Tôi Đã Hết Giờ Tiếng Anh Là Gì, 18 Cụm Từ Cực Hay Với Time

Ex : Sheranout of time and didn’tfinishthe lastquestion. ( Cô ấy đã hết giờ và không hoàn thành xong được câu hỏi ở đầu cuối )

2.Bạn đang xem : Hết giờ tiếng anh là gì on time: đúng giờ

Ex:The train arrived righton time(Đoàn tàu đã đến đúng giờ)

3. in time: kịp giờ

Ex : Will we be in time for the six o’clock train ? ( Chúng ta sẽ kịp giờ chuyến tàu 6 giờ chứ ? )

4. by that time: đến lúc đó

Ex : By that time tomorrow I will have leftĐến ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây

5. in no time: rất nhanh

Ex : The kids will be leaving home in no time. Những đứa trẻ này sẽ rời khỏi nhà rất nhanh

6. once upon a time: ngày xửa ngày xưa

Ex : once upon a time there was a beautiful princess. ( Ngày xửa rất lâu rồi có một nàng công chúa xinh đẹp )

7. in the meantime: đồng thời, cùng lúc

Ex : A new school is being built, but in the meantime this school building remains seriously overcrowded. ( Một ngôi trường mới đang được xây dưng, nhưng trong lúc này ngôi trường vẫn bị quá tải nghiêm trọng )

8. for the time being: tạm thời

Ex : I am staying at home for the time being( Tạm thời tôi vẫn đang ở nhà )

9. take time out: dành thời gian

Ex:She is taking time out from her music career for a year.(Cô ấy đang dành 1 năm cho sự nghiệp âm nhạc của mình)

10.Xem thêm : Đôi Lời Về “ Họp Báo Hội nghị Thủ Đô Là Gì, ‘ Đã Đến Lúc Công Bố Mật Ước Thủ Đô at the same time: cùng lúc

Ex : Wearrivedatthesametime ( Chúng tôi đã đến cùng lúc )

11. for a long time: khoảng thời gian dài

Ex : I waited for a long time, but she didn’t arrive. ( Tôi đã đợi một thời hạn dài, nhưng cô ấy đã không đến )

12. fromtime to time = sometimes: thỉnhthoảng

Ex : Fromtimetotime, Iliketogofishinginsteadof goingtowork ( Thỉnh thoảng, tôi thích đi câu cá thay vì đi làm )

13. in a short time: trong thời gian ngắn

Ex : Therecessionhasputmostofthemanufacturingplants inshorttime ( Sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính đã đặt hấu hết những nhà máy sản xuất sản xuất trong thời hạn ngắn )

14. at any time: vào lúc đó

Ex : You can remove any web5_user from your chat environment anytime

15. full-time job: công việc giờ hành chính

Ex:I was offered full time jobat the restaurant(Tôi đã được đề nghị một công việc giờhành chính ở nhà hàng)16. time after time: lần này đến lần khác

Ex : You’vemadethesameerrortimeaftertime ( Bạn gây ra lỗi này hết lần này đến lần khác )

17. behind the time: chậm tiến độ, đi sau thời đại

Ex : Sarahisabitbehindthetimes ( Saral chậm quy trình tiến độ một chút ít )

18. spend time doing sth: dành thời gian làm gì

Ex : He usually spends much time preparing his lessons ( Anh ấy thường dành nhiều thời hạn cho những bài học kinh nghiệm của anh ta )

Rate this post