Kế Toán Tổng Hợp Là Gì? Tổng Hợp Nhiệm Vụ Và Chức Năng 2021

Sự ra đời của một số chương trình phần mềm đã đơn giản hóa các công việc của một kế toán trong việc tổng hợp số liệu, chứng từ. Nhưng các phần mềm đó có thật sự thay thế được vai trò của kế toán tổng hợp trong một doanh nghiệp hay không?

kế toán tổng hợpKế toán tổng hợp

1. Khách hàng nên chọn dịch vụ kế toán tổng hợp của LUẬT ACC vào thời điểm nào?

Tùy vào quy mô, đặc điểm kinh doanh của khách hàng, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kế toán tổng hợp về:

– Chứng từ

–          Thuế

– Báo cáo kinh tế tài chính
Trọn gói vào những thời gian bất kể ( hàng tháng, quý, nửa năm, năm, .. ) khi người mua phát sinh nhu yếu. Với đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm tay nghề, Luật ACC sẽ luôn hân hạnh khi được ship hàng hành khách .

2. Dịch vụ kế toán tổng hợp của chúng tôi mang lại những tiện ích gì?

· LUẬT ACC sẽ thực thi lập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán
· LUẬT ACC sẽ triển khai lập báo cáo giải trình thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty
· LUẬT ACC sẽ triển khai lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình thuế cuối năm, báo cáo giải trình thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) và thuế thu nhập cá thể ( TNCN )
· LUẬT ACC sẽ thực thi lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh
· LUẬT ACC sẽ thực thi lập báo cáo giải trình tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất
· LUẬT ACC sẽ triển khai kiểm tra hóa đơn đầu vào
· Kiểm tra báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo giải trình cục thuế
· LUẬT ACC sẽ thực thi lập báo cáo giải trình tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất .
· LUẬT ACC sẽ triển khai lập báo cáo giải trình tổng hợp thuế GTGT nguồn vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân chia đầu ra được khấu trừ .
· LUẬT ACC sẽ theo dõi báo cáo giải trình tình hình nộp ngân sách, tồn dư ngân sách, hoàn thuế của công ty

3. Dịch vụ kế toán tổng hợp có giúp doanh nghiệp tổng hợp thuế hay không?

Luật ACC được biết đến với những gói dịch vụ phong phú và mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, bên cạnh những quyền lợi về việc tích lũy, giải quyết và xử lý kế toán chúng tôi còn triển khai việc làm giám sát thuế tương quan như sau :
· LUẬT ACC sẽ update kịp thời những thông tin về luật thuế, soạn thông tin những nhiệm vụ pháp luật của luật thuế có tương quan đến hoạt đông sản xuất kinh doanh thương mại của công ty để cơ sở biết thực thi
· LUẬT ACC sẽ thực thi lập kế hoạch thuế giá trị ngày càng tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách
· LUẬT ACC sẽ trực tiếp thao tác với cơ quan thuế khi có yếu tố phát sinh
· LUẬT ACC sẽ triển khai kiểm tra so sánh hóa đơn giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) với bảng kê thuế nguồn vào, đầu ra từng cơ sở .
· Lập báo cáo giải trình thuế, kiểm tra tính hài hòa và hợp lý của hóa đơn GTGT .

4. Kế toán tổng hợp là gì?

Giống như những đặc thù của ngành kế toán, kế toán tổng hợp là công việc phụ trách chung cho tất cả các hoạt động tài chính, kế toán, của doanh nghiệp.

Các nhân viên kế toán tổng hợp của công ty sẽ tiến hành xử lý, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào trong các sổ sách liên quan. Như vậy, kế toán tổng hợp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về toán bộ tình hình tài chính của công ty trong một kỳ kinh doanh.

