Gian lận thuế là gì? Hành vi gian lận thuế sẽ bị xử lý như thế nào?

Gian lận thuế ( Tax fraud ) là gì ? Gian lận thuế tên tiếng Anh là gì ? Hành vi gian lận thuế sẽ bị giải quyết và xử lý như thế nào ?

Gian lận thuế không còn là một hành vi lạ lẫm và quá mới mẻ và lạ mắt trong xã hội lúc bấy giờ, bởi lẽ hàng năm ngân sách nhà nước bị thất thoát hàng ngàn tỷ đồng do những hành vi gian lận thuế của một số ít doanh nghiệp. Hành vi này đã gây ra những hậu quả rất lớn cho nền kinh tế tài chính của quốc gia cũng như tạo khó khăn vất vả trong việc quản trị thuế của nhà nước. Vậy gian lận thuế là gì ? Hành vi gian lận thuế sẽ bị giải quyết và xử lý như thế nào ?

Căn cứ pháp lý:

– Luật quản trị thuế 2019 ; – Nghị định 125 / 2020 / NĐ – CP ; – Bộ luật hình sự năm ngoái.

1. Gian lận thuế là gì ?

Gian lận thuế là hành vi xâm phạm chủ trương thuế của Nhà nước trải qua việc chủ thể không hoàn thành xong hoặc triển khai xong không rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế. Trốn thuế là hành vi nguy khốn cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lí kinh tế tài chính của Nhà nước.

2. Gian lận thuế tên tiếng Anh là gì ?

Gian lận thuế tên tiếng Anh là: “Tax fraud”.

3. Hành vi gian lận thuế sẽ bị giải quyết và xử lý như thế nào ?

– Thuế là một Khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, cá thể theo lao lý của những luật thuế. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc cũng hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ( phạt tù ) Số tiền trốn thuế, gian lận thuế là số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo lao lý của pháp lý về thuế mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xác lập trong biên bản vi phạm hành chính, biên bản thanh tra ( kiểm tra )

Xem thêm: Hiện tượng gian lận thuế VAT

3.1. Các hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng

Hành vi gian lận tương quan đến hóa đơn, chứng từ

Một là: Khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bất hợp pháp

– Chia nhỏ gói thanh toán giao dịch bằng nhiều hóa đơn : – Khấu trừ vượt mức pháp luật – Khấu trừ thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa hủy, hàng trả lại

Hai là: Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa – dịch vụ không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Gian lận qua việc giảm thuế GTGT đầu ra : – Các hành vi gian lận thuế GTGT đầu ra đa phần tập trung chuyên sâu vào việc giảm lệch giá tính thuế. – Điều chỉnh thuế GTGT nguồn vào, đầu ra không đúng pháp luật – Kê khai phân chia thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ

Hành vi gian lận thuế TNDN

– Tăng giá vốn – Trích khấu hao tính vào ngân sách vượt mức pháp luật – Gian lận về ngân sách tiền lương – Việc bổ trợ một vài chức vụ khống cho những người không trực tiếp quản lý sản xuất kinh doanh thương mại như : thành viên hội đồng quản trị, ban trấn áp để được hạch toán ngân sách thù lao vào tiền lương làm tăng ngân sách. – Về gian lận ngân sách hoạt động giải trí kinh tế tài chính : Các DNNVV có hành vi gian lận ngân sách kinh tế tài chính ( lãi vay ) không đúng lao lý, hạch toán ngân sách lãi vay góp vốn điều lệ công ty ( ở những công ty góp vốn ) ; – Nhiều DNNVV lập hồ sơ ; khế ước vay khống tư nhân – Các Khoản ngân sách khác : Nhiều DNNVV còn hạch toán những Khoản ngân sách khác không đúng pháp luật như hạch toán vào ngân sách tiền nghỉ mát, tiền thưởng tết âm lịch và những ngày lễ hội khác không ghi trong Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. – Trong những Khoản thu nhập khác và ngân sách khác : DNNVV cũng “ lách ” bằng cách hạch toán những Khoản thuế truy thu và tiền phạt hành chính vào ngân sách ; kê khai thiếu những Khoản thu nhập khác được thưởng, Khoản tương hỗ của hãng hoặc của những đối tác chiến lược, người mua tiếp tục. – Gian lận ngân sách phân chia : DNNVV hạch toán và phân chia ngân sách dài hạn không đúng qui định ; K – DN hợp pháp hóa hồ sơ về những Khoản : Dự phòng về nợ khó đòi, dự trữ giảm giá hàng tồn dư, dự trữ góp vốn đầu tư kinh tế tài chính ; trích lập dự trữ nợ phải thu khó đòi ; dự trữ Bảo hành mẫu sản phẩm không đúng lao lý. – Những sai phạm về Doanh thu điển hình như : Không kê khai sản phẩm & hàng hóa dịch vụ mua vào, đồng thời cũng không kê khai lệch giá. Hành vi này rất khó phát hiện, vì ngay cả trải qua xác định hóa đơn, Xác Suất phát hiện của cơ quan thuế cũng rất thấp. Giảm trừ lệch giá trải qua những hình thức giảm giá, chiết khấu không đúng pháp luật. – Các Khoản thu nhập khác như : Tiền thanh lý tài sản cố định và thắt chặt ; phế liệu ; phế phẩm ; nợ phải trả nhưng không xác lập được chủ nợ ; …

3.2. Xử phạt đối với hành vi gian lận thuế

Theo Điều 17 Nghị định 125 / 2020 lao lý về xử phạt so với hành vi trốn thuế, như sau :

Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế

1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn so với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không nộp hồ sơ ĐK thuế ; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp lao lý tại điểm b, c Khoản 4 và Khoản 5 Điều 13 Nghị định này ; b ) Không ghi chép trong sổ kế toán những Khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi pháp luật tại Điều 16 Nghị định này ; c ) Không lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế so với giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã đáp ứng vào kỳ tính thuế tương ứng ; lập hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tiễn và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ; d ) Sử dụng hóa đơn không hợp pháp ; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm ; đ ) Sử dụng chứng từ không hợp pháp ; sử dụng không hợp pháp chứng từ ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng thực chất thanh toán giao dịch hoặc giá trị thanh toán giao dịch trong thực tiễn để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn ; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, sản phẩm & hàng hóa không đúng thực tiễn làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm ; e ) Sử dụng sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục tiêu lao lý mà không khai báo việc quy đổi mục tiêu sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế ; g ) Người nộp thuế có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong thời hạn xin ngừng, tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhưng không thông tin với cơ quan thuế, trừ trường hợp lao lý tại điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định này. 2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế triển khai một trong những hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này mà không có diễn biến tăng nặng, giảm nhẹ. 3. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn so với người nộp thuế thực thi một trong những hành vi lao lý tại Khoản 1 Điều này mà có một diễn biến tăng nặng. 4. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế triển khai một trong những hành vi lao lý tại Khoản 1 Điều này có hai diễn biến tăng nặng. 5. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế thực thi một trong những hành vi lao lý tại Khoản 1 Điều này có từ ba diễn biến tăng nặng trở lên. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

Trường hợp hành vi trốn thuế theo pháp luật tại những Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn pháp luật tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định này. b ) Buộc kiểm soát và điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế ( nếu có ) so với hành vi lao lý tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. 7. Các hành vi vi phạm pháp luật tại điểm b, đ, e Khoản 1 Điều này bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này. ” – Phạt tiền 1 lần số thuế trốn so với người nộp thuế có một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi triển khai một trong những hành vi sau : + Không nộp hồ sơ ĐK thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nôp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b, c Khoản 4 Điều 13 Nghị định 125 / 2020 / NĐ – CP : ” 4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : a ) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn pháp luật từ 61 ngày đến 90 ngày ; b ) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn lao lý từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp c ) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp ; d ) Không nộp những phụ lục theo lao lý về quản trị thuế so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời gian cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời gian cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo pháp luật tại Khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Trường hợp số tiền phạt nếu vận dụng theo Khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa so với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền lao lý tại Khoản 4 Điều này. ” + Không ghi chép trong sổ kế toán những Khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 16 Nghị định 125 / 2020 + Không lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế so với giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã đáp ứng vào kỳ tính thuế tương ứng ; lập hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn trong thực tiễn và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ; + Sử dụng hóa đơn không hợp pháp ; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm ; + Sử dụng chứng từ không hợp pháp ; sử dụng không hợp pháp chứng từ ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng thực chất thanh toán giao dịch hoặc giá trị thanh toán giao dịch thực tiễn để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, sản phẩm & hàng hóa không đúng trong thực tiễn làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm ; + Sử dụng sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục tiêu lao lý mà không khai báo việc quy đổi mục tiêu sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế ; + Người nộp thuế có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong thời hạn xin ngừng, tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhưng không thông tin với cơ quan thuế, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định 125 / 2020 / ND-CP.

Phạt tiền

– Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế thực thi một trong những hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này mà không có diễn biến tăng nặng, giảm nhẹ. – Phạt tiền 2 lần số thuế trốn so với người nộp thuế triển khai một trong những hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này mà có một diễn biến tăng nặng. – Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế thực thi một trong những hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này có hai diễn biến tăng nặng. – Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế thực thi một trong những hành vi lao lý tại Khoản 1 Điều này có từ ba diễn biến tăng nặng trở lên. – Biện pháp khắc phục hậu quả : + Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước so với những hành vi vi phạm lao lý tại những Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp hành vi trốn thuế theo lao lý tại những Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn lao lý tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định này. + Buộc kiểm soát và điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế ( nếu có ) so với hành vi pháp luật tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. + Các hành vi vi phạm lao lý tại điểm b, d, c Khoản 1 Điều này bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 125 / 2020 / NĐ-CP. Theo Điều 200 Bộ luật hình sự năm ngoái pháp luật về tội trốn thuế, theo đó : – Người nào thực thi một trong những hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội pháp luật tại những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm : + Không nộp hồ sơ ĐK thuế ; không nộp hồ sơ khai thuế ; nộp hồ sơ khai thuế không đúng thời hạn theo pháp luật của pháp lý ; + Không ghi chép trong sổ kế toán những Khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp ; + Không xuất hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán giao dịch thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã bán ; + Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu nguồn vào trong hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn ; + Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn ; + Khai sai với thực tiễn sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ trợ hồ sơ khai thuế sau khi sản phẩm & hàng hóa đã được thông quan ; + Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ; + Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa ; + Sử dụng sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục tiêu pháp luật mà không khai báo việc quy đổi mục tiêu sử dụng với cơ quan quản trị thuế. – Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm : + Có tổ chức triển khai ; + Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng ; + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ; + Phạm tội 02 lần trở lên ; + Tái phạm nguy khốn. – Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm : – Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài. – Pháp nhân thương mại phạm tội pháp luật tại Điều này, thì bị phạt như sau : + Pháp nhân thương mại thực thi hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng ;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm ; + Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn ; + Pháp nhân thương mại còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí trong 1 số ít nghành nghề dịch vụ nhất định hoặc cấm kêu gọi vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Rate this post