experience. As video games gained popularity in the 1980 s, the term gameplay became more popular as well. Its continuing popularity has expanded its use to include other types of games as well .

Understanding the Gameplay

The player’s experience is one of the most important factors in gameplay and helps to determine the game’s success. Playability is a set of factors that measure the ease or comfort and fun in playing a specific game. Gameplay includes the type of game – such as first person shooters, platformers and role-playing games – and how the game follows or deviates from the set gameplay formulas in each genre. Gameplay features might include things the player can do with the character, like shooting, jumping, swimming, crafting items, using magic and even how the game handles player death .

Thuật ngữ liên quan

  • Level of Detail (LOD)
  • Console Game
  • Arcade Game
  • Gamer
  • Gamepad
  • Adventure
  • Closed User Group (CUG)
  • Browsing
  • C++ Software Engineer
  • Escape Key (ESC)

Source: Gameplay là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post