5. Kế toán tổng hợp khác gì so với kế toán trưởng?

Chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy điểm độc lạ giữa 2 vị trí này như sau :

–          Kế toán trưởng là người đứng đầu cho bộ phận kế toán. Trong quá trình làm việc, kế toán trưởng chịu trách nhiệm ở phạm vi rộng hơn, tham mưu với các lãnh đạo về các mảng tài chính, kế toán,… trong doanh nghiệp.

–          Kế toán tổng hợp là vị trí mà ở đó người làm kế toán có nhiệm vụ tổng hợp, ghi chép các nghiệp vụ thông qua hệ thống tài khoản và các sổ sách, chứng từ của doanh nghiệp. Kế toán tổng hợp làm việc dưới quyền của kế toán trưởng.

6. Trách nhiệm và công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

a. Công việc theo ngày

·         Hàng ngày, kế toán tổng hợp có trách nhiệm hướng dẫn các nhân viên kế toán khác thông qua việc điều phối các hoạt động và giải đáp các thắc mắc.

· Thu thập, giải quyết và xử lý, ghi chép những số liệu kế toán trải qua mạng lưới hệ thống chứng từ tương quan như : những nhiệm vụ mua và bán kinh tế tài chính phát sinh, sự dịch chuyển của hàng tồn dư, …
· Theo dõi, giám sát giá tiền sản xuất thực tiễn so với dự trù theo từng mẫu sản phẩm ; tỷ suất hao hụt .
· Đối chiếu, giải quyết và xử lý so với những bảng nợ công của người mua .
· Hạch toán thu chi, khấu hao, TSCĐ, nợ công, thuế GTGT và những nhiệm vụ tương quan khác .

b. Công việc theo tháng

· Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra số liệu báo cáo giải trình kho định kỳ theo tháng và định mức loại sản phẩm .
· Tính lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty và thực thi những khoản trích theo lương .
· Lập bảng phân chia chi tiết cụ thể những loại ngân sách trả trước ngắn – dài hạn, … và hạch toán những khoản ngân sách đã phân chia .
· Tính toán và triển khai trích, hạch toán khấu hao gia tài .

·         Thực hiện kiểm kê các tài sản cố định định kỳ 6 tháng/lần.

· Thực hiện so sánh và phân phối những số liệu chi tiết cụ thể về những khoản ngân sách đã phân chia, trả trước, trích trước hàng tháng .
· Thực hiện lập báo cáo giải trình thuế .
· Theo dõi và kiểm tra hóa đơn GTGT, thuế TNCN .
· Lập báo cáo giải trình nội bộ theo nhu yếu của cấp trên như : báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình lệch giá, …

c. Công việc theo quý

Vào mỗi quý, kế toán tổng hợp phải làm các công việc như:

·         Trong trường hợp doanh nghiệp đang công tác đủ điều kiện được kê khai thuế GTGT theo quý, kế toán tổng hợp phải thực hiện lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý.

· Thực hiện lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý .
· Thực hiện lập báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo quý .
· Thực hiện lập báo cáo giải trình nội bộ theo quý khi được cấp trên nhu yếu .
· Tổng hợp số liệu hạch toán và lập bảng cân đối ngân sách phát sinh thông tin tài khoản .
· Kiểm tra, so sánh số liệu từng phần với sổ cái .
xx 1Kế toán tổng hợpLập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

d. Công việc theo năm

Công việc theo năm của một kế toán tổng hợp được chi thành đầu năm và cuối năm:

Đầu năm

·          Vào đầu năm, kế toán tổng hợp phải nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đã và đang hoạt động. Đối với doanh nghiệp mới thành lập phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài.

· Thực hiện kết chuyển lãi lỗ năm kinh tế tài chính cũ và hạch toán ngân sách thuế môn bài cho năm kinh tế tài chính mới .

Cuối năm

·          Vào cuối năm, kế toán tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

· Kiểm tra số dư cuối kỳ đã khớp với những báo cáo giải trình cụ thể chưa .
· Thực hiện lập bảng cân đối cho số phát sinh thông tin tài khoản năm .
· Thực hiện lập tờ khai thuế TNDN, TNCN .
· Thực hiện lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính .
· Thực hiện lập những báo cáo giải trình quản trị khi được cấp trên nhu yếu .
· In sổ sách : sổ quỹ, ngân hàng nhà nước, sổ chi tiết cụ thể, … theo pháp luật .

