hấp dẫn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bài này nói về ý nghĩa của lực hấp dẫn trong vật lý học.

The second tries looking for happiness in physical strength.

WikiMatrix

Sự cầu kỳ và hấp dẫn đó đem lại vẻ ngoài hào nhoáng cho cả quảng trường.

That detail and depth, that glamour gives the plaza a theatrical quality.

ted2019

tớ thích Lance vì cậu ta hấp dẫn

I like Lance,’cause he’s so hot.

OpenSubtitles2018. v3

Vô cùng hấp dẫn.

I think that’s fascinating.

OpenSubtitles2018. v3

Nó hơi ủy mị, kiểu lãng mạn như của nhà Harlequin, nhưng hấp dẫn.

It was a bit sentimental, kind of a Harlequin romance, but charming.

OpenSubtitles2018. v3

Thật hấp dẫn.

Fascinating.

OpenSubtitles2018. v3

Món ăn vặt hấp dẫn này đã cho họ thêm sức để tiếp tục chuyến đi.

The delicious snack gave them fresh energy to continue their tour.

jw2019

Anh đủ tiêu chuẩn làm 1 người phụ nữ hấp dẫn.

You certainly qualify as an attractive woman.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có thấy cô ta hấp dẫn không?

I find her very attractive.

OpenSubtitles2018. v3

Anh chỉ bị hấp dẫn bởi phụ nữ da đen.

You’re just attracted to black chicks.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy hấp dẫn, vui tính, và cô ấy có cái

And she was just so sexy and funny and has the cutest IittIe-

OpenSubtitles2018. v3

Nó là một chất hấp dẫn tình dục mạnh mẽ

It’s a strong sexual attractant.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi bị hấp dẫn.

I’m intrigued.

OpenSubtitles2018. v3

Sa-tan làm cho thế gian này hấp dẫn như thế nào?

How does Satan make this world appear attractive?

jw2019

Ti-vi và phim ảnh vẽ vời cho những chuyện đó thật hấp dẫn và thích thú.

“On TV and in movies, it’s always made to seem so glamorous, so exciting.

jw2019

Epsilon đã làm nên một sự kiện với những trái anh đào hấp dẫn.

Epsilon here makes a delicious cherries jubilee.

OpenSubtitles2018. v3

Nó làm cho địa ngục có vẻ hấp dẫn hơn.

It made death more tempting.

OpenSubtitles2018. v3

Sau một thời gian, nước lọc trở nên hấp dẫn hơn với tôi.

After a while, water itself became more appealing.

jw2019

Hấp dẫn đấy.

Tempting.

OpenSubtitles2018. v3

Những cá tính nào khác của Đức Giê-hô-va rất là hấp dẫn?

What other aspects of Jehovah’s personality are very appealing?

jw2019

Trời, người gì mà hấp dẫn quá

Our family’s BB isn’t like that .

QED

Hấp dẫn, phải.

Charming, yes.

OpenSubtitles2018. v3

Các trò chơi hấp dẫn mang đầy hiểm họa từ Internet.

Attractive, high-stakes games hidden in the darker reaches of the Internet.

OpenSubtitles2018. v3

Và lực hấp dẫn giữa phân tử và protein gây ra sự chuyển động.

And the attraction, the forces, between the molecule and the protein cause the motion.

ted2019

Lực hấp dẫn của mọi thứ mạnh hơn nhiều tại thời điểm gần Vụ Nổ Lớn.

The gravitational pull of things was a lot stronger near the Big Bang.

ted2019

Rate this post