Tìm hiểu về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mới nhất

Sổ đỏ, sổ hồng là những giấy tờ quan trọng chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu. Ngày nay, pháp luật Việt Nam đã bắt đầu ban hành việc sử dụng sổ mới với tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Thông tin rất quan trọng, tìm hiểu ngay.

Thông tin ban hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” được người dân gọi theo một tên gọi khác là “Sổ mới” được pháp luật ban hành vào ngày 19/10/2009 theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và Thông tư số 77/2009/TT-BTNMT. Mẫu giấy chứng nhận này được cấp bởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Và theo Điều 3 trong Nghị định số 88/2009/NĐ-CP nêu rõ nguyên tắc cấp giấy chứng nhận cho người dân bao gồm:

1. Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị xã mà có nhu yếu thì được cấp một Giấy ghi nhận chung cho những thửa đất đó .
2. Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất thì Giấy ghi nhận được cấp cho từng người sử dụng đất, từng chủ sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất .
3. Giấy ghi nhận được cấp cho người đề xuất cấp giấy sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tương quan đến cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn hoặc được ghi nợ theo pháp luật của pháp lý .
Trường hợp Nhà nước cho thuê đất thì Giấy ghi nhận được cấp sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất và đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo hợp đồng đã ký .

Nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Không khác gì nhiều so với hai loại sổ trước và bổ sung thêm phần nhỏ. Nội dung của 4 trang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện như sau:

Các nội dung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các nội dung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các nội dung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tìm hiểu dự án Bất Động Sản Takara Residence có pháp lý rõ ràng. Xem ngay tại đây

Takara Residence

Điểm khác biệt giữa sổ đỏ, sổ hồng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quy định sổ hồng, sổ đỏ được thống nhất trở thành một sổ duy nhất như vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có điểm gì khác với hai sổ trước.

Để thuận tiện hơn chúng tôi sẽ biểu lộ bằng hình minh họa dưới đây :

nhan-biet-giay-chung-nhan-mua-nha-dat-2

4 điểm khác biệt giữa Sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất

Sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất là những giấy tờ quan trọng trong lĩnh vực đất đai. Hầu hết ai cũng biết Sổ đỏ nhưng giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nhiều người có cách hiểu chưa đúng, dễ bị nhầm lẫn.

Giải thích cách gọi: Sổ đỏ trong bài viết này được sử dụng dùng để chỉ tất cả các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có bìa màu đỏ hoặc màu hồng).

TT Tiêu chí Giấy ghi nhận Giấy tờ và
quyền sử dụng đất
1 Định nghĩa Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất . Là một trong những loại sách vở lao lý tại điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP .
2 Tên loại Mặc dù đều là chứng thư pháp lý để ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất nhưng với mỗi quá trình thì có tên gọi riêng .
* Trước ngày 10/12/2009
Được chia thành 02 loại :
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất : Dùng để ghi nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy hải sản, làm muối .
– Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở : Dùng để ghi nhận đất ở đô thị, căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp .
* Từ ngày 10/12/2009 đến nay
Không cấp riêng theo hai loại Giấy ghi nhận như trước mà thống nhất cấp duy nhất một loại Giấy ghi nhận với tên gọi “ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành .
– Nếu người sử dụng đất chỉ đề xuất ĐK quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn cấp Giấy chứng nhận nhưng tại trang 2 chỉ ghi thông tin về thửa đất .
– Nếu chủ sở hữu nhà tại, gia tài gắn liền với đất muốn ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ghi nhận quyền sở hữu so với những loại gia tài trên khi có đủ điều kiện kèm theo .
– Trường hợp người sử dụng đất ĐK quyền sử dụng đất trước, sau đó mới xây nhà thì có quyền ĐK bổ trợ quyền sở hữu nhà ở .
Lưu ý : Mặc dù lúc bấy giờ chỉ cấp Giấy chứng nhận theo mẫu mới nhưng Giấy ghi nhận được cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải cấp đổi .
Căn cứ Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, sách vở về quyền sử dụng đất gồm :
– Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình thực thi chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 .
– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất .
– Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 .
– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo pháp luật của pháp lý .
– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất :
+ Bằng khoán điền thổ .
+ Văn tự đoạn mãi bất động sản ( gồm nhà ở và đất ở ) có ghi nhận của cơ quan thuộc chính sách cũ .
+ Văn tự mua và bán nhà tại, Tặng Kèm cho nhà tại, đổi nhà tại, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có ghi nhận của cơ quan thuộc chính sách cũ …
– Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo lao lý của nhà nước .
3 Giá trị sử dụng Là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .
Ngoài ra còn được sử dụng vào những mục tiêu sau :

– Thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

– Căn cứ xác nhận ai là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở .
– Là địa thế căn cứ để bồi thường khi tịch thu đất .
– Là địa thế căn cứ để triển khai xử lý tranh chấp đất đai .
– Được sử dụng làm địa thế căn cứ xác lập loại đất .
– Là thành phần hồ sơ ĐK dịch chuyển ( hồ sơ sang tên khi Tặng Ngay cho, chuyển nhượng ủy quyền, … ) .

