Những điểm cần biết về nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Thực hiện Nghị quyết số 29 / NQ-TW ngày 4/1/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Nước Ta ( khóa XI ) về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và giảng dạy phân phối nhu yếu công nghiệp hóa, tân tiến hóa trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ; Nghị quyết số 88/2014 / QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ; Quyết định số 404 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Đề án thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GD&ĐT ) phát hành Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 32/2018 / TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 .Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, kế hoạch thực thi giáo dục địa phương là một thành phần hữu cơ của kế hoạch tổng thể và toàn diện triển khai những hoạt động giải trí dạy học và giáo dục của nhà trường để hoàn thành xong nội dung giáo dục của một tỉnh, gồm những yếu tố cơ bản, mang tính thời sự về văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang, địa lí, kinh tế tài chính, xã hội, môi trường tự nhiên, hướng nghiệp của địa phương nhằm mục đích trang bị cho học viên những hiểu biết về nơi sinh sống, tu dưỡng cho học viên tình yêu quê nhà, có nghĩa vụ và trách nhiệm với hội đồng, biết trân trọng và phát huy văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử quê nhà, tăng trưởng năng lượng và phẩm chất, ý thức khám phá và vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để xử lý những yếu tố thực tiễn của địa phương. Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục địa phương được tích hợp với hoạt động giải trí thưởng thức ; Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, nội dung giáo dục địa phương có vị trí tương tự những môn học khác .

1. Mục tiêu xây dựng nội dung giáo dục địa phương

Nội dung giáo dục địa phương được thiết kế xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, địa lý, kinh tế tài chính, xã hội, thiên nhiên và môi trường, hướng nghiệp, … của tỉnh. Từ đó, tu dưỡng cho học viên tình yêu quê nhà, ý thức tìm hiểu và khám phá và vận dụng những điều đã học để góp thêm phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của hội đồng dân cư những dân tộc bản địa, kiến thiết xây dựng văn hóa truyền thống, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh .
Nội dung giáo dục địa phương góp thêm phần hình thành những năng lượng, phẩm chất học viên được pháp luật trong Chương trình giáo dục phổ thông : Năng lực tự chủ và tự học, năng lượng tiếp xúc và hợp tác, năng lượng xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo ; những phẩm chất yêu nước, nhân ái, siêng năng, trung thực, nghĩa vụ và trách nhiệm. Bên cạnh đó, tăng trưởng cho học viên năng lượng thích ứng với đời sống, năng lượng phong cách thiết kế và tổ chức triển khai hoạt động giải trí, năng lượng khuynh hướng nghề nghiệp ; năng lượng tìm hiểu và khám phá tự nhiên và xã hội ; vận dụng kỹ năng và kiến thức ( tự nhiên, văn hóa truyền thống, xã hội ) vào thực tiễn, ứng xử với tự nhiên tương thích với nhu yếu tăng trưởng bền vững và kiên cố và bảo vệ môi trường tự nhiên .

2. Đặc điểm của nội dung giáo dục địa phương

Nội dung giáo dục địa phương được thiết kế xây dựng theo hướng tăng trưởng năng lượng, trải qua những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực, thực tiễn của một tỉnh và những giải pháp tích cực hóa hoạt động giải trí của người học ; nội dung giáo dục địa phương được kiến thiết xây dựng trên cơ sở liên kết với những môn học và hoạt động giải trí giáo dục khác .
Được thiết kế xây dựng trên cơ sở tích hợp những yếu tố cơ bản của tự nhiên, địa lí, lịch sử vẻ vang, văn hoá, thẩm mỹ và nghệ thuật, phúc lợi xã hội, kinh tế tài chính – chính trị, bảo vệ môi trường tự nhiên, … của tỉnh ; gắn lí thuyết với thực hành thực tế, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn .
Lựa chọn chủ đề thiết thực so với việc hình thành, tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học viên trải qua giải pháp tổ chức triển khai những hoạt động giải trí học tập, hoạt động giải trí giáo dục thưởng thức, dự án Bất Động Sản học tập tích cực ; gắn với tình hình kinh tế tài chính, chính trị, lao động, sản xuất, văn hoá địa phương để phân phối tiềm năng kiến thiết xây dựng, tăng trưởng của tỉnh .
Nội dung giáo dục địa phương đa phần tập trung chuyên sâu cung ứng những kỹ năng và kiến thức cơ bản về văn học, lịch sử vẻ vang, địa lí, văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ của tỉnh. Hiện nay, để cung ứng nhu yếu tăng trưởng của tỉnh và cả nước, nội dung giáo dục địa phương bổ trợ những yếu tố về những ngành nghề và hoạt động giải trí lao động sản xuất của địa phương, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá, chính trị của tỉnh, kiến thiết xây dựng phẩm chất, năng lượng thiết yếu cho học viên cung ứng những ngành nghề lao động thế mạnh của tỉnh Phú thọ .
Được phong cách thiết kế theo những mạch nội dung gắn liền với những nghành, chủ đề, được biên soạn theo hướng mở, linh động để hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội của những vùng khác nhau trong tỉnh ; tương thích với năng lực của giáo viên, với những nhóm đối tượng người tiêu dùng học viên khác nhau và thực tiễn dạy học ở nhà trường, tuy nhiên vẫn bảo vệ mức độ nhu yếu chung của giáo dục phổ thông trong tỉnh và cả nước .

