Giải Quyết Tranh Chấp Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

Tranh chấp đất đai ( tiếng Anh : Land Dispute ) là những xung đột về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, mục tiêu trong quy trình sử dụng đất của người sử dụng đất .Bạn đang xem : Tranh chấp tiếng anh là gì

Tranh chấp đất đai (Land Dispute)

Tranh chấp đất đai – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từLand Dispute.

Luật đất đai năm 2013 qui định: “Tranh chấp đất đailà tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.”

Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích những bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai trải qua hòa giải ở cơ sở .2. Tranh chấp đất đai mà những bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải .3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình ; trong quy trình tổ chức triển khai triển khai phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận, những tổ chức triển khai xã hội khác .Xem thêm : ” Em Gái Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Nói Về Gia ĐìnhThủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được triển khai trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn nhu yếu giải quyết tranh chấp đất đai .4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ kí của những bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến những bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp .5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có biến hóa thực trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường so với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư với nhau ; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường so với những trường hợp khác .

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau :1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy ghi nhận hoặc có một trong những loại sách vở theo qui định của Luật đất đai năm 2013 và tranh chấp về gia tài gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết ;2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy ghi nhận hoặc không có một trong những loại sách vở theo qui định của Luật đất đai năm 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo qui định sau đây :a ) Nộp đơn nhu yếu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo qui định tại ;b ) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo qui định của pháp lý về tố tụng dân sự ;3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được triển khai như sau :

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo qui định của pháp luật về tố tụng hành chính;

b ) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết .Nếu không đồng ý chấp thuận với quyết định hành động giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo qui định của pháp lý về tố tụng hành chính ;

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. (Theo Luật đất đai năm 2013)

Rate this post