Giao nhận hàng hóa tiếng Anh là gì

Freight forwarder : hãng giao nhận vận tải đường bộ
Consolidator : bên gom hàng ( gom LCL )
Freight : cước

Ocean Freight (O/F): cước biển

Air freight : cước hàng không
Sur-charges : phụ phí
Addtional cost = Sur-charges
Local charges : phí địa phương
Delivery order : lệnh giao hàng
Terminal handling charge ( THC ) : phí làm hàng tại cảng
Handling fee : phí làm hàng
Seal : chì
Documentations fee : phí làm chứng từ ( vận đơn )
Place of receipt : khu vực nhận hàng để chở
Place of Delivery : nơi giao hàng ở đầu cuối
Port of Loading / airport of loading : cảng / trường bay đóng hàng, xếp hàng
Port of Discharge / airport of discharge : cảng / trường bay dỡ hàng
Port of transit : cảng chuyển tải
Shipper : người gửi hàng
Consignee : người nhận hàng
Notify party : bên nhận thông tin
Quantity of packages : số lượng kiện hàng
Volume weight : khối lượng thể tích ( tính cước LCL )
Measurement : đơn vị chức năng giám sát
As carrier : người chuyên chở
As agent for the Carrier : đại lý của người chuyên chở
Shipmaster / Captain : thuyền trưởng
Liner : tàu chợ
Voyage : tàu chuyến
Charter party : vận đơn thuê tàu chuyến
Ship rail : lan can tàu
Full set of original BL ( 3/3 ) : bộ không thiếu vận đơn gốc ( thường 3/3 bản gốc )
Back date BL : vận đơn kí lùi ngày
Container packing list : list container lên tàu
Means of conveyance : phương tiện đi lại vận tải đường bộ
Place and date of issue : ngày và nơi phát hành
Freight note : ghi chú cước
Ships owner : chủ tàu
Merchant : thương nhân
Bearer BL : vận đơn vô danh
Unclean BL : vận đơn không tuyệt vời và hoàn hảo nhất ( Clean BL : vận đơn tuyệt vời )
Laytime : thời hạn dỡ hàng
Payload = net weight : khối lượng hàng đóng ( ruột )
On deck : trên boong, lên boong tàu
Notice of readiness : Thông báo hàng chuẩn bị sẵn sàng để bốc / dỡ
Through BL : vận đơn chở suốt
Port-port : giao từ cảng đến cảng
Door-Door : giao từ kho đến kho
Service type : loại dịch vụ FCL / LCL
Service mode : phương pháp dịch vụ
Multimodal / Combined transport operation = MTO / CTO : Người kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ đa phương thức
Consignor : người gửi hàng ( = Shipper )
Consigned to order of = consignee : người nhận hàng
Container Ship : Tàu container
Named cargo container : cont chuyên sử dụng
Stowage : xếp hàng
Trimming : san, cào hàng
Crane / tackle : cần cẩu
Cu-Cap : Cubic capacity : thể tích hoàn toàn có thể đóng hàng của container ( ngoài vỏ cont )
On board notations ( OBN ) : ghi chú lên tàu
Said to contain ( STC ) : kê khai gồm có
Shippers load and count ( SLAC ) : chủ hàng đóng và đếm hàng
Hub : bến trung chuyển
Pre-carriage : Hoạt động luân chuyển trong nước Cont hàng XK trước khi Container được xếp lên tàu .
Carriage : Hoạt động luân chuyển đường thủy từ khi Cont hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
On-carriage : Hoạt động luân chuyển trong nước Container hàngNK sau khi Container được dỡ khỏi tàu .
Intermodal : Vận tải tích hợp
Trailer : xe mooc
Clean : tuyệt đối
Place of return : nơi trả vỏ sau khi đóng hàng ( theo phiếu EIR )
Dimension : size
Tonnage : Dung tích của một tàu
Deadweight DWT : Trọng tải tàu
Slot : chỗ ( trên tàu ) còn hay không
Railway : vận tải đường bộ đường tàu
Pipelines : đường ống
Inland waterway : vận tải đường bộ đường sông, thủy trong nước
PCS ( Panama Canal Surcharge ) : Phụ phí qua kênh đào Panama
Labor fee : Phí nhân công
International Maritime Dangerous Goods Code ( IMDG Code ) : mã hiệu hàng nguy khốn
Estimated schedule : lịch trình dự kiến của tàu
Ship flag : cờ tàu
Weightcharge = chargeable weight
Tracking and tracing : kiểm tra thực trạng hàng / thư
Weather in berth or not WIBON : thời tiết xấu
Proof read copy : người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
Free in ( FI ) : miễn xếp
Free out ( FO ) : miễn dỡ
Laycan : thời hạn tàu đến cảng
Full vessels capacity : đóng đầy tàu
Order party : bên ra lệnh
Marks and number : kí hiệu và số
Multimodal transportation / Combined transporation : vận tải đường bộ đa phương thức / vận tải đường bộ tích hợp
Description of package and goods : diễn đạt kiện và hàng hóa
Equipment : thiết bị ( ý xem tàu còn vỏ cont hay không )
Container condition : điều kiện kèm theo về vỏ cont ( đóng nặng hay nhẹ )
DC – dried container : container hàng khô
Weather working day : ngày thao tác thời tiết tốt
Customary Quick dispatch ( CQD ) : dỡ hàng nhanh ( như tập quán tại cảng )
Security charge : phí bảo mật an ninh ( thường hàng air )
International Maritime Organization ( IMO ) : Tổ chức hàng hải quốc tế
Laydays or laytime : Số ngày bốc / dỡ hàng hay thời hạn bốc / dỡ hàng
Said to weight : Trọng lượng khai báo
Said to contain : Được nói là gồm có
Time Sheet or Layday Statement : Bảng tính thời hạn thưởng phạt bốc / dỡ
Free in and Out ( FIO ) : miễn xếp và dỡ
Free in and out stowed ( FIOS ) : miễn xếp dỡ và sắp xếp
Shipped in apparent good order : hàng đã bốc lên tàu nhìn hình thức bề ngoài ở trong điều kiện kèm theo tốt
Laden on board : đã bốc hàng lên tàu
Clean on board : đã bốc hàng lên tàu tuyệt vời
Stowage planSơ đồ xếp hàng
SCS ( Suez Canal Surcharge ) : Phụ phí qua kênh đào Suez
COD ( Change of Destination ) : Phụ phí biến hóa nơi đến
Freight payable at : cước phí giao dịch thanh toán tại
Elsewhere : giao dịch thanh toán tại nơi khác ( khác POL và POD )

