ghé qua in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Tôi sẽ ghé qua.

I’ll come over.

OpenSubtitles2018. v3

Mai cháu sẽ ghé qua.

I’ll be by tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu em gặp Oliver, làm ơn nhắn là anh đã ghé qua.

If you see Oliver, please tell him that I came by.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có thể ghé qua bất cứ sảnh nào của bệnh viện này.

You know, you can walk down any hall in this hospital.

OpenSubtitles2018. v3

William, chú rất muốn thỉnh thoảng ghé qua và hỏi thăm cháu.

William, I’d love to come by every once in a while and say hello.

OpenSubtitles2018. v3

Có một lần, họ mời tôi ghé qua.

Once, they asked me to come by.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng quên ghé qua và lấy…

Don’t forget to stop by and grab…

OpenSubtitles2018. v3

Tối nay tôi sẽ ghé qua để trả tiền.

I’ll come by this evening to pay.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã cử Williams ghé qua rồi, anh sẽ gọi và kiểm tra sau.

I sent Williams over, but I’ll check on him.

OpenSubtitles2018. v3

Nè, Wyatt, làm sao hắn ghé qua lấy súng được khi nó vẫn còn ở đây?

How could he come by and pick it up if it’s still here?

OpenSubtitles2018. v3

Chị rất vui vì em ghé qua

I’m so thrilled you stopped by.

OpenSubtitles2018. v3

Bobby, anh ghé qua chỗ bà Peyketewa nhé.

Hey, Bobby, need you to look in on Mrs. Peyketewa.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ ghé qua đó.

I’ll pay him a visit.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy bảo Donald ghé qua thăm hắn đi.

Have Donaldpay him a visit.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài Neff, sao ngài không ghé qua vào tám rưỡi tối mai?

Mr. Neff, why don’t you drop by tomorrow evening around 8:30?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn nên ghé qua để xem những đứa trẻ của chúng tôi xoay xở như thế nào.

You should just come across to see how well our children do.

ted2019

Nhiều người lạ từ xóm trên ghé qua trên đường đi làm.

A lot of johns from the hill stop by on their way to work.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải cô ghé qua chỉ để xúc phạm tôi chứ?

I don’t suppose you just came by to insult me.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu không thể ghé qua đây được nữa đâu.

I can’t come by, anymore .

QED

Ai sẽ ghé qua hỏi thăm?’.

And who will stop to ask about your welfare?’

jw2019

Chỉ ghé qua bệnh viện.

Just get over to the clinic.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy tổ chức những bữa tiệc đó với mong ước cô ấy ghé qua một lần.

He threw all those parties hoping she’d wander in one night.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay sau việc này chính Nixon đã ghé qua Sài Gòn trong chuyện thăm tới Viễn Đông.

Soon after this Nixon himself passed through Saigon on a visit to the Far East.

Literature

Anh ta muốn trong tuần này lúc nào đó ghé qua.

He said he wanted to stop by at some point this week.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã bảo Lily là sẽ ghé qua mà.

I told Lily I’d visit.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post