Những khái niệm cơ bản về tài sản cố định

Rất nhiều bạn kế toán vẫn còn chưa hiểu rõ những khái niệm cơ bản về tài sản cố định. Cũng có nhiều giáo trình, bài giảng đưa ra những khái niệm không hoàn toàn giống nhau về TSCĐ. Thông qua bài viết này, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ với các bạn những khái niệm theo đúng văn bản pháp quy

1. Tài sản cố định hữu hình : là những tư liệu lao động đa phần có hình thái vật chất thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất khởi đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại vận tải đường bộ …2. Tài sản cố định vô hình dung : là những tài sản không có hình thái vật chất, biểu lộ một lượng giá trị đã được góp vốn đầu tư thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình dung, tham gia vào nhiều chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại, như 1 số ít ngân sách tương quan trực tiếp tới đất sử dụng ; ngân sách về quyền phát hành, bằng ý tưởng, văn bằng bản quyền trí tuệ, bản quyền tác giả …

3. Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn những lao lý nêu trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động giải trí .4. Tài sản cố định tựa như : là TSCĐ có hiệu quả tựa như trong cùng một nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại và có giá trị tương tự .5. Nguyên giá tài sản cố định :– Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là hàng loạt những ngân sách mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời gian đưa tài sản đó vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng sử dụng .– Nguyên giá tài sản cố định vô hình dung là hàng loạt những ngân sách mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình dung tính đến thời gian đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự trù .

6. Giá trị hợp lý của tài sản cố định: là giá trị tài sản có thể trao đổi giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.

7. Hao mòn tài sản cố định : là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, do bào mòn của tự nhiên, do văn minh kỹ thuật … trong quy trình hoạt động giải trí của tài sản cố định .8. Giá trị hao mòn luỹ kế của tài sản cố định : là tổng số giá trị hao mòn của tài sản cố định tính đến thời gian báo cáo giải trình .9. Khấu hao tài sản cố định : là việc đo lường và thống kê và phân chia một cách có mạng lưới hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định .10. Thời gian trích khấu hao TSCĐ : là thời hạn thiết yếu mà doanh nghiệp triển khai việc trích khấu hao TSCĐ để tịch thu vốn góp vốn đầu tư TSCĐ .11. Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định : là tổng số số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại qua những kỳ kinh doanh thương mại của tài sản cố định tính đến thời gian báo cáo giải trình .

12. Giá trị còn lại của tài sản cố định: là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ và số khấu hao luỹ kế (hoặc giá trị hao mòn luỹ kế) của TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo.

13. Sửa chữa tài sản cố định : là việc trùng tu, bảo trì, thay thếsửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí nhằm mục đích Phục hồi lại năng lượng hoạt động giải trí theo trạng thái hoạt động giải trí tiêu chuẩn khởi đầu của tài sản cố định .14. Nâng cấp tài sản cố định : là hoạt động giải trí tái tạo, xây lắp, trang bị bổ trợ thêm cho TSCĐ nhằm mục đích nâng cao hiệu suất, chất lượng mẫu sản phẩm, tính năng tính năng của TSCĐ so với mức bắt đầu hoặc lê dài thời hạn sử dụng của TSCĐ ; đưa vào vận dụng tiến trình công nghệ tiên tiến sản xuất mới làm giảm ngân sách hoạt động giải trí của TSCĐ so với trước .

Rate this post