từ khi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đã lâu rồi kể từ khi vợ chồng mình uống cùng nhau như thế này.

It’s been a long time since we’ve drunk together like this.

OpenSubtitles2018. v3

Quá trình nhận thức bắt đầu từ khi nào?

When does learning begin?

ted2019

Tao không cần tiền từ khi tao trấn tiền mua sữa của thằng Archie hồi lớp ba.

I haven’t needed the money since I took Archie’s milk money in the third grade.

OpenSubtitles2018. v3

Em không gặp nó từ khi tốt nghiệp trung học.

I’ve not seen her since high-school graduation.

OpenSubtitles2018. v3

Từ khi nào mà khoan dung đến thế vậy?

When did you become so merciful?

OpenSubtitles2018. v3

Một lý do là vì ‘từ khi còn thơ-ấu’, ông đã được dạy về “Kinh-thánh”.

(Acts 16:1, 2) One reason was that “from infancy” he had been taught “the holy writings.”

jw2019

Kể từ khi tôi còn nhỏ

Since I was little

opensubtitles2

Em chưa từng nhận được phong lan trắng từ khi trưởng thành.

I haven’t had white orchids since I was a debutante.

OpenSubtitles2018. v3

Từ khi nào?

Since when?

OpenSubtitles2018. v3

Kể từ khi nó được hình thành trong một lưu vực, hồ Texcoco là một hồ nước lợ.

Since it formed in an endorheic basin, Lake Texcoco was brackish.

WikiMatrix

Vậy anh trở nên hoang tưởng quá từ khi nào thế?

So when’d you become so paranoid ?

OpenSubtitles2018. v3

Từ khi tớ xin vào các trường đại học.

Since I got boned, hard, by every college I applied to.

OpenSubtitles2018. v3

Kể từ khi bọn khốn da trắng khác không thích tôi, tôi luôn giữ nó cho riêng mình.

Since the other white assholes do not like me, I have always kept to myself.

OpenSubtitles2018. v3

Từ khi làm tôi đã thấy chuyện này suốt.

I see this all the time in my business.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi mẹ cô mất.

A lot has changed since your mom died.

OpenSubtitles2018. v3

Thời gian từ khi nhiễm khuẩn và phát bệnh là bao lâu ?

How long is it between the time of exposure and when people become sick ?

EVBNews

Không biết có từ khi nào!

I don’t know when.

WikiMatrix

Trận đấu được tổ chức hàng năm kể từ khi J. League ra đời vào năm 1993.

It has been played each year since the inception of J. League in 1993.

WikiMatrix

Em đã không bước chân vào đó từ khi họ tống em ra khỏi đội hợp ca.

I haven’t set foot in there since they tossed me out of the choir.

OpenSubtitles2018. v3

Từ khi pizza xuất hiện, nhiều loại pizza khác đã được phát triển.

Since the original pizza, several other types of pizzas have evolved.

WikiMatrix

Kể từ khi tới đây chúng ta đã bắt đầu chôn cất ổng.

From the time we get here we’re patting his hand, burying him.

OpenSubtitles2018. v3

(b) Chúa Giê-su đã thực hiện những điều gì từ khi lên ngôi?

(b) What actions has Christ undertaken since his enthronement?

jw2019

Tôi đã quỳ xuống cầu nguyện lần đầu tiên kể từ khi tôi còn bé.

For the first time since I was a little girl, I knelt to pray.

LDS

+ Hơn nữa, từ khi chuyện đó xảy ra, đến nay là ngày thứ ba rồi.

+ Yes, and besides all these things, this is the third day since these things occurred.

jw2019

Bran đã bị hôn mê hơn một tháng kể từ khi bị Jaime Lannister ném khỏi tháp.

Bran has been in a coma for more than a month since being thrown from the tower by Jaime Lannister.

WikiMatrix

Rate this post