Giấy đăng ký xe và biển số xe của bạn có thuộc diện bị thu hồi?

Điều 16 và Điều 17 Thông tư 58/2020 / TT-BCA, việc tịch thu biển số và giấy đăng ký xe người dân nên nắm rõ .
Điều 15 Thông tư số 58/2020 / TT-BCA đã liệt kê đơn cử 11 trường hợp xe phải tịch thu giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm :

“1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng ủy quyền sang mục tiêu khác .11 trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe người dân nên biết. Ảnh: Việt Dũng11 trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe người dân nên biết. Ảnh: Việt Dũng

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

8. Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.

Xem thêm: Các Phương Pháp Kiểm Thử Phần Mềm – Techacademy

9. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

10. Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

11. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng lao lý ” .

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe mới nhất

Trước tiên, cơ quan đăng ký xe ra thông báo về việc thu hồi biển số và giấy đăng ký xe.

Xem thêm: Các Phương Pháp Kiểm Thử Phần Mềm – Techacademy

Sau đó, chủ phương tiện đi lại nộp lại giấy đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan có thẩm quyền .

Cơ quan chức năng tiếp nhận và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Sau đó, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Thời hạn xử lý cấp giấy chứng nhận tịch thu đăng ký, biển số xe không quá 2 ngày thao tác, kể từ cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Rate this post