7. Cách lập sổ, chứng từ cho kế toán tổng hợp

Tổ chức chứng từ kế toán có vai trò quan trọng trên nhiều phương diện về quản lý, pháp lý,.. Vậy, kế toán tổng hợp cần phải lập, tổ chứng chứng từ ra sao?

– Các nguyên tắc khi tổ chức triển khai chứng từ kế toán :

 • Phải căn cứ vào quy mô sản xuất, trình độ tổ chức quản lý.
 • Phải căn cứ vào nội dung, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phải căn cứ vào chế độ kế toán do Nhà nước ban hành được áp dụng thống nhất.

– Một chứng từ kế toán phải có khá đầy đủ những yếu tố sau :

 • Tên gọi của chứng từ (phiếu chi, hóa đơn,..)
 • Ngày tháng, năm lập chứng từ.
 • Số hiệu
 • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ.
 • Tên, địa chỉ đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ.
 • Nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ đó.
 • Các chỉ tiêu về lượng, giá trị.
 • Chữ ký của người lập và người chịu trách nhiệm về độ chính xác

– Tổ chức lập chứng từ là một giải pháp để kế toán thuận tiện phản ánh những nội dung nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh vào những sách vở theo mẫu lao lý. Là khâu tiên phong trong hàng loạt tiến trình kế toán vì vậy một chứng từ cần bảo vệ nhu yếu : đúng chủng loại, ghi không thiếu những yếu tố, bảo vệ được giá trị tàng trữ, cung ứng đúng chuẩn kịp thời cho người sử dụng nó .
– Kiểm tra chứng từ gồm có :

 • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự trung thực, đầy đủ của chứng từ.
 • Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin.
 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của người lập, kiểm tra, xét duyệt chứng từ đối với từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

8. Những kỹ năng mà một kế toán tổng hợp cần có

Một kế toán tổng hợp không chỉ cần có kiến thức chuyên ngành mà họ còn phải luyện tập các kỹ năng để linh hoạt trong môi trường công việc hiện nay. Và, các kỹ năng đó là:

– Năng lực trình độ : Theo pháp luật của Luật Kế toán Nước Ta thì một cá thể muốn hành nghề phải có những chứng từ hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bởi lẽ, năng lượng trình độ luôn là những nhu yếu số 1 của nhà tuyển dụng .

–          Tin học văn phòng: Sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã dẫn đến sự ra đời của một số phần mềm kế toán. Cho nên, kế toán tổng hợp phải thành thạo một số chương trình phần mềm máy tính và các điều cơ bản về Word, Excel,…

–          Kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành tốt: Tiếng anh chuyên ngành kế toán cũng là một kỹ năng kế toán tổng hợp khá quan trọng nếu muốn trở nên chuyên nghiệp. Tiếng Anh hỗ trợ khi làm việc với người nước ngoài, chủ động hơn khi đọc các báo cáo tài chính hay những tài liệu kế toán bằng tiếng Anh.

–          Phân tích, quan sát tổng hợp: Kế toán tổng hợp phải làm khá nhiều việc như thu thập chứng từ, hoá đơn, sổ sách, ghi sổ, báo cáo, thu chi… đòi hỏi bạn phải có khả năng quan sát, phân tích, nhận định những nghiệp vụ phát sinh. Từ đó tổng hợp và đưa ra những bút toán, hạch toán chính xác nhất.

–          Quản lý thời gian: khối lượng thông tin mà kế toán tổng hợp cần xử lý khá nhiều và phức tạp. Chính vì thế, họ cần phải phân bổ các khoản thời gian để thực hiện các công việc một cách thích hợp và nhằm vào sản phẩm cuối cùng là báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Rate this post