3. Quan điểm chỉ đạo của về xây dựng nội dung giáo dục địa phương 

Nội dung giáo dục địa phương được thiết kế xây dựng trên cơ sở quan điểm chỉ huy của Đảng, Nhà nước về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và huấn luyện và đào tạo ; gắn với nhu yếu tăng trưởng của quốc gia và những tân tiến của thời đại về khoa học – công nghệ và xã hội ; tương thích với đặc thù con người, văn hóa truyền thống, những giá trị truyền thống cuội nguồn của tỉnh và những giá trị chung của quả đât cũng như những sáng tạo độc đáo và khuynh hướng tăng trưởng chung của tỉnh về giáo dục ; tạo thời cơ bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm nom, học tập và tăng trưởng, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học viên .
Nội dung giáo dục địa phương là văn bản chủ trương của một địa phương bộc lộ tiềm năng giáo dục phổ thông, lao lý những nhu yếu cần đạt về phẩm chất và năng lượng của học viên ; nội dung giáo dục, giải pháp giáo dục và giải pháp nhìn nhận tác dụng giáo dục, làm địa thế căn cứ quản trị chất lượng giáo dục địa phương .
Bảo đảm tăng trưởng phẩm chất và năng lượng người học trải qua nội dung giáo dục với những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực ; tân tiến ; hài hòa đức, trí, thể, mỹ ; chú trọng thực hành thực tế, vận dụng kiến thức và kỹ năng để xử lý yếu tố trong học tập và đời sống ; tích hợp cao ở những lớp học dưới, phân hóa dần ở những lớp học trên ; trải qua những chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai giáo dục phát huy tính dữ thế chủ động và tiềm năng của mỗi học viên, những giải pháp kiểm tra, nhìn nhận tương thích với tiềm năng giáo dục và giải pháp giáo dục để đạt được tiềm năng đó .
Thể hiện tính thừa kế và tăng trưởng ; bảo vệ liên kết ngặt nghèo giữa những lớp học, cấp học ; cung ứng được nhu yếu tương thích tâm ý lứa tuổi, mang tính giáo dục cao ; có sự update, đúng mực, văn minh, tính lô gích và tính sư phạm ;

Nội dung giáo dục địa phương được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là:  Bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn tỉnh; Quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nội dung; Đảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học – công nghệ và yêu cầu của thực tế.

4. Kế hoạch giáo dục thực hiện nội dung giáo dục địa phương

Đối với cấp tiểu học, nội dung giáo dục địa phương được tích hợp với hoạt động giải trí thưởng thức .
Đối với cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông nội dung giáo dục giáo dục địa phương của tỉnh được phong cách thiết kế dưới hình thức nghành và chủ đề của nghành với tổng thời lượng là 35 tiết / lớp / năm học .

