Hệ thống thông tin quản lý – Wikipedia tiếng Việt

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức.[1] Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức.

Đây cũng là tên gọi của một chuyên ngành khoa học. Ngành khoa học này thường được xem là một phân ngành của khoa học quản lý và quản trị kinh doanh thương mại. Ngoài ra, do thời nay việc giải quyết và xử lý tài liệu thành thông tin và quản lý thông tin tương quan đến công nghệ thông tin, nó cũng được coi là một phân ngành trong toán học, điều tra và nghiên cứu việc tích hợp hệ thống máy tính vào mục tiêu tổ chức triển khai .Nó gồm có những yếu tố :

Các loại thông tin quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

Thông tin quản lý là những tài liệu được giải quyết và xử lý và sẵn sàng chuẩn bị Giao hàng công tác làm việc quản lý của tổ chức triển khai. Có ba loại thông tin quản lý trong một tổ chức triển khai, đó là thông tin kế hoạch, thông tin giải pháp, và thông tin điều hành quản lý .

Thông tin chiến lược: là thông tin sử dụng cho chính sách dài hạn của tổ chức, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý cao cấp khi dự đoán tương lai. Loại thông tin này đòi hỏi tính khái quát, tổng hợp cao. Dữ liệu để xử lý ra loại thông tin này thường là từ bên ngoài tổ chức. Đây là loại thông tin được cung cấp trong những trường hợp đặc biệt.

Thông tin chiến thuật: là thông tin sử dụng cho chính sách ngắn hạn, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý phòng ban trong tổ chức. Loại thông tin này trong khi cần mang tính tổng hợp vẫn đòi hỏi phải có mức độ chi tiết nhất định dạng thống kê. Đây là loại thông tin cần được cung cấp định kỳ.

Thông tin điều hành: (thông tin tác nghiệp) sử dụng cho công tác điều hành tổ chức hàng ngày và chủ yếu phục vụ cho người giám sát hoạt động tác nghiệp của tổ chức. Loại thông tin này cần chi tiết, được rút ra từ quá trình xử lý các dữ liệu trong tổ chức. Đây là loại thông tin cần được cung cấp thường xuyên.

Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

Một hệ thống thông tin quản lý được thiết kế cấu trúc tốt gồm bốn hệ thống con, đó là các hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo, hệ thống nghiên cứu và hệ thống hỗ trợ quyết định.

Hệ thống ghi chép nội bộ: Đảm bảo cung cấp những số liệu hiện thời, nhiều tổ chức đã phát triển những hệ thống ghi chép nội bộ tiên tiến có sử dụng máy tính để có thể cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ hơn.

Hệ thống tình báo: Cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin hàng ngày, tình hình đang diễn ra về những diễn biến của môi trường bên ngoài.

Hệ thống nghiên cứu thông tin: Thu thập những thông tin liên quan đến một vấn đề cụ thể đặt ra trước tổ chức, đặc điểm của việc nghiên cứu thông tin tốt là có phương pháp khoa học, sử dụng nhiều phương pháp, xây dựng mô hình, lượng định tỷ lệ chi phí/lợi ích của giá trị của thông tin.

Hệ thống hỗ trợ quyết định: Gồm các phương pháp thống kê và các mô hình quyết định để hỗ trợ các nhà quản lý ban hành các quyết định đúng đắn hơn.

Phân loại hệ thống thông tin quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

Một tổ chức có thể có nhiều cấp, và mỗi cấp có thể cần có một hệ thống thông tin quản lý riêng của mình. Một tổ chức điển hình có thể có 4 cấp là chiến lược, chiến thuật, chuyên gia và tác nghiệp. Vì thế, trong một tổ chức có thể có 4 hệ thống thông tin quản lý cho 4 cấp này. Các cấp có thể có những bộ phận chung.

Các nguồn thông tin quản lý[sửa|sửa mã nguồn]

Thông tin quản lý hoàn toàn có thể lấy từ bên trong tổ chức triển khai hoặc từ bên ngoài tổ chức triển khai. Thông tin nội tại tổ chức triển khai thường được lấy từ những báo cáo giải trình, sổ sách của tổ chức triển khai. Thông tin bên ngoài hoàn toàn có thể lấy từ đối tác chiến lược, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu, tổ chức triển khai có tương quan, những nhà sản xuất, chính phủ nước nhà, …

Vai trò của công nghệ thông tin[sửa|sửa mã nguồn]

Mặc dù một hệ thống thông tin quản lý không nhất thiết phải sử dụng công nghệ thông tin, nhưng công nghệ thông tin ( phần cứng lẫn ứng dụng ) đang ngày càng rẻ và góp thêm phần tạo ra hiệu suất giải quyết và xử lý, tàng trữ, phân phối thông tin ngày một cao, nên hệ thống thông tin quản lý văn minh thường tích cực sử dụng công nghệ thông tin .

  • O’Brien, James A. (1993), Management Information System: A Managerial End User Perspective, Second Edition, Irwin.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post