Giám sát hải quan là gì? Nội dung của hoạt động giám sát hải quan

Hoạt động giám sát hải quan bao gồm những nội dung cơ bản nào? Việc thực hiện những nội dung này được pháp luật quy định ra sao?

Nội dung của giám sát hải quan là việc cơ quan hải quan sử dụng nhiệm vụ hải quan để quan sát, theo dõi trực tiếp hoặc bằng phương tiện đi lại nhiệm vụ, kỹ thuật để bảo vệ việc tuân thủ thủ tục hải quan, chính sách kiểm tra, giám sát hải quan và lao lý khác có tương quan.

Thời gian thực hiện giám sát hải quan

 Nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật hải quan. Trong đó chỉ rõ thời gian thực hiện hoạt động giám sát hải quan có thể là một trong ba thời điểm sau tùy vào từng đối tượng tiến hành giám sát, bao gồm:

– Thời gian từ khi sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tới địa phận hoạt động giải trí hải quan đến khi được thông quan. – Thời gian từ khi khởi đầu kiểm tra thực tiễn sản phẩm & hàng hóa đến khi thực xuất khẩu – Thời gian từ khi sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại vận tải đường bộ quá cảnh tới địa bản hoạt động giải trí của hải quan đến khi ra khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Ta Theo đó, trong khoảng chừng thời hạn này, cơ quan hải quan có thẩm quyền sẽ lựa chọn phương pháp tương thích để triển khai hoạt động giải trí giám sát hải quan nhằm mục đích bảo vệ được sự nguyên trạng của sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời hạn chịu sự quản trị của hải quan.

Trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình giám sát

– Đối với giám sát hải quan truyền thống

Trách nhiệm của người khai hải quan: Nội dung này được quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật hải quan, trong đó chỉ rõ, các chủ thể này có nghĩa vụ: “Bảo đảm nguyên trạng hàng hóa và niêm phong hải quan, trong trường hợp bất khả kháng mà không giữ được nguyên trạng hàng hóa hoặc niêm phong hải quan thì sau khi áp dụng biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra, phải báo ngay với cơ quan hải quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để xác định”. Và tại điểm a khoản 1 Điều 18, Thông tư 128/2013) còn quy định rõ trách nhiệm của người khai hải quan : hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi đưa vào hoặc ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại của khẩu, người khai hải quan phải xuất trình cho cơ quan hải quan:

Xem thêm: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là gì? Chức năng và cơ cấu tổ chức

– Đối với hàng xuất khẩu là tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan xác nhận làm xong thủ tục hải quan;

– Đối với hàng nhập khẩu là tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan xác nhận thông quan hoặc giải phóng hàng đưa hàng về dữ gìn và bảo vệ ; Phiếu xuất kho bãi của doanh nghiệp kinh doanh thương mại kho, bãi. – Xuất trình sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trách nhiệm của công chức hải quan: Tại khoản 3 điều 27 Luật hải quan quy định, công chức hải quan có nghĩa vụ: “thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan hải quan. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì yêu cầu chủ hàng hóa, người chỉ huy phương tiện vận tải hoặc người được ủy quyền thực hiện các yêu cầu để kiểm tra, khám xét hàng hóa, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật”.

– Đối với giám sát hải quan điện tử

Đối với hoạt động giải trí giám sát hải quan sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu triển khai thử nghiệm thủ tục hải quan điện tử, nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể này được xác lập thêm như sau :

Về trách nhiệm đối với người khai hải quan: Khi đưa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào hoặc ra khỏi khu vực giám sát hải quan, tùy theo loại hàng hóa người khai hải quan phải thực hiện: 

– Đối với hàng xuất khẩu : phải xuất trình một tờ khai hải quan điện tử in đã được cơ quan hải quan quyết định hành động hoặc xác nhận “ thông quan ”, xuất trình sản phẩm & hàng hóa, nhận lại 1 tờ khai hải quan điện tử in đã có xác nhận “ hàng đã qua khu vực giám sát hải quan ”

Xem thêm: Quy định về người giám sát trong hoạt động đấu thầu

– Đối với hàng nhập khẩu: Người khai hải quan phải xuất trình 1 tờ khai hải quan điện tử in đã được cơ quan hải quan quyết định hoặc xác nhận “thông quan” hoặc “giải phóng hàng” hoặc “hàng mang về bảo quản”hoặc hàng chuyển cửa khẩu”, phiếu xuất kho, bãi của doanh nghiệp; xuất trình hàng hóa; nhận lại 1 tờ khai hải quan điện tử in đã có xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” và các chứng từ đã xuất trình.

Về trách nhiệm đối với cơ quan hải quan tiến hành giám sát:

Chi cục hải quan ở cửa khẩu là chủ thể triển khai việc giám sát hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Khi phát hiện lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có tín hiệu vi phạm những lao lý pháp lý hải quan, chi cục trường chi cục hải quan cửa khẩu quyết định hành động việc kiểm tra trong thực tiễn sản phẩm & hàng hóa. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi đưa vào hoặc ra khỏi khu vực cửa khẩu, chi cục hải quan sẽ thực thi việc kiểm tra theo những nội dung : Kiểm tra hiệu lực thực thi hiện hành của tờ khai hải quan điện tử. Trường hợp tờ khai hải quan điện tử chưa được nhận “ thông quan ” hoặc “ giải phóng hàng ” hoặc “ hàng mang về dữ gìn và bảo vệ ” hoặc “ hàng chuyển cửa khẩu ”, công chức hải quan so sánh nội dung tờ khai hải quan điện tử in với tờ khai hải quan điện tử trên mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý tài liệu điện tử hải quan ; Kiểm tra, so sánh số, ký hiệu bao, kiện hàng, thực trạng niêm phong hải quan ( nếu có ) với tờ khai hải quan điện tử đã quyết định hành động hoặc xác nhận “ thông quan ” hoặc “ giải phóng hàng ” hoặc “ Hàng mang về dữ gìn và bảo vệ ” hoặc “ hàng chuyển cửa khẩu ” và chứng từ do người khai hải quan xuất trình. Sau khi thực thi xong hoạt động giải trí kiểm tra, tác dụng của hoạt động giải trí kiểm tra sẽ được giải quyết và xử lý như sau : Nếu hiệu quả kiểm tra tương thích, công chức kiểm tra sẽ xác nhận “ Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan ” trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu ; ký tên đóng dấu công chức, trả lại người khai hải quan ; trong trường hợp hiệu quả hải quan không tương thích tùy từng trường hợp đơn cử, Chi cục hải quan cửa khẩu hướng dẫn người khai hải quan kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ hoặc giải quyết và xử lý theo lao lý hiện hành. Trong trường hợp tờ khai hải quan điện tử hết hiệu lực thực thi hiện hành, Chi cục hải quan nơi mở tờ khai điện tử để làm thủ tục hủy tờ khai.

Rate this post