hitting tiếng Anh là gì?

hitting tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hitting trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hitting tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hitting tiếng Anh
hitting
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hitting

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: hitting tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

hitting tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ hitting trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hitting tiếng Anh nghĩa là gì.

hit /hit/

* danh từ
– đòn, cú đánh trúng (đấm, bắn, ném)
=a clever hit+ một đòn hay
=three hits and five misses+ ba đòn trúng năm đòn hụt
– việc thành công; việc đạt kết quả; việc may mắn
=the new play is quite a hit+ bản kịch mới rất thành công
– ((thường) + at) lời chỉ trích cay độc, nhận xét gay gắt
=that was a hit at me+ câu đó nhằm chỉ trích tôi đấy

* ngoại động từ
– đánh, đấm trúng, bắn trúng, ném trúng
=hit hard!; hit out!+ đánh mạnh vào
=to hit someone on the head+ đánh trúng đầu ai
– va phải, vấp phải, va trúng
=to hit one’s head against (on) a door+ va đầu vào cửa
– (nghĩa bóng) chạm nọc, xúc phạm đến, làm tổn thương, làm đau khổ (về tình cảm…)
=to be hard hit+ bị đòn nặng; bị đánh trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề; bị chạm nọc, bị đau khổ
– tìm ra, vớ được
=to hit the right path+ tìm ra con đường đi đúng
– hợp với, đúng với
=to hit someone’s fance+ hợp với (đúng với) sở thích của ai
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạt tới, đạt được, tới
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mê đắm, đam mê
=to hit the bottle+ đam mê rượu chè

* nội động từ
– (+ at) nhằm đánh
– (+ against, upon) vấp phải, va trúng
– (+ on, upon) tìm ra, vớ được
=to hit upon a plan+ tìm ra một kế hoạch
!to hit off
– nhại đúng như hệt, lặp lại đúng như in
– đánh tới tấp; đấm phải, đấm trái túi bụi
!to hit below the belt
– (thể dục,thể thao) đánh bụng dưới, đánh sai luật (quyền Anh)
– (nghĩa bóng) chơi không chính đáng, chơi gian lận, chơi xấu
!to hit it off with somebody
– đồng ý với ai, ăn ý với ai, tâm đầu ý hợp với ai
!to hit it off together
– ăn ý với nhau, tâm đầu ý hợp với nhau
!to hit it
!to hit the [right] nail on the heald
– đoán trúng, nói đúng
!to hit the bit spots
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không), (từ lóng) hạ cánh, đỗ xuống đất
– rơi xuống đất
!to hit the silk
– (xem) silk
!to hit the trail (pike, road, breeze)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ra đi, lên đường
– đi chơi, đi du lịch

Thuật ngữ liên quan tới hitting

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hitting trong tiếng Anh

hitting có nghĩa là: hit /hit/* danh từ- đòn, cú đánh trúng (đấm, bắn, ném)=a clever hit+ một đòn hay=three hits and five misses+ ba đòn trúng năm đòn hụt- việc thành công; việc đạt kết quả; việc may mắn=the new play is quite a hit+ bản kịch mới rất thành công- ((thường) + at) lời chỉ trích cay độc, nhận xét gay gắt=that was a hit at me+ câu đó nhằm chỉ trích tôi đấy* ngoại động từ- đánh, đấm trúng, bắn trúng, ném trúng=hit hard!; hit out!+ đánh mạnh vào=to hit someone on the head+ đánh trúng đầu ai- va phải, vấp phải, va trúng=to hit one’s head against (on) a door+ va đầu vào cửa- (nghĩa bóng) chạm nọc, xúc phạm đến, làm tổn thương, làm đau khổ (về tình cảm…)=to be hard hit+ bị đòn nặng; bị đánh trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề; bị chạm nọc, bị đau khổ- tìm ra, vớ được=to hit the right path+ tìm ra con đường đi đúng- hợp với, đúng với=to hit someone’s fance+ hợp với (đúng với) sở thích của ai- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạt tới, đạt được, tới- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mê đắm, đam mê=to hit the bottle+ đam mê rượu chè* nội động từ- (+ at) nhằm đánh- (+ against, upon) vấp phải, va trúng- (+ on, upon) tìm ra, vớ được=to hit upon a plan+ tìm ra một kế hoạch!to hit off- nhại đúng như hệt, lặp lại đúng như in- đánh tới tấp; đấm phải, đấm trái túi bụi!to hit below the belt- (thể dục,thể thao) đánh bụng dưới, đánh sai luật (quyền Anh)- (nghĩa bóng) chơi không chính đáng, chơi gian lận, chơi xấu!to hit it off with somebody- đồng ý với ai, ăn ý với ai, tâm đầu ý hợp với ai!to hit it off together- ăn ý với nhau, tâm đầu ý hợp với nhau!to hit it!to hit the [right] nail on the heald- đoán trúng, nói đúng!to hit the bit spots- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không), (từ lóng) hạ cánh, đỗ xuống đất- rơi xuống đất!to hit the silk- (xem) silk!to hit the trail (pike, road, breeze)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ra đi, lên đường- đi chơi, đi du lịch

