Giấy Phép ICP Là Gì? Xin Như Thế Nào?

I. Giấy phép ICP là gì?

Giấy phép ICP là giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (hay còn gọi là giấy phép đăng ký website) cung cấp thông tin chung về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội trên cơ sở trích xuất thông tin từ các nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang web của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

II. Tại sao phải xin giấy phép ICP?

Theo khoản 2, Điều 63, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn cho bất kỳ trang web nào, cung cấp thông tin về bất kỳ lĩnh vực nào. Do vậy yêu cầu cần giấy phép ICP do Bộ Văn hóa Thông tin cấp.

Giấy phép ICP chỉ được cấp cho các tổ chức, vì vậy chủ sở hữu trang web muốn đăng ký thì phải thành lập công ty trước. Mặc dù hiện tại, không có quy định rằng các cá nhân phải đăng ký giấy phép ICP hoặc cá nhân không thể thiết lập một trang web nhưng nếu một cá nhân muốn thiết lập một trang web mà không có giấy phép, thông tin trên trang web phải tuân thủ luật pháp, điều này phù hợp với thực tế hiện tại của Việt Nam.

III. Điều kiện để xin giấy phép ICP?

Muốn xin được Giấy phép ICP thì các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phải cần đáp ứng những điều kiện sau:

1. Điều kiện nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin

Tại điểm b khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

– Điều kiện chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc quản trị nội dung được cung ứng trên những website và mạng xã hội nói chung là Người đứng đầu của một tổ chức triển khai hoặc doanh nghiệp ;
– Người đảm nhiệm quản trị nội dung phải có quốc tịch Nước Ta và tốt nghiệp Đại học trở lên. Đối với người quốc tế, có địa chỉ tạm trú tối thiểu 6 tháng tại Nước Ta .
– Người đảm nhiệm quản trị nội dung có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp số điện thoại thông minh liên lạc và địa chỉ email tiếp tục cho những cơ quan quản trị nhà nước TW và địa phương để phối hợp và giải quyết và xử lý khi thiết yếu .
– Người đứng đầu tổ chức triển khai, doanh nghiệp hoàn toàn có thể phân công một phó giám đốc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nội dung thông tin ;
– Các tổ chức triển khai và doanh nghiệp thiết lập website tổng hợp và mạng xã hội phải thiết lập một phần quản trị nội dung thông tin .

2. Điều kiện về tài chính, kỹ thuật xin giấy phép ICP

Tại điểm d khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

– Các tổ chức, doanh nghiệp xin cấp giấy phép ICP cho các trang web và mạng xã hội nói chung phải có kế hoạch tài chính để đảm bảo thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều này để duy trì hoạt động trong thời hạn hiệu lực của giấy phép.-  Đáp ứng các yêu cầu thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật:

 • Đối với các trang web thông tin chung: Lưu trữ ít nhất 90 ngày đối với nội dung thông tin chung kể từ thời điểm đăng; lưu trữ ít nhất 02 năm để đăng nhật ký xử lý thông tin;
 • Đối với các mạng xã hội: Lưu trữ ít nhất 02 năm để biết thông tin tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người dùng và tải xuống nhật ký xử lý thông tin;
 • Nhận và xử lý các cảnh báo từ người dùng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, các hình thức tấn công vào môi trường mạng và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật thông tin;
 • Có kế hoạch dự phòng để đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi xảy ra sự cố, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo rằng có ít nhất 01 hệ thống máy chủ tại Việt Nam, cho phép bất cứ lúc nào có thể đáp ứng việc kiểm tra, kiểm tra, lưu trữ và cung cấp thông tin trên toàn bộ trang web về thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp.

– Ngoài việc cung ứng những điều kiện kèm theo kỹ thuật lao lý tại khoản 2 Điều này, mạng lưới hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có năng lực phân phối những nhu yếu sau :

 • Đăng ký và lưu trữ thông tin cá nhân của các thành viên;
 • Để xác thực người dùng dịch vụ thông qua tin nhắn được gửi đến số điện thoại hoặc hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân;
 • Ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Thiết lập cơ chế cảnh báo các thành viên khi đăng thông tin vi phạm (bộ lọc);
 • Sẵn sàng kết nối và xác thực thông tin cá nhân với cơ sở dữ liệu điện tử của chứng minh nhân dân hoặc hệ thống nhận dạng cá nhân quốc gia theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Điều kiện quản lý thông tin và tên miền khi xin giấy phép ICP

Tại điểm c, đ khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

– Điều kiện quản trị thông tin của những website nói chung

 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin cần khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng;
 • Có một cơ chế tại chỗ để kiểm soát nguồn thông tin, đảm bảo rằng thông tin tổng hợp được đăng là chính xác theo thông tin nguồn;
 • Có cơ chế phối hợp để loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP trong vòng 03 giờ sau khi tự phát hiện hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản, điện thoại hoặc email;

– Điều kiện quản trị thông tin cho mạng xã hội

 • Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng các dịch vụ mạng xã hội theo quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP và được đăng trên trang chủ của mạng xã hội;
 • Để đảm bảo rằng người dùng phải đồng ý sử dụng các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, sau đó họ có thể sử dụng các dịch vụ và tiện ích của mạng xã hội;
 • Có cơ chế phối hợp để loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP trong vòng 03 giờ sau khi tự phát hiện hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản, điện thoại, hoặc email;
 • Các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin cá nhân của người dùng;
 • Đảm bảo quyền của người dùng cho phép thu thập thông tin cá nhân của họ hoặc cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác.

– Điều kiện về tên miền :

 • Đối với các tổ chức và doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, chuỗi ký tự tạo thành tên miền không được trùng hoặc trùng với tên của cơ quan báo chí.
 • Các trang web chung và mạng xã hội của cùng một tổ chức hoặc doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
 • Tên miền phải còn hiệu lực để sử dụng ít nhất 06  tháng tại thời điểm xin cấp phép và phải tuân thủ các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

IV. Hồ sơ xin cấp giấy phép ICP

Gồm:

– Đơn xin cấp giấy phép ( mẫu chuẩn )
– Bản sao công chứng một trong những tài liệu sau :

 • Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ;
 • Giấy chứng nhận đầu tư;

 • Quyết định xây dựng ( so với tổ chức triển khai không phải doanh nghiệp ) ;
 • Giấy phép báo chí truyền thông ( so với những cơ quan báo chí truyền thông ) ;
 • Điều lệ hoạt động giải trí ( so với những hiệp hội, đoàn thể )

– Công văn chính thức xin cấp giấy phép ICP
– Thư chính thức chấp thuận đồng ý được cho phép thiết lập website của cơ quan chủ quản ( nếu có ) .
– Sơ yếu lý lịch của Ban chỉnh sửa và biên tập ( tối thiểu 3 người )
– Đề án kiến thiết xây dựng website

Tất cả hồ sơ các bạn nộp đến Cục Báo chí, Bộ VHTT, trong vòng 15 ngày là ngày kể từ ngày nhận được tệp hợp lệ. Các cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép để thiết lập các trang web toàn diện. Trong trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

— — — — — –

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về việc xin giấy phép ICP hoặc dịch vụ cấp giấy phép ICP, hãy liên hệ ngay với đội ngũ Luật sư của Văn phòng Luật DFC chúng tôi qua số điện thoại 1900.6512 hoặc 0913.348.538  

Share

Pin

0 Shares

Rate this post