Hóa đơn bán lẻ tiếng Anh là gì

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải thường xuyên sử dụng hóa đơn để lưu thông tin, đặc biệt là hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nội dung chính

  • Hóa đơn bán hàng là gì?
  • Nội dung của hóa đơn bán hàng
  • Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng
  • Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong nước dành cho những tổ chức triển khai, cá thể khai thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp .

Hóa đơn bán hàng sẽ được phát hành và sử dụng dưới các hình thức sau:

Hóa đơn tự in là hóa đơn do những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại tự in ra trên những thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc những loại máy khác khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông điệp dữ liệu điện tử về bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, tàng trữ và quản trị theo lao lý tại Luật thanh toán giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành ;Hóa đơn đặt in là hóa đơn do những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho những tổ chức triển khai, cá thể .

Nội dung của hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng phải có những nội dung cơ bản sau :Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức triển khai đã nhận in hóa đơn ;Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán ;Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ;Tên, đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; thành tiền chưa có thuế giá trị ngày càng tăng, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, số tiền thuế giá trị ngày càng tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị ngày càng tăng ;Tổng số tiền thanh toán giao dịch, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán ( nếu có ) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn .

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng

Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC pháp luật hóa đơn bán hàng được dùng cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :Tổ chức, cá thể khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong trong nước, xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu ( mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này ) .Tổ chức, cá thể trong khu phi thuế quan khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ vào trong nước và khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ Dành cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ( mẫu số 5.3 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này ) .Ví dụ :Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ vừa có hoạt động giải trí bán hàng trong nước vừa có hoạt động giải trí xuất khẩu ra quốc tế. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị ngày càng tăng cho hoạt động giải trí bán hàng trong nước vàkhông cần lập hóa đơn GTGT chohoạt động xuất khẩu ra quốc tế .Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ vừa có hoạt động giải trí bán hàng trong nước vừa có hoạt động giải trí bán hàng cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động giải trí bán hàng trong nước và cho hoạt động giải trí bán hàng vào khu phi thuế quan .Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuấtbán hàng vào trong nước và bán hàng hóa ra quốc tế ( ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào trong nước, trên hóa đơn ghi rõ Dành cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ; khi bán hàng hóa ra quốc tế ( ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng .Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp, khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng. Khi xuất hàng hóa ra quốc tế, doanh nghiệp D không cần lập hóa đơn bán hàng .

Qua phân tích trên có thể thấy hóa đơn bán hàng là một loại giấy tờ được sử dụng phổ biến trong hoạt động mua bán hàng hóa hiện nay. Vậy hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là marketing receipt .Để Quý vị hiểu rõ hơn về khái niệm trên, chúng tôi xin đưa ra mẫu hóa đơn bán hàng bầng tiếng anh như sau :

Sales Receipt

Salesperson

Date:

Customer Phone number :
Address :
City State ZIP

Quantity

Item/Description

Price/Unit

Total

Cash
Visa / MasterCard / American Express
Expires

Total Due

Trong đó:

– Saleperson đươc dịch sang tiếng Việt là người bán hàng ;- Customer được dịch sang tiếng Việt là người mua ;- Quantity được dịch sang tiếng Việt là khối lượng hàng ;- Item / Description được dịch sang tiếng Việt là diễn đạt sản phẩm & hàng hóa ;

-Price được dịch sang tiếng Việt là giá cả;

– Total được dịch sang tiếng Việt là tổng số tiền ;- Cash được dịch sang tiếng Việt là tiền mặt ;

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6557 để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Rate this post