BẠN ĐÃ BIẾT VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT CHƯA? – ONEX Logistics

Khai báo hóa chất là việc doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất phải thực thi khai báo lên “ Cổng thông tin một cửa vương quốc ” trước khi làm thủ tục hải quan nhằm mục đích giúp cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể quản trị những loại hóa chất nguy khốn và cần trấn áp khi được đưa vào thị trường Nước Ta góp thêm phần bảo vệ bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thương mại hoá chất .

Vậy mặt hàng nào cần khai báo hóa chất?

Khai báo hóa chất được triển khai theo lao lý tại Nghị định 113 / 2017 / NĐ-CP được phát hành vào ngày 09 tháng 10 năm 2017 “ Quy định chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của luật hóa chất ” .

Dựa vào “Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất” (MSDS), CAS, mã số hàng hoá (HS Code) của sản phẩm và thành phần trong sản phẩm bạn sẽ biết được loại hàng hóa mà bạn đang nhập khẩu có cần phải khai báo hóa chất hay không.

Bạn cần những hồ sơ gì?

Hồ sơ này được quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Trong đó, có một số hồ sơ chính như sau:

  1. a) Hóa đơn mua bán hóa chất (Invoice);
  2. b) Phiếu đóng gói (Packing list);
  3. c) Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (MSDS);
  4. d) Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua bán hóa chất, doanh nghiệp khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy thông báo hàng đến (D/O) thay cho hóa đơn thương mại.

Một số văn bản liên quan tham khảo:

  1. Luật hóa chất;
  2. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất”;
  3. Thông tư 32/2017/TT-BCT “Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất”;
  4. Nghị định 38/2014/NĐ-CP “Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học”;
  5. Nghị định 77/2016/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ công thương”.

ONEX Logistics team .

Rate this post