Hải quan Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tổng cục Hải quan (tên giao dịch tiếng Anh: General Department of Vietnam Customs) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính với chức năng quản lý Nhà n­ước về Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam, đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, ngoại hối hoặc tiền Việt Nam qua biên giới.

Ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được uỷ quyền của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký Sắc lệnh số 27 – SL thành lập Sở thuế quan và thuế gián thu khai sinh ngành hải quan Việt Nam với nhiệm vụ: Thu các quan thuế nhập cảnh và xuất cảnh, thu thuế gián thu. Sau đó, Ngành được giao thêm nhiệm vụ chống buôn lậu thuốc phiện và có quyền định đoạt, hoà giải đối với các vụ vi phạm về thuế quan và thuế gián thu.

Giai đoạn 1945 – 1954, cả nước bước vào cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm l ­ ược. Hải quan Nước Ta phối hợp cùng những lực l ­ ượng triển khai chủ trương vây hãm kinh tế tài chính và đấu tranh kinh tế tài chính với địch. Nhiệm vụ chính trị của Hải quan Nước Ta thời kỳ này là bám sát và Giao hàng kịp thời trách nhiệm của Cách mạng, tạo nguồn thu cho giá thành vương quốc, trấn áp hàng hoá xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm .

Giai đoạn 1954-1975,Hải quan Việt Nam đ­ược xác định là công cụ bảo đảm thực hiện đúng đắn chế độ Nhà n­ước độc quyền ngoại thương, ngoại hối, thi hành chính sách thuế quan (thu thuế hàng hoá phi mậu dịch) tiếp nhận hàng hoá viện trợ và chống buôn lậu qua biên giới.
Năm 1973 Hiệp định Paris đ­ược ký kết chấm dứt chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. Hải quan Việt Nam huấn luyện, chuẩn bị các điều kiện triển khai công tác khi miền Nam đ­ược giải phóng.

Sau khi thống nhất đất n ­ ước Hải quan tiến hành hoạt động giải trí trên địa phận cả n ­ ước từ tuyến biên giới phía Bắc đến tuyến biên giới phía Tây Nam, những cảng biển, Sân bay quốc tế, B ­ ưu cục ngoại dịch, Trạm chở hàng. Do nhu yếu quản trị tập trung chuyên sâu thống nhất, nhà nước đã có Quyết định số 80 / CT ngày 5/3/1979 quyết định hành động chuyển tổ chức triển khai Hải quan địa phương thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố về thuộc Cục Hải quan, Bộ Ngoại th ­ ương .

Ngày 24/2/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký lệnh công bố Pháp lệnh Hải quan. Pháp lệnh gồm 51 điều, chia làm 8 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/1990.
Pháp lệnh Hải quan xác định chức năng của Hải quan Việt Nam là Quản lý Nhà n­ước về Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam, đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, ngoại hối hoặc tiền Việt Nam qua biên giới. Bộ máy tổ chức của Hải quan Việt Nam được xác định rõ,tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất, d­ưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Bộ trưởng.

Lãnh đạo Hải quan[sửa|sửa mã nguồn]

 • Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn
 • Phó Tổng cục trưởng
  • Mai Xuân Thành
  • Hoàng Việt Cường
  • Nguyễn Văn Thọ
  • Lưu Mạnh Tưởng

Các đời Tổng cục trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Cơ cấu tổ chức triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Điều 3, Quyết định số 02/2010 / QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng nhà nước, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai Tổng cục Hải quan gồm :

Cơ quan Tổng cục Hải quan ở Trung ương[sửa|sửa mã nguồn]

 1. Vụ Pháp chế;
 2. Vụ Hợp tác quốc tế;
 3. Vụ Tổ chức cán bộ;
 4. Vụ Thanh tra – Kiểm tra
 5. Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh);
 6. Cục Tài vụ – Quản trị;
 7. Cục Giám sát quản lý về hải quan;
 8. Cục Thuế xuất nhập khẩu;
 9. Cục Điều tra chống buôn lậu;
 10. Cục Kiểm tra sau thông quan;
 11. Cục Quản lý rủi ro hải quan;
 12. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan;
 13. Cục Kiểm định hải quan
 14. Viện Nghiên cứu Hải quan;
 15. Trường Hải quan Việt Nam;
 16. Báo Hải quan.

Các tổ chức triển khai lao lý từ điểm a đến điểm 1 khoản 1 Điều này là tổ chức triển khai hành chính giúp Tổng cục trưởng triển khai công dụng quản trị nhà nước ; những tổ chức triển khai pháp luật từ điểm m đến điểm p là tổ chức triển khai sự nghiệp .

Các cơ quan hải quan ở địa phương[sửa|sửa mã nguồn]

a ) Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thuộc Tổng cục Hải quan : gồm 35 cục Hải quan trong đó có 15 cục Hải quan liên tỉnh :
b ) Các Chi cục Hải quan : Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị chức năng tương tự thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

c ) Các đơn vị chức năng pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo lao lý của pháp lý .

Hợp tác quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 7 năm 1993, Hải quan Nước Ta trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Hợp tác Hải quan ( CCC ), nay là Tổ chức Hải quan Thế giới ( WCO ). Sau khi trở thành thành viên của WCO, Hải quan Nước Ta đã tham gia Công ước KYOTO về Đơn giản hoá và Hài hoà hoá Thủ tục Hải quan ( Năm 1997 ), Công ước Hài hoà Mô tả và Mã hoá Hàng hoá ( Công ước HS ) ( Năm 1998 ). Từ năm 2000 đến nay, Hải quan Nước Ta đã và đang triển khai những bước chuẩn bị sẵn sàng thiết yếu để tham gia Công ước KYOTO Sửa đổi .Trong 2 năm 1999 – 2000 Hải quan Nước Ta đã ký kết và triển khai 2 Dự án với n ­ ước ngoài : Dự án VIE – 97/059 do UNDP hỗ trợ vốn về ” tăng cường năng lượng cho Hải quan Nước Ta triển khai công tác làm việc quản trị xuất nhập khẩu và hội nhập quốc tế ” và Dự án điều tra và nghiên cứu khả thi do cơ quan Phát triển và Th ­ ương mại Hoa Kỳ ( TDA ) và Công ty UNISYS hỗ trợ vốn về công nghệ thông tin tiến tới vận dụng công nghệ tiên tiến trao đổi tài liệu điện tử EDI ” .Ngày 29 tháng 12 năm 2003, Hải quan Nước Ta mở màn triển khai việc xác lập trị giá Hải quan theo Hiệp định Trị giá GATT của Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO ). Cho đến nay, Hải quan Nước Ta đã tiến hành vận dụng giải pháp xác lập trị giá hải quan theo GATT so với hàng hoá đến từ 51 Quốc gia trên toàn thế giới .

 • Giai đoạn 1954-1975

– Huân ch ­ ương Lao động Hạng hai ( toàn ngành )- Huân chương Lao động Hạng ba ( toàn ngành )

-11 đơn vị và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động và Huân ch­ương Chiến công các hạng

 • Giai đoạn sau Đổi mới

– Huân ch ­ ương Độc lập Hạng nhì- Huân chương Hồ Chí Minh ( 1995 )

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post