Transhipment : chuyển tải
Consignment : lô hàng
Partial shipment : giao hàng từng phần
Airway : đường hàng không
Seaway : đường thủy
Road : vận tải đường bộ đường đi bộ

Endorsement : ký hậu
To order : giao hàng theo lệnh
FCL ( Full container load ) : hàng nguyên container
FTL ( Full truck load ) : hàng giao nguyên xe tải
LTL ( Less than truck load ) : hàng lẻ không đầy xe tải
LCL ( Less than container load ) : hàng lẻ
Metric ton ( MT ) : mét tấn = 1000 k gs
CY ( Container Yard ) : bãi container
CFS ( Container freight station ) : kho khai thác hàng lẻ
Freight collect : cước phí trả sau ( thu tại cảng dỡ hàng )
Freight prepaid : cước phí trả trước
Freight as arranged : cước phí theo thỏa thuận hợp tác
Gross weight : khối lượng tổng ca bi
Lashing : chằng, buộc
Volume : khối lượng hàng book
Shipping marks : ký mã hiệu
Open-top container ( OT ) : container mở nóc
Verified Gross Mass weight ( VGM ) : phiếu khai báo tổng khối lượng hàng
Safety of Life at sea ( SOLAS ) : Công ước về bảo đảm an toàn sinh mạng con người trên biển
Trucking : phí vận tải đường bộ trong nước
Inland haulauge charge ( IHC ) : luân chuyển trong nước
Lift On-Lift Off ( LO-LO ) : phí nâng hạ
Forklift : xe nâng
Closing time / Cut-off time : giờ cắt máng
Estimated to Departure ( ETD ) : thời hạn dự kiến tàu chạy
Estimated to arrival ( ETA ) : thời hạn dự kiến tàu đến
Opmit : tàu không cập cảng
Roll : nhỡ tàu
Delay : ngưng trệ, chậm so với lịch tàu
Shipment terms : lao lý giao hàng
Free hand : hàng từ người mua trực tiếp
Nominated : hàng chỉ định
Flat rack ( FR ) = Platform container : cont mặt phẳng
Refferred container ( RF ) thermal container : container bảo ôn đóng hàng lạnh
General purpose container ( GP ) : cont bách hóa ( thường )
High cube ( HC = HQ ) : container cao ( 40HC )
Tare weight : khối lượng vỏ cont
Dangerous goods note : ghi chú hàng nguy hại
Tank container : cont bồn đóng chất lỏng
Container : thùng chứa hàng
Cost : ngân sách
Risk : rủi ro đáng tiếc
Freighter : máy bay chở hàng
Express airplane : máy bay chuyển phát nhanh
Seaport : cảng biển
Airport : trường bay
Handle : làm hàng
Negotiable : chuyển nhượng ủy quyền được
Non-negotiable : không chuyển nhượng ủy quyền được
Straight BL : vận đơn đích danh
Free time : thời hạn không tính tiền lưu cont, lưu bãi
AFR : Nhật Bản Advance Filling Rules Surcharge ( AFR ) : phí khai báo trước ( quy tắc AFR của Nhật )
CCL ( Container Cleaning Fee ) : phí vệ sinh công-te-nơ
WRS ( War Risk Surcharge ) : Phụ phí cuộc chiến tranh
Master Bill of Lading ( MBL ) : vận đơn chủ ( từ Lines )
House Bill of Lading ( HBL ) : vận đơn nhà ( từ Fwder )
Shipped on board : giao hàng lên tàu
Connection vessel / feeder vessel : tàu nối / tàu ăn hàng
CAF ( Currency Adjustment Factor ) : Phụ phí dịch chuyển tỷ giá ngoại tệ
EBS ( Emergency Bunker Surcharge ) : phụ phí xăng dầu ( cho tuyến Châu Á Thái Bình Dương )
PSS ( Peak Season Surcharge ) : Phụ phí mùa cao điểm .
CIC ( Container Imbalance Charge ) : phí phụ trội hàng nhập
