SỰ KHáC BIỆT GIỮA ION DƯƠNG Và ION âM | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2021

Các ự độc lạ chính giữa ion dương và ion âm là ion dương mang điện dương trong khi ion âm mang điện âm. Các ion là những dạng hóa học inh r

Các sự khác biệt chính giữa ion dương và ion âm là ion dương mang điện dương trong khi ion âm mang điện âm.

Các ion là các dạng hóa học sinh ra từ sự mất hoặc tăng electron. Do đó, những loài này mang điện tích. Điện tích này có thể là dương hoặc âm. Do đó, có hai dạng ion là ion dương và ion âm.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Ion dương là gì
3. Ion âm là gì
4. So sánh song song – Ion dương và ion âm ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Ion dương là gì?

Các ion dương là những hóa chất mang điện tích dương. Chúng tôi gọi nó là một cation. Các cation này hình thành khi một loại hóa chất trung tính mất đi một điện tử từ cấu trúc hóa học của nó. Ion dương hoàn toàn có thể là nguyên tử hoặc đơn nguyên của phân tử .Những loài này có proton và electron với số lượng bằng nhau để trung hòa những điện tích. Do đó, khi nguyên tử hay phân tử này mất đi một electron thì sẽ có thêm một proton mang điện tích dương. Điều này tạo ra một điện tích dương thuần cho nguyên tử hoặc phân tử. Hơn nữa, những ion này ở 1 số ít dạng như ion đơn nguyên tử, ion diatomic hoặc ion đa nguyên tử tùy theo số lượng nguyên tử có trong loại ion .

Ví dụ: K+, Na+, NH4+, Vân vân.

Ion âm là gì?

Các ion âm là những hóa chất mang điện tích âm. Chúng tôi gọi nó là anion. Các anion này hình thành khi một loại hóa chất trung tính nhận được một điện tử từ cấu trúc hóa học của nó. Ion âm hoàn toàn có thể là nguyên tử hoặc đơn nguyên của phân tử .Những loài này có proton và electron với số lượng bằng nhau để trung hòa những điện tích. Do đó, khi nguyên tử, phân tử này nhận được một điện tử thì sẽ có thêm một điện tử mang điện tích âm. Điều này mang lại cho nguyên tử hoặc phân tử một điện tích âm thuần. Hơn nữa, những ion này ở 1 số ít dạng như ion đơn nguyên tử, ion diatomic hoặc ion đa nguyên tử tùy theo số lượng nguyên tử có trong loại ion .Ví dụ : Cl –, Br –, VÌ THẾ4 –, Vân vân .

Sự khác biệt giữa Ion dương và Ion âm là gì?

Các ion dương là các hóa chất mang điện tích dương. Các ion này hình thành khi một nguyên tử hoặc phân tử mất một điện tử. Do đó, các ion dương có nhiều proton hơn electron. Nhưng, các ion âm là một loại hóa chất mang điện tích âm. Các ion này hình thành khi một nguyên tử hoặc phân tử nhận được một điện tử. Do đó, các ion âm có nhiều electron hơn proton. Đây là những khác biệt chính giữa ion dương và ion âm.

Tóm tắt – Ion dương và Ion âm

Các ion là những loài hóa học mang điện tích. Có hai dạng là ion dương và ion âm. Sự độc lạ giữa ion dương và ion âm là những ion dương mang điện tích dương trong khi những ion âm mang điện tích âm .

Rate this post