hush tiếng Anh là gì?

hush tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hush trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hush tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hush tiếng Anh
hush
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hush

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: hush tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

hush tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ hush trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hush tiếng Anh nghĩa là gì.

hush /hʌʃ/

* danh từ
– sự im lặng
=in the hush of night+ trong cảnh im lặng của đêm khuya

* ngoại động từ
– làm cho im đi, làm cho nín lặng
=to hush a baby to sleep+ dỗ em bé ngủ im
– (+ up) bưng bít, ỉm đi
=to hush up a scandal+ bưng bít một chuyện xấu xa

* nội động từ
– im, nín lặng, làm thinh

* thán từ
– suỵt!, im đi!

Thuật ngữ liên quan tới hush

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hush trong tiếng Anh

hush có nghĩa là: hush /hʌʃ/* danh từ- sự im lặng=in the hush of night+ trong cảnh im lặng của đêm khuya* ngoại động từ- làm cho im đi, làm cho nín lặng=to hush a baby to sleep+ dỗ em bé ngủ im- (+ up) bưng bít, ỉm đi=to hush up a scandal+ bưng bít một chuyện xấu xa* nội động từ- im, nín lặng, làm thinh* thán từ- suỵt!, im đi!

Đây là cách dùng hush tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hush tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hush /hʌʃ/* danh từ- sự im lặng=in the hush of night+ trong cảnh im lặng của đêm khuya* ngoại động từ- làm cho im đi tiếng Anh là gì?
làm cho nín lặng=to hush a baby to sleep+ dỗ em bé ngủ im- (+ up) bưng bít tiếng Anh là gì?
ỉm đi=to hush up a scandal+ bưng bít một chuyện xấu xa* nội động từ- im tiếng Anh là gì?
nín lặng tiếng Anh là gì?
làm thinh* thán từ- suỵt! tiếng Anh là gì?
im đi!

Rate this post