GRI ( General Rate Increase ) : phụ phí cước vận chuyển
PCS ( Port Congestion Surcharge ) : phụ phí ùn tắc cảng
Chargeable weight : khối lượng tính cước
Security Surcharges ( SSC ) : phụ phí bảo mật an ninh ( hàng air )
X-ray charges : phụ phí máy soi ( hàng air )
Empty container : container rỗng
FIATA : International Federation of Freight Forwarders Associations : Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
IATA : International Air Transport Association : Thương Hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
Net weight : khối lượng tịnh
Oversize : quá khổ
Overweight : quá tải
In transit : đang trong quy trình luân chuyển
Fuel Surcharges ( FSC ) : phụ phí nguyên vật liệu = BAF
Inland customs deport ( ICD ) : cảng thông quan trong nước
Chargeable weight : khối lượng tính cước
Security Surcharges ( SSC ) : phụ phí bảo mật an ninh ( hàng air )
X-ray charges : phụ phí máy soi ( hàng air )
Empty container : container rỗng
FIATA : International Federation of Freight Forwarders Associations : Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
Departure date : ngày khởi hành
Frequency : tần suất số chuyến / tuần
Shipping Lines : hãng tàu
NVOCC : Non vessel operating common carrier : nhà sản xuất dịch vụ vận tải đường bộ không tàu
Airlines : hãng máy bay
Flight No : số chuyến bay
Voyage No : số chuyến tàu
Terminal : bến
Transit time : thời hạn trung chuyển
Twenty feet equivalent unit ( TEU ) : Cont 20 foot
Dangerous goods ( DG ) : Hàng hóa nguy khốn
Pick up charge : phí gom hàng tại kho
Charterer : người thuê tàu
DET ( Detention ) : phí lưu container tại kho riêng
DEM ( Demurrrage ) : phí lưu contaner tại bãi
Storage : phí lưu bãi của cảng
Cargo Manifest : bản lược khai hàng hóa
Hazardous goods : hàng nguy khốn
Agency Agreement : Hợp đồng đại lý
Bulk Cargo : Hàng rời
BL draft : vận đơn nháp
BL revised : vận đơn đã chỉnh sửa
Shipping agent : đại lý hãng tàu biển
Shipping note : Phiếu gửi hàng
Remarks : quan tâm
International ship and port securiry charges ( ISPS ) : phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
Amendment fee : phí sửa đổi vận đơn BL
AMS ( Advanced Manifest System fee ) : nhu yếu khai báo cụ thể hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu ( USA, Canada )
BAF ( Bunker Adjustment Factor ) : Phụ phí dịch chuyển giá nguyên vật liệu
Phí BAF / FAF : phụ phí xăng dầu ( cho tuyến Châu Âu )
BL draft : vận đơn nháp
BL revised : vận đơn đã chỉnh sửa
Shipping agent : đại lý hãng tàu biển
Shipping note : Phiếu gửi hàng
Remarks : quan tâm
International ship and port securiry charges ( ISPS ) : phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
Amendment fee : phí sửa đổi vận đơn BL

AMS (Advanced Manifest System fee): yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)

BAF ( Bunker Adjustment Factor ) : Phụ phí dịch chuyển giá nguyên vật liệu
Phí BAF / FAF : phụ phí xăng dầu ( cho tuyến Châu Âu )
FOT ( Free on truck ) : Giao hàng lên xe tải

Rate this post