kính thưa in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Kính thưa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng,

Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung,

worldbank.org

Kính thưa các vị khách quý!

Distinguished guests,

worldbank.org

Kính thưa các quý vị Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ ngành,

Honorable Ministers and Deputy Ministers,

worldbank.org

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Excellencies,

worldbank.org

Kính thưa toàn thể các hộ gia đình và những người phản ứng đầu tiên,

To all the families, first responders, to the community of Newtown, clergy, guests .

QED

Kính thưa Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương Thưa quý vị đại biểu

Vice-Minister Nguyen The Phuong, Ladies and Gentlemen,

worldbank.org

Kính thưa Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, kính thưa quý vị đại biểu,

Minister Dung, Ladies and Gentlemen,

worldbank.org

Kính thưa quý vị: Lịch sử của âm nhạc và truyền hình trên Mạng chỉ trong 3 phút.

Ladies and gentlemen, the history of music and television on the Internet in three minutes.

ted2019

Kính thưa quý ông quý bà, đây là cơ trưởng của các vị.

Uh, ladies and gentlemen, this is your captain speaking.

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa các vị khách quý!

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,

worldbank.org

Kính thưa quý vị, xin ổn định chỗ ngồi.

Ladies and gentlemen, please take your seats.

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa các vị khách quí, quí ông và quí bà,

Distinguished delegates, Ladies and Gentlemen,

worldbank.org

Kính thưa quý vị…

Ladies and gentlemen…

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa các quý bà và quý ông, làm ơn ổn định chỗ ngồi.

Ladies and gentlemen of the press, if you will please take your seats now.

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa quý ông và quý bà…

Ladies and gentlemen…

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa quý vị, tôi muốn cám ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.

I want to thank you all for coming today .

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải,

Vice Minister of Transport Nguyen Nhat,

worldbank.org

Kính thưa quý vị các sĩ quan và hạ sĩ quan, xin chú ý.

Ladies and gentlemen officers and noncommissioned officers, your attention, please.

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa quý vị, hãy cổ vũ cho ban nhạc hot nhất thành phố New York.

Ladies and gentlemen, give it up for the hottest rock band in New York City!

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, kính thưa quý vị… hãy chúc mọi điều tốt đẹp cho bản tango cuối cùng.

And now, ladies and gentlemen, good luck for the last tango!

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ,

Honorable Prime Minister,

worldbank.org

Kính thưa Ông Trần Đức Lượng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ,

Trần Đức Lượng, Deputy Inspector General, Government Inspectorate,

worldbank.org

kính thưa quí ông quí bà, chúng ta sống trong một trong những thời điểm đó.

Well, ladies and gentlemen, we live at one of those times.

ted2019

Kính thưa quý vị, kỷ vật này bằng vàng ròng và có khắc dòng chữ:

this trophy is solid gold and fully inscribed .

OpenSubtitles2018. v3

Kính thưa quý vị, xin hãy chú ý.

Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post