– Căn cứ để cấp Giấy ghi nhận .
– Căn cứ để không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy ghi nhận .
– Căn cứ xác lập loại đất .
– Căn cứ khi xác lập diện tích quy hoạnh đất ở so với trường hợp có vườn, ao .
– Căn cứ để xác lập thẩm quyền ( nơi nộp đơn ) khi xử lý tranh chấp đất đai, đơn cử :
+ Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy ghi nhận hoặc có một trong những loại sách vở pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về gia tài gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân xử lý .
+ Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy ghi nhận hoặc không có một trong những loại sách vở pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý theo pháp luật sau đây :

. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh.

Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

4 Giá trị pháp lý Cao hơn Thấp hơn vì có sách vở về quyền sử dụng đất là một trong những địa thế căn cứ để cấp Giấy chứng nhận ( Sổ đỏ, Sổ hồng ) .

Những trường hợp nào được cấp giấy chứng nhận mới

Trường hợp được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được lao lý tại Điều 99 luật Đất Đai 2013 nêu như sau :

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây :

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này.

b ) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .
c ) Người được quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế nhà đất, nhận khuyến mãi cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; người nhận quyền sử dụng đất khi giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất để tịch thu nợ .
d ) Người được sử dụng đất theo tác dụng hòa giải thành so với tranh chấp đất đai ; theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành .
đ ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất .
e ) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
g ) Người mua nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất .
h ) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; người mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .
i ) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa ; nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có .
k ) Người sử dụng đất ý kiến đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy ghi nhận bị mất .

Tìm hiểu thêm dự án Astral City tọa lạc trên mặt tiền đường Quốc lộ 13, thuộc thành phố Thuận An. Dự án kết hợp 4 tầng TTTM và căn hộ cao cấp lớn nhất Bình Dương với quy mô 8 block chung cư cao 40 tầng.

dự án Astral City Thuận An

2. Ngoài ra còn có các thường hợp khác như:

Trường hợp 1: Có giấy tờ quyền sử dụng đất

Thứ nhất, đối với hộ gia đình, cá nhận đang sử dụng đất ổn định sẽ được cấp giấy chứng nhận mà không phải đóng tiền sử dụng đất:

cac-giay-to-lien-duoc-xet-cap-so-moi (1)Thứ hai, những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định trên có kèm theo tên của người khác. Các giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cộng với chữ ký của các bên có liên quan.

Tuy nhiên, giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất phải chưa thực hiện thủ tục và không có tranh chấp đất đai trước ngày luật có hiệu lực thi hành thì mới được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất

Thứ ba, đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo bản án hoặc quyến định của Tòa án, quyết định của cơ quan thi hành án, công nhận kết quả giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thi hành sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Còn trường hợp chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phải thực thi theo pháp luật của pháp lý .

Thứ tư, nếu đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật Đất Đai 2013 bắt đầu có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Và nếu chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phải tuân thủ theo pháp luật của pháp lý

Cuối cùng, trường hợp người dân đang sử dụng đất có công trình như: đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, đất nông nghiệp, và đất không có sự tranh chấp, được UBND xác nhận là đất sử dụng chung thì được cấp giấy chứng nhận

Tìm hiểu thêm một dự án Bất Động Sản khác đang HOT tại Tỉnh Bình Dương – Happy One Central. Với tổng diện tích quy hoạnh quy hoạch 10.162,2 mét vuông. Quy mô dự cán nhà ở Happy One Central gồm 2 Block cao tầng liền kề với phong cách thiết kế khối đế là TT thương mại quý phái, thuộc TT đắc địa nhất của Thành phố Thủ Dầu Một .

Trường hợp 2: Không có giấy quyền sử dụng đất

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà không có những sách vở pháp luật. Nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .

Thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

hop-dong-nha-dat-1

2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không có những sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp lý về đất đai .

Nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch. (Theo Điều 101 Luật Đất Đai 2013)

Trên đây là những thông tin cơ bản về giấy ghi nhận quyền sử dụng nhà đất được phát hành mới nhất .

Tải ngay TÀI LIỆU MIỄN PHÍ về các dự án bất động sản Bình Dương năm 2020

CTA dự án nhà ở phê duyệt 1/500 tại bình dương 2020

Nếu anh chị có vướng mắc về thủ tục pháp lý nhà đất hay đang tìm nhà ở tại Tỉnh Bình Dương có sổ minh bạch. Nhanh tay liên hệ về số đường dây nóng của HomeNext để được tư vấn cụ thể .

Hotline: 0908 480 055      I               Hotmail: [email protected]

Rate this post