Đây là cách dùng hitting tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hitting tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hit /hit/* danh từ- đòn tiếng Anh là gì?
cú đánh trúng (đấm tiếng Anh là gì?
bắn tiếng Anh là gì?
ném)=a clever hit+ một đòn hay=three hits and five misses+ ba đòn trúng năm đòn hụt- việc thành công tiếng Anh là gì?
việc đạt kết quả tiếng Anh là gì?
việc may mắn=the new play is quite a hit+ bản kịch mới rất thành công- ((thường) + at) lời chỉ trích cay độc tiếng Anh là gì?
nhận xét gay gắt=that was a hit at me+ câu đó nhằm chỉ trích tôi đấy* ngoại động từ- đánh tiếng Anh là gì?
đấm trúng tiếng Anh là gì?
bắn trúng tiếng Anh là gì?
ném trúng=hit hard! tiếng Anh là gì?
hit out!+ đánh mạnh vào=to hit someone on the head+ đánh trúng đầu ai- va phải tiếng Anh là gì?
vấp phải tiếng Anh là gì?
va trúng=to hit one’s head against (on) a door+ va đầu vào cửa- (nghĩa bóng) chạm nọc tiếng Anh là gì?
xúc phạm đến tiếng Anh là gì?
làm tổn thương tiếng Anh là gì?
làm đau khổ (về tình cảm…)=to be hard hit+ bị đòn nặng tiếng Anh là gì?
bị đánh trúng tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề tiếng Anh là gì?
bị chạm nọc tiếng Anh là gì?
bị đau khổ- tìm ra tiếng Anh là gì?
vớ được=to hit the right path+ tìm ra con đường đi đúng- hợp với tiếng Anh là gì?
đúng với=to hit someone’s fance+ hợp với (đúng với) sở thích của ai- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đạt tới tiếng Anh là gì?
đạt được tiếng Anh là gì?
tới- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) mê đắm tiếng Anh là gì?
đam mê=to hit the bottle+ đam mê rượu chè* nội động từ- (+ at) nhằm đánh- (+ against tiếng Anh là gì?
upon) vấp phải tiếng Anh là gì?
va trúng- (+ on tiếng Anh là gì?
upon) tìm ra tiếng Anh là gì?
vớ được=to hit upon a plan+ tìm ra một kế hoạch!to hit off- nhại đúng như hệt tiếng Anh là gì?
lặp lại đúng như in- đánh tới tấp tiếng Anh là gì?
đấm phải tiếng Anh là gì?
đấm trái túi bụi!to hit below the belt- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) đánh bụng dưới tiếng Anh là gì?
đánh sai luật (quyền Anh)- (nghĩa bóng) chơi không chính đáng tiếng Anh là gì?
chơi gian lận tiếng Anh là gì?
chơi xấu!to hit it off with somebody- đồng ý với ai tiếng Anh là gì?
ăn ý với ai tiếng Anh là gì?
tâm đầu ý hợp với ai!to hit it off together- ăn ý với nhau tiếng Anh là gì?
tâm đầu ý hợp với nhau!to hit it!to hit the [right] nail on the heald- đoán trúng tiếng Anh là gì?
nói đúng!to hit the bit spots- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(hàng không) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) hạ cánh tiếng Anh là gì?
đỗ xuống đất- rơi xuống đất!to hit the silk- (xem) silk!to hit the trail (pike tiếng Anh là gì?
road tiếng Anh là gì?
breeze)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) ra đi tiếng Anh là gì?
lên đường- đi chơi tiếng Anh là gì?
đi du lịch

Rate this post