GIAO NHẬN HÀNG HÓA LÀ GÌ?

Giao nhận hàng hóa là gì ? Theo quy tắc của FIATA về dịch vụ mậu dịch thì dịch vụ giao nhận được định nghĩa là bất kể loại dịch vụ nào tương quan đến luân chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như những dịch vu tư vấn. Nói ngắn ngọn, giao nhận hàng hòa là tập hợp những nhiệm vụ thủ tục có tương quan đến quy trình luân chuyển hàng hóa nhằm mục đích mục tiêu vận động và di chuyển hàng hòa từ nơi gởi đến nơi nhận

Giao nhận hàng hóa là một quy trình thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa từ người gửi, tổ chức triển khai luân chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm những thủ tục sách vở và những dịch vụ khác có tương quan để giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của chủ hàng .

 

Bạn đang đọc: GIAO NHẬN HÀNG HÓA LÀ GÌ?

Người giao nhận hoàn toàn có thể làm những dịch vụ một cách trực tiếp hay trải qua những đại lý và thuê dịch vụ của bên thứ ba .

Khi người giao nhận là đại lý của chủ hàng

Tùy theo công dụng của người giao nhận, người giao nhận phải thực thi vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng đã ký kết và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về :

· Giao hàng không đúng hướng dẫn .
· Thiếu sót trong việc mua bảo hiểm cho hàng hóa mặc dầu đã có hướng dẫn .
· Thiếu sót khi làm thủ tục hải quan
· Chở hàng đến sai nơi lao lý .
· Giao hàng không đúng người nhận hàng .
· Những thiệt hại về gia tài và người do người giao nhận gây nên .

·         Tái xuất không theo thủ tục cần thiết hoặc không hoàn thuế.

 

Khi người giao nhận là người chuyên chở .

Khi người giao nhận là người chuyên chở thì người giao nhận đóng vai trò là một nhà sản xuất dịch vụ độc lập, nhân danh mình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng những dịch vụ mà người mua nhu yếu .

Người giao nhận đóng vai trò là người luân chuyển hàng hóa không chỉ trong trường hợp anh ta tự luân chuyển hàng hóa bằng những phương tiện đi lại vận tải đường bộ của chính mình mà trong trường hợp anh ta phát hành chứng từ vận tải đường bộ của mình .

Người giao nhận đồng thời là nhà luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng và bảo vệ những dịch vụ tương quan đến việc vận tải đường bộ. Tuy nhiên người giao nhận không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm mất mát hu hỏng hàng hóa phát sinh trong những trường hợp sau :

· Khách hàng đóng gói và ghi ký hiệu mã không tương thích .
· Do nội tỳ hoặc thực chất của hàng hóa .
· Do cuộc chiến tranh, đình công
· Do lỗi của người mua hoặc người được người mua ủy thác .

·         Do các trường hợp bất khả kháng.

Nguồn: goldensealogistics.com

Sưu tầm: Thùy Linh – Tổ Hóa

Rate this post