get around là gì

Chúng ta cùng khám phá ý nghĩa và cách sử dụng của get around : phrasal verb – Cụm động từ này :
Định nghĩa của get around phrasal verb

get around: đi xung quanh

cụm động từ get around : đi xung quanh ( Tiếng Anh Anh cũng nhận được về )

 1. ​để di chuyển từ nơi này sang nơi khác hoặc từ người này sang người khác
  • Cô ấy đi lại với sự trợ giúp của một cây gậy.
  • Tin tức nhanh chóng được đưa ra xung quanh rằng ông đã từ chức
 2. ​(không chính thức) để đi đến nhiều nơi khác nhau
  • Stuart thực sự rất thích — tuần trước anh ấy ở Dubai và tuần này anh ấy ở Paris.

get around:đi vòng quanh ai đó (tiếng Anh Anh)(cũng có thể gặp ai đó đặc biệt là bằng tiếng Anh Bắc Mỹ )

Bạn đang đọc: get around là gì

 1. ​thuyết phục ai đó đồng ý hoặc làm những gì bạn muốn, thường bằng cách làm những điều tốt đẹp cho họ
  • Cô ấy biết làm thế nào để vượt qua bố mình.

kiếm được một cái gì đó ( tiếng Anh Anh ) ( cũng khám phá điều gì đó đặc biệt quan trọng là bằng tiếng Anh Bắc Mỹ )

 1. ​giải quyết một vấn đề thành công

get around phrasal verb from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary

get around

phrasal verbget around ( British English also get about )

 1. ​to move from place to place or from person to person
  • She gets around with the help of a stick.
  • News soon got around that he had resigned.
 2. ​(informal) to go to a lot of different places
  • Stuart really gets around—last week he was in Dubai and this week he’s in Paris.

get round somebody ( British English ) ( also get around somebody especially in North American English )

 1. ​to persuade somebody to agree or to do what you want, usually by doing nice things for them
  • She knows how to get round her dad.

get round something ( British English ) ( also get around something especially in North American English )

 1. ​to deal with a problem successfully

PHRASAL VERB – GET AROUND
Sau đây tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá những trường hợp dùng phrasal verb GET AROUND nhé :

 1. To travel from place to place: (di chuyển từ nơi này đến nơi khác)

Ex : We can use không lấy phí shuttle buses to get around the city. ( tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng xe bus đưa đón không lấy phí để đi lại trong thành phố )

Ex:We got around Russia by train. ( chúng tôi đi vòng quanh đất nước Nga bằng tàu lửa)

Ex : They got around California for the honeymoon ( họ đến California cho chuyến tuần trăng mật )

 1. To become known ( phổ biến, được biết đến)

Ex : News of the accident soon got around. ( tin tức về vụ tai nạn đáng tiếc sẽ sớm được Viral nhanh gọn )
Ex : The government has got around plans to create 10,000 new jobs. ( nhà nước đã công bố về kế hoạch tạo ra 10.000 việc làm mới. )
Ex : They got around plans to close 3 factories. ( họ thông tin kế hoạch đóng cửa 3 công ty )

 1.  to avoid something that is difficult or causes problems for you (để tránh điều gì đó khó khăn hoặc gây ra vấn đề cho bạn )

Ex : The company opened an account abroad, in order to get ảound the tax laws ( Công ty đã mở một thông tin tài khoản ở quốc tế để lách luật thuế. )
Ex : Jonh get around the question when I asked him why he had left work so early. ( Jonh lảng tránh câu hỏi khi tôi hỏi tại sao anh ấy lại đi làm sớm như vậy )
Ex : It is important to take measures to get around the risk of fire ( điều quan trọng là phải triển khai những giải pháp để tránh nguy cơ hỏa hoạn )

 1. to persuade somebody to agree or to do what you want, usually by doing nice things for them (thuyết phục ai đó đồng ý hoặc làm những gì bạn muốn, thường bằng cách làm những điều tốt đẹp cho họ)

Ex : I’ve been trying to get around my friend to come with me ( tôi nỗ lực thuyết phục bạn mình đi cùng tôi )

Ex: I had tried to get around my boss that these ideas were viable. ( tôi đã cố gắng thuyết phục sếp mình rằng những ý tưởng này là khả thi)

Ex : I knew it would be hard to get around my father, because he wanted me to go to university and become a lawyer ( Tôi biết sẽ khó thuyết phục bố tôi, vì ông ấy muốn tôi vào ĐH và trở thành luật sư ) .

 1. to deal with a problem successfully ( giải quyết, đối phó với 1 vấn đề thành công)

Ex : I don’t think he’ll ever get around his fear of flying ( Tôi không khi nào nghĩ rằng anh ấy sẽ tự mình vượt qua nỗi sợ đi máy bay. )
Ex : A clever staff might find a way of getting round that problem ( một nhân viên cấp dưới mưu trí sẽ tìm ra cách xử lý được yếu tố )

Rate this post