Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào?

Trong xã hội hiện đại hiện đại ngày nay, hợp đồng là một giao dịch dân sự phổ biến. Hợp đồng là cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm cho việc thực hiện các giao dịch và cũng là căn cứ nhằm ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên.Thời gian thực hiện hợp đồng là một nội dung quan trọng của hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng có thể khác so với thời gian đã ghi trong hợp đồng hay nói cách khác là có thể gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Câu hỏi đặt ra là: Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào?

Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến câu hỏi Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào?

Hợp đồng là gì?

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự quy định: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Từ khái niệm mà Bộ Luật dân sự đưa ra ta hoàn toàn có thể hiểu Hợp đồng là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về những quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, cùng những lao lý làm biến hóa hay chấm hết hợp đồng. Hình thức của hợp đồng hoàn toàn có thể được thực thi qua lời nói, văn bản hoặc qua hành vi đơn cử. Đối với những loại hợp đồng trong 1 số ít nghành nhất định pháp lý sẽ lao lý về hình thức. Hợp đồng tín dụng thanh toán của ngân hàng nhà nước, hợp đồng đại lý …

Thời gian thực hiện hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng, những bên của hợp đồng sẽ thỏa thuận hợp tác và thống nhất toàn bộ những nội dung của hợp đồng như về : Đối tượng hợp đồng, quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên, khu vực, phương pháp và thời hạn triển khai hợp đồng. Thời gian triển khai hợp đồng là một khoảng chừng thời hạn nhất định mà những bên đã thỏa thuận hợp tác mà trong khoảng chừng thời hạn đó triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau. Thời gian thực thi hợp đồng là một trong những nội dung rất quan trọng, không hề thiếu của hợp đồng .

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

Gia hạn thời hạn thực thi hợp đồng là việc lê dài thêm một khoảng chừng thời hạn so với thời hạn đã được xác lập là thời hạn thực thi hợp đồng hay là thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành hợp đồng. Việc gia hạn giúp lê dài thêm về mặt thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng để những bên của hợp đồng triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
Ví dụ : Anh A và anh B kí hợp đồng thuê nhà, trong hợp đồng có xác lập thời hạn triển khai hợp đồng là 3 năm và đến tháng 3/2021 hợp đồng chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn được gia hạn thêm thời hạn đến tháng 10/2021 để hai bên hoàn toàn có thể thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào?

Có hai trường hợp được gian hạn thời hạn thực thi hợp đồng, gồm có : Gia hạn thời hạn thực thi hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác của những bên ; Gia hạn thời hạn triển khai hợp đồng do có sự biến hóa cơ bản về thực trạng .

– Gia hạn thời hạn triển khai hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác của những bên

Bản chất của hợp đồng là giao dịch dân sự, là sự thỏa thuận của các bên sao cho các thỏa thuận đó không vi phạm pháp luật hoặc đạo đức, điều cấm của xã hội. Vì vậy, về vấn đề gia hạn hợp đồng các bên cũng có thể thỏa thuận với nhau. Sau khi giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thêm thời gian thực hiện hợp đồng vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, lý do  gia hạn hợp đồng được các bên của hợp đồng thống nhất và đồng ý.

Ví dụ về hợp đồng cung ứng dịch vụ, trường hợp bên đáp ứng dịch vụ vì một nguyên do nào đấy chưa thể thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận hợp tác, thì bên cung ứng dịch vụ hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với bên sử dụng dịch vụ về việc gia hạn thời hạn thực thi hợp đồng. Nếu bên sử dụng dịch vụ chấp thuận đồng ý, việc gia hạn thực thi hợp đồng sẽ được triển khai. Nếu bên sử dụng dịch vụ không chấp thuận đồng ý, bên đáp ứng dịch vụ không thực thi cung ứng dịch vụ đúng thỏa thuận hợp tác thì bên cung ứng dịch vụ đã vi phạm hợp đồng và phải bồi thường .

– Gia hạn thời hạn triển khai hợp đồng do có sự biến hóa cơ bản về thực trạng

Theo Khoản 1 Điều 420 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý :
“ 1. Hoàn cảnh đổi khác cơ bản khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Sự đổi khác thực trạng do nguyên do khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng ;
b ) Tại thời gian giao kết hợp đồng, những bên không hề lường trước được về sự biến hóa thực trạng ;
c ) Hoàn cảnh đổi khác lớn đến mức nếu như những bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung trọn vẹn khác ;

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;

đ ) Bên có quyền lợi bị tác động ảnh hưởng đã vận dụng mọi giải pháp thiết yếu trong năng lực được cho phép, tương thích với đặc thù của hợp đồng mà không hề ngăn ngừa, giảm thiểu mức độ tác động ảnh hưởng đến quyền lợi. ”
Theo đó, trường hợp được xác lập là thực trạng biến hóa cơ bản khi phân phối không thiếu những điều kiện kèm theo : thực trạng biến hóa cơ bản do nguyên do khách quan : thiên tai, dịch bênh … hai bên phải không lường trước được sự đổi khác đó và nếu biết trước thì hợp đồng sẽ không được giao kết hoặc giao kết với một nội dung khác ; những bên đã sử dụng mọi giải pháp thiết yếu mà không hề ngăn ngừa, giảm thiểu được mức độ ảnh hưởng tác động quyền lợi. Như vậy, nếu cung ứng tổng thể những điều kiện kèm theo trên thì sẽ được xác lập là sự biến hóa cơ bản về thực trạng. Vì vậy, pháp lý lao lý bên có quyền lợi bị ảnh hưởng tác động có quyền nhu yếu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hài hòa và hợp lý .

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào, nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp.

Rate this post