Hồ sơ địa chính là gì? Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

Hồ sơ địa chính tiềm ẩn nhiều thông tin quan trọng về thửa đất, nó không chỉ ship hàng nhu yếu quản trị mà còn cung ứng thông tin cho người có tương quan. Mặc dù quan trọng như vậy nhưng không phải ai cũng biết hồ sơ địa chính là gì và giá trị pháp lý của nó .

Hồ sơ địa chính là gì?

Hồ sơ địa chính, map địa chính, trích lục địa chính không chỉ là những thuật ngữ được người sử dụng đất và địa chính thường sử dụng mà còn được lao lý rõ trong pháp lý đất đai .

Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan (theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT).

Thành phần hồ sơ địa chính gồm :
– Đối với địa phương đã thiết kế xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở tài liệu địa chính thì hồ sơ địa chính được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở tài liệu đất đai, gồm có những tài liệu sau đây :
+ Tài liệu tìm hiểu đo đạc địa chính gồm map địa chính và sổ mục kê đất đai .
+ Sổ địa chính .
+ Bản lưu Giấy ghi nhận .
– Đối với địa phương chưa thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu địa chính, hồ sơ địa chính gồm có :
+ Tài liệu tìm hiểu đo đạc địa chính gồm map địa chính và sổ mục kê đất đai, bản lưu Giấy ghi nhận lập dưới dạng giấy và dạng số ( nếu có ) .
+ Sổ địa chính được lập dưới dạng giấy hoặc dạng số .

+ Sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dạng giấy. Sổ theo dõi biến động đất đai dùng để ghi những biến động như chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng,…

Hồ sơ địa chính là gìHồ sơ địa chính là gì? Hồ sơ địa chính có giá trị pháp lý như thế nào? (Ảnh minh họa)
 

Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

Điều 7 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT lao lý giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính như sau :
– Hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người được Nhà nước giao quản trị đất theo pháp luật của pháp lý đất đai .
* Quyền chung của người sử dụng đất gồm :
+ Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .
+ Hưởng thành quả lao động, hiệu quả góp vốn đầu tư trên đất .
+ Hưởng những quyền lợi do khu công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, tái tạo đất nông nghiệp .

+ Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

+ Được Nhà nước bảo lãnh khi người khác xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp về đất đai của mình .
+ Được bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất .
+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp lý về đất đai .
Ngoài ra, người sử dụng đất còn có những quyền như chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho, thế chấp ngân hàng, thừa kế quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện kèm theo .
* Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất
Bên cạnh những quyền được pháp lý đất đai pháp luật thì người sử dụng đất còn phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm như :
+ Thực hiện kê khai ĐK đất đai ; làm rất đầy đủ thủ tục khi quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo lao lý .
+ Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý
+ Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng ranh giới thửa đất, …
– Hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau .
– Trường hợp có sự không thống nhất thông tin giữa những tài liệu của hồ sơ địa chính thì phải thực thi kiểm tra, so sánh những tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thủ tục ĐK để xác lập thông tin có giá trị pháp lý làm cơ sở chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính .
– Trường hợp xây dựng map địa chính mới thay thế sửa chữa tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để ĐK trước kia thì xác lập giá trị pháp lý của thông tin như sau :
+ Nếu đã cấp đổi Giấy ghi nhận theo map địa chính mới thì xác lập giá trị pháp lý thông tin theo tác dụng cấp đổi Giấy ghi nhận .
+ Nếu chưa cấp đổi Giấy ghi nhận theo map địa chính mới thì xác lập như sau :

. Các thông tin về người sử dụng đất, thông tin về quyền sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không thể hiện thông tin thì xác định theo sổ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

. Các thông tin về đường ranh giới (hình thể, kích thước cạnh thửa, tọa độ đỉnh thửa), diện tích của thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính mới; trường hợp đường ranh giới thực tế của thửa đất trên bản đồ địa chính mới đã có biến động so với ranh giới thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp thì thông tin pháp lý về đường ranh giới và diện tích sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp.

Kết luận: Quy định trên đây không chỉ giải thích rõ hồ sơ địa chính là gì mà còn nêu rõ giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Thủ tục làm Sổ đỏ: 6 quy định phải biết khi làm Sổ đỏ

>> Các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi làm Sổ đỏ

>> Hàng xóm không ký giáp ranh có làm được Sổ đỏ?

Rate this post