5. Định hướng về nội dung giáo dục

Đối với cấp tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương gồm 1 số ít yếu tố cơ bản mang tính thời sự về : Lịch sử hình thành, tăng trưởng, truyền thống lịch sử quê nhà ; liên hoan, nghệ thuật và thẩm mỹ truyền thống cuội nguồn, di tích lịch sử lịch sử dân tộc, danh nhân văn hóa ; phong tục, tập quán địa phương ; địa lý, dân cư ; cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, môi trường tự nhiên tự nhiên ; ngành nghề, làng nghề truyền thống lịch sử của tỉnh ; 1 số ít nội dung về kinh tế tài chính – xã hội, chủ trương phúc lợi xã hội ; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sống ; kiến thiết xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương, pháp lý ; bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên, bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải, … Nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong hoạt động giải trí thưởng thức ; Đồng thời tích hợp hoặc sử dụng trong dạy học những môn học ở từng lớp gắn với điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính, xã hội của địa phương, quốc gia ; những hoạt động giải trí giáo dục tư tưởng, hoạt động giải trí xã hội, từ thiện và khám phá 1 số ít nghề nghiệp thân thiện với học viên, góp thêm phần hình thành và tăng trưởng phẩm chất hầu hết và năng lượng cốt lõi của học viên tiểu học .
Đối với cấp trung học, nội dung giáo dục địa phương được biên soạn thành bộ tài liệu giáo dục địa phương của một tỉnh có vị trí như sách giáo khoa với nội dung về giáo dục địa phương thuộc 7 nghành nghề dịch vụ : Văn hóa, lịch sử dân tộc, địa lí, kinh tế tài chính, xã hội, thiên nhiên và môi trường, hướng nghiệp. Tài liệu giáo dục địa phương được biên soạn theo từng bài học kinh nghiệm, chủ đề hoặc theo nhóm chủ đề .

6. Định hướng về phương pháp giáo dục

Vận dụng linh động những chiêu thức, hình thức dạy học tích cực nhằm mục đích phát huy tối đa tính tự giác, tích cực, phát minh sáng tạo của học viên ; Tăng cường hoạt động giải trí thực hành thực tế, ứng dụng những điều đã học để phát hiện và xử lý những yếu tố thực tiễn trong đời sống địa phương ; Được triển khai với sự tương hỗ của thiết bị dạy học tối thiểu, vật dụng học tập và công cụ máy móc lao động sản xuất tại địa phương. Đặc biệt là công cụ tin học và những mạng lưới hệ thống tự động hóa của kỹ thuật số ; Được tổ chức triển khai trong và ngoài khuôn viên nhà trường, đặc biệt quan trọng gắn với thiên nhiên và môi trường, đời sống, di tích lịch sử lịch sử dân tộc, danh lam thắng cảnh, … của địa phương ; Kết hợp hài hoà hoạt động giải trí cá thể, nhóm, lớp, trường. Tuy nhiên, dù thao tác độc lập, theo nhóm hay theo đơn vị chức năng lớp, mỗi học viên đều phải được tạo điều kiện kèm theo để tự mình thực thi trách nhiệm học tập và thưởng thức thực tiễn ;
Một số giải pháp giáo dục đa phần : Tổ chức chủ đề thưởng thức ; tổ chức triển khai chủ đề theo dự án Bất Động Sản học tập ; tổ chức triển khai chủ đề theo quy mô STEM. ..

7. Đánh giá kết quả giáo dục

Mục đích nhìn nhận : Nhằm phân phối thông tin đúng chuẩn, kịp thời, có giá trị về mức độ cung ứng nhu yếu cần đạt về phẩm chất, năng lượng và sự văn minh của học viên, để nhà giáo dục làm địa thế căn cứ kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí giáo dục, quản lí và tăng trưởng nội dung, bảo vệ sự tân tiến của từng học viên, nâng cao chất lượng giáo dục theo nhu yếu của tỉnh và Chương trình giáo dục phổ thông .
Nội dung nhìn nhận : Nội dung nhìn nhận là những bộc lộ của phẩm chất và năng lượng chung trong Chương trình giáo dục phổ thông và những năng lượng được xác lập của nội dung giáo dục địa phương : năng lượng tìm hiểu và khám phá tự nhiên và xã hội, năng lượng thích ứng với đời sống và thiên nhiên và môi trường, năng lượng hướng nghiệp, năng lượng xử lý những yếu tố ( của địa phương ) được cụ thể hoá trong nhu yếu cần đạt của nội dung .

Căn cứ đánh giá: Đánh giá dựa trên quá trình tham gia các hoạt động,
dự án,… của học sinh và các sản phẩm (số lượng, chất lượng sản phẩm) học sinh cần làm được theo quy định của nội dung giáo dục địa phương.

Hình thức đánh giá: Sử dụng các hình thức như: Tự đánh giá, đánh giá
đồng đẳng (học sinh – học sinh), đánh giá của giáo viên, đánh giá của gia đình, cộng đồng.

Tổng hợp và sử dụng hiệu quả nhìn nhận : Tổng hợp tác dụng nhìn nhận là sự ghi nhận cả quy trình và nhìn nhận định kì về sự tăng trưởng phẩm chất và năng lượng. Kết quả nhìn nhận được ghi trong hồ sơ học tập của học viên .

Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Rate this post