không thích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi không thích cách cư xử của cô ta.

Well, I don’t like her manner.

OpenSubtitles2018. v3

37% không đồng ý, họ không thích.

Thirty – seven said no, we don’t like it .

QED

Nhân cách của một người thường biểu lộ qua những cái thíchkhông thích của người ấy.

The personality of an individual is often revealed by his likes and dislikes.

jw2019

Sao vậy, Linh mục, anh không thích nghe thuyết giáo hả?

What’s the matter, Preacher, don’t you like being preached at?

OpenSubtitles2018. v3

Em không thích cách nó chạy.

I don’t like the way she’s running.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không thích hắn.

I never liked him!

OpenSubtitles2018. v3

Nếu không thích hiện tại thì hãy thay đổi nó!

If you don’t like how things are, change it!

Literature

Rõ ràng, người tự do chủ nghĩa không thích đóng thuế.

Apparently libertarians do not like paying taxes.

OpenSubtitles2018. v3

Điều tôi muốn nói là, tôi nghĩ mình không thích hợp cho việc này.

What I’m trying to say is I don’t think I’m fit for it.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu thân nhiệt cao hơn, cơ thể sẽ không thích và sẽ tiết ra mồ hôi .

If you get hotter than that, your body doesn’t like it, so then your body sweats .

EVBNews

Ổng không thích đánh xa quá đâu.

He doesn’t like to work far out.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không thích cả hai.

I don’t like both of them .

Tatoeba-2020. 08

Được rồi, mình không thích phần này.

Okay, I don’t like this part.

OpenSubtitles2018. v3

Em chỉ không thích 2 anh theo dõi em tận đây.

What I don’t appreciate is you two following me here nearly burning a case that took five months to set up.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy không thích dành thời gian cho mày đâu nhóc.

He isn’t likely to have time for you, child.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả bọn họ đều không thích hợp.

They are not suitable for that

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ không thích có ai tìm cách làm tôi điên thật.

It’s just that I don’t want anyone to try and slip me saltpeter.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không thích con gái tuổi teen.

I don’t want a teenage girl.

OpenSubtitles2018. v3

Nance, sao tôi lại không thích?

Nance, why do I dislike it?

OpenSubtitles2018. v3

NẾU ANH ẤY KHÔNG THÍCH GIA ĐÌNH BẠN, LIỆU ANH ẤY CÓ Ở LẠI VỚI BẠN?

IF HE DOESN’T LIKE YOUR FAMILY, WILL HE STAY WITH YOU?

Literature

Ta không thích thế này, thưa chủ nhân

I don’ t like the smell of this one, my Lord

opensubtitles2

Nếu không có thì chỉ là vì chúng tôi không thích làm thế thôi.

It’s not something we do because we feel like it.

OpenSubtitles2018. v3

Dù em có làm gì họ cũng không thích.

What I do doesn’t interest them at all.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không thích chuyện này.

I don’t like it.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài không thích giết chóc.

You don’t love killing.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post