Trường hợp nào công chức bị kỷ luật khiển trách?

Khiển trách là một trong những hình thức kỷ luật được vận dụng với công chức vi phạm. Vậy đơn cử những trường hợp công chức vi phạm đến mức bị kỷ luật khiển trách là gì ?

Gây hậu quả ít nghiêm trọng, công chức bị khiển trách?

Theo pháp luật tại khoản 15 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019, khiển trách là một trong những hình thức kỷ luật công chức vi phạm lao lý của Luật này và những pháp luật khác .

Hình thức này áp dụng với công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, thuộc một trong các trường hợp vi phạm quy định về:

– Đạo đức, văn hóa truyền thống tiếp xúc của công chức ;
– Thực hiện chức trách, trách nhiệm của công chức ; kỷ luật lao động ; nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
– Lợi dụng vị trí công tác làm việc nhằm mục đích mục tiêu vụ lợi ;
– Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn vất vả, phiền hà so với cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể trong thi hành công vụ ;
– Xác nhận hoặc cấp sách vở pháp lý cho người không đủ điều kiện kèm theo ;
– Không chấp hành quyết định hành động điều động, phân công công tác làm việc của cấp có thẩm quyền ; không triển khai trách nhiệm được giao mà không có nguyên do chính đáng ;
– Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
– Phòng, chống tội phạm ; phòng, chống tệ nạn xã hội ; trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phòng, chống tham nhũng ; thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí ;
– Bảo vệ bí hiểm Nhà nước ;
– Khiếu nại, tố cáo ;
– Quy chế tập trung chuyên sâu dân chủ, pháp luật về tuyên truyền, phát ngôn, pháp luật về bảo vệ chính trị nội bộ ;
– Đầu tư, thiết kế xây dựng ; đất đai, tài nguyên thiên nhiên và môi trường ; kinh tế tài chính, kế toán, ngân hàng nhà nước ; quản trị, sử dụng gia tài công trong quy trình thực thi công vụ ;
– Phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; dân số, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ; bình đẳng giới ; phúc lợi xã hội ; pháp luật khác của pháp lý tương quan đến công chức .
Với công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời hạn công tác làm việc thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm cũng phải chịu một trong những hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo hoặc xóa tư cách chức vụ .

Như vậy, không chỉ gây hậu quả ít nghiêm trọng mà công chức phải vi phạm lần đầu, thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ bị khiển trách.

Trong đó, vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng được lý giải đơn cử tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 112 / 2020 / NĐ-CP :

Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có đặc thù, mức độ tai hại không lớn, tác động ảnh hưởng trong khoanh vùng phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng tác động đến uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công tác làm việc .

Lưu ý: Thời hiệu xử lý kỷ luật khiển trách là 02 năm tình từ thời điểm có hành vi vi phạm. Hết 02 năm này, công chức đã có hành vi vi phạm sẽ không bị kỷ luật nữa.

Công chức bị khiển trách
Công chức không bị khiển trách sau 2 năm vi phạm? (Ảnh minh họa)

Công chức bị khiển trách sau bao lâu được nâng lương?

Theo Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT-BNV, công chức khi chưa xếp bậc lương sau cuối trong ngạch công chức, có đủ điều kiện kèm theo về thời hạn giữ bậc trong ngạch và đạt tiêu chuẩn trong suốt thời hạn giữ bậc lương thì được xét nâng một bậc lương liên tục, gồm :
– Thời gian giữa ngạch :

  • Chuyên gia cao cấp chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, sau 05 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp;
  • Ngạch công chức yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên: Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, sau 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch;
  • Ngạch yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch; sau 02 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch.

– Được cấp có thẩm quyền nhìn nhận từ mức hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng trở lên ;
– Không vi phạm kỷ luật một trong những hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, không bổ nhiệm .
Do đó, nếu bị khiển trách thì công chức đã vi phạm một trong những tiêu chuẩn nêu trên để được nâng lương tiếp tục .
Đồng thời, khoản 1 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức pháp luật, công chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị lê dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định hành động kỷ luật có hiệu lực hiện hành .
Bên cạnh đó, khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi 2019 nêu rõ :

Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

Như vậy, nếu công chức bị khiển trách nhưng phân phối những tiêu chuẩn để được nâng lương liên tục thì thời hạn nâng lương sẽ bị lê dài hơn 06 tháng so với lao lý hiện hành :
– Chuyên gia hạng sang : Sau 05 năm 06 tháng ( đủ 66 tháng ) giữ bậc lương trong ngạch ;
– Ngạch công chức nhu yếu trình độ cao đẳng trở lên : Sau 03 năm 06 tháng ( đủ 42 tháng ) giữ bậc lương trong ngạch ;

– Ngạch yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Sau 02 năm 06 tháng (đủ 30 tháng) giữ bậc lương trong ngạch.

Trên đây là các trường hợp công chức bị khiển trách. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> 7 điểm mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức từ 20/9/2020

>> Xem các chính sách mới về cán bộ, công chức, viên chức bằng video tại đây

Rate this post