kite tiếng Anh là gì?

kite tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng kite trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ kite tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm kite tiếng Anh
kite
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ kite

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: kite tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

kite tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ kite trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ kite tiếng Anh nghĩa là gì.

kite /kait/

* danh từ
– cái diều
– (động vật học) diều hâu
– (nghĩa bóng) kẻ tham tàn; kẻ bịp bợm, quân bạc bịp
– (thương nghiệp), (từ lóng) văn tự giả; hối phiếu giả
– (hàng hải) cánh buồm cao nhất (chỉ giương lên khi có gió nhẹ)
– (quân sự), (từ lóng) máy bay
!to fly a kite
– thả diều
– (nghĩa bóng) thăm dò ý kiến
– (thương nghiệp), (từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả; lấy tiền bằng hối phiếu giả

* nội động từ
– bay lên như diều
– (thương nghiệp), (từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả; lấy tiền bằng hối phiếu giả

* ngoại động từ
– làm bay lên như diều
– (thương nghiệp), (từ lóng) chuyển thành văn tự giả; chuyển thành hối phiếu giả

Thuật ngữ liên quan tới kite

Tóm lại nội dung ý nghĩa của kite trong tiếng Anh

kite có nghĩa là: kite /kait/* danh từ- cái diều- (động vật học) diều hâu- (nghĩa bóng) kẻ tham tàn; kẻ bịp bợm, quân bạc bịp- (thương nghiệp), (từ lóng) văn tự giả; hối phiếu giả- (hàng hải) cánh buồm cao nhất (chỉ giương lên khi có gió nhẹ)- (quân sự), (từ lóng) máy bay!to fly a kite- thả diều- (nghĩa bóng) thăm dò ý kiến- (thương nghiệp), (từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả; lấy tiền bằng hối phiếu giả* nội động từ- bay lên như diều- (thương nghiệp), (từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả; lấy tiền bằng hối phiếu giả* ngoại động từ- làm bay lên như diều- (thương nghiệp), (từ lóng) chuyển thành văn tự giả; chuyển thành hối phiếu giả

Đây là cách dùng kite tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ kite tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

kite /kait/* danh từ- cái diều- (động vật học) diều hâu- (nghĩa bóng) kẻ tham tàn tiếng Anh là gì?
kẻ bịp bợm tiếng Anh là gì?
quân bạc bịp- (thương nghiệp) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) văn tự giả tiếng Anh là gì?
hối phiếu giả- (hàng hải) cánh buồm cao nhất (chỉ giương lên khi có gió nhẹ)- (quân sự) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) máy bay!to fly a kite- thả diều- (nghĩa bóng) thăm dò ý kiến- (thương nghiệp) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả tiếng Anh là gì?
lấy tiền bằng hối phiếu giả* nội động từ- bay lên như diều- (thương nghiệp) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả tiếng Anh là gì?
lấy tiền bằng hối phiếu giả* ngoại động từ- làm bay lên như diều- (thương nghiệp) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) chuyển thành văn tự giả tiếng Anh là gì?
chuyển thành hối phiếu giả

Rate this post