Giấy tờ có giá – Wikipedia tiếng Việt

Giấy tờ có giá là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, trong đó xác nhận quyền tài sản của một chủ thể nhất định (tổ chức, cá nhân) xét trong mối quan hệ pháp lý với các chủ thể khác.

Các thuộc tính[sửa|sửa mã nguồn]

  • Xác nhận quyền tài sản của một chủ thể xác định;
  • Trị giá được bằng tiền;
  • Có thể chuyển giao quyền sở hữu cho chủ thể khác trong giao lưu dân sự.
  • Có tính thanh khoản

Các loại giấy tờ có giá[sửa|sửa mã nguồn]

Các loại giấy tờ có giá theo Quy định của Pháp luật Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 [1] quy định: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”.

Theo điểm 8, Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta năm 2010 [ 2 ], giấy tờ có giá là “ vật chứng xác nhận nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ giữa tổ chức triển khai phát hành giấy tờ có giá với người chiếm hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện kèm theo trả lãi và những điều kiện kèm theo khác ” .

Ngoài ra, các quy định khác của pháp luật hiện hành thì giấy tờ có giá bao gồm:
– Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác được quy định tại Điều 1 Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005;

– Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005;

– Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và các công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ được quy định tại điểm 16, Điều 3 Luật Quản lý nợ công 2009;

– Các loại sàn chứng khoán ( Cổ phiếu, trái phiếu, chứng từ quỹ ; Quyền mua CP, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm sàn chứng khoán hoặc chỉ số sàn chứng khoán ; Hợp đồng góp vốn góp vốn đầu tư ; Các loại sàn chứng khoán khác do Bộ Tài chính lao lý ) được lao lý tại điểm 3 Luật Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Chứng khoán năm 2010 [ 3 ] ;- Trái phiếu doanh nghiệp được pháp luật tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP của nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp [ 4 ] .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post