Hai kĩ thuật dạy học: Khăn trải bàn và Các mảnh ghép

1. Kĩ thuật “Các mảnh ghép”

Thế nào là kĩ thuật “Các mảnh ghép”?

Là hình thức học tập hợp tác tích hợp giữa cá thể, nhóm và link giữa những nhóm nhằm mục đích :- Giải quyết một trách nhiệm phức tạp ( có nhiều chủ đề )

– Kích thích sự tham gia tích cực của HS:

– Nâng cao vai trò của cá thể trong quy trình hợp tác ( Không chỉ hoàn thành xong trách nhiệm ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại tác dụng vòng 1 và hoàn thành xong trách nhiệm ở Vòng 2 ) .

Cách tiến hành kĩ thuật “Các mảnh ghép”

VÒNG 1: Nhóm chuyên gia

  • Hoạt động theo nhóm 3 đến 8 người [số nhóm được chia = số chủ đề x n (n = 1,2,…)]
  • Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ [Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm cùng nhiệm vụ)]
  • Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình
  • Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2.

Kỹ thuật "Các mảnh ghép"Kỹ thuật “Các mảnh ghép”

VÒNG 2: Nhóm các mảnh ghép

  • Hình thành nhóm 3 đến 6 người mới (1 – 2 người từ nhóm 1, 1 – 2 người từ nhóm 2, 1 – 2 người từ nhóm 3…)
  • Các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau
  • Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết
  • Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả

Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Các mảnh ghép”

– Kĩ thuật này vận dụng cho hoạt động giải trí nhóm với nhiều chủ đề nhỏ trong tiết học, học viên được chia nhóm ở vòng 1 ( chuyên viên ) cùng nghiên cứu và điều tra một chủ đề .- Phiếu học tập mỗi chủ đề nên sử dụng trên giấy cùng màu có đánh số 1,2, …, n ( nếu không có giấy màu hoàn toàn có thể đánh thêm kí tự A, B, C, …. Ví dụ A1, A2, … An, B1, B2, …, Bn, C1, C2, …, Cn ) .- Sau khi những nhóm ở vòng 1 hoàn tất việc làm giáo viên hình thành nhóm mới ( mảnh ghép ) theo số đã đánh, hoàn toàn có thể có nhiều số trong 1 nhóm mới. Bước này phải triển khai một cách cẩn trọng tránh làm cho học viên ghép nhầm nhóm .- Trong điều kiện kèm theo phòng học lúc bấy giờ việc ghép nhóm vòng 2 sẽ gây mất trật tự .

Ví dụ: Bài học tiếng Việt

– Vòng 1

Chủ đề A : Thế nào là câu đơn ? Nêu ví dụ minh họa và nghiên cứu và phân tích. ( màu đỏ )Chủ đề B : Thế nào là câu ghép ? Nêu ví dụ minh họa và nghiên cứu và phân tích. ( màu xanh )Chủ đề C : Thế nào là câu phức ? Nêu ví dụ minh họa và nghiên cứu và phân tích. ( màu vàng )Lớp có 45 học viên, có 12 bàn học .Giáo viên hoàn toàn có thể chia thành 6 nhóm : mỗi nhóm gồm học viên 2 bàn ghép lại ( mỗi nhóm có 7 hoặc 8 học viên ). Giao trách nhiệm : nhóm 1,2 nhận chủ đề A, nhóm 3,4 nhận chủ đề B, nhóm 5,6 nhận chủ đề C .Phát phiếu học tập cho học viên. Trên phiếu học tập theo màu có đánh số từ 1 đến 15. Thông báo cho học viên thời hạn thao tác cá thể và theo nhóm

– Vòng 2

Giáo viên thông tin chia thành 12 nhóm mới : mỗi nhóm 1 bàn ( mỗi nhóm có từ 3 đến 6 học viên ) : nhóm 1 gồm những học viên có phiếu học tập mang số 1,2 ; nhóm 2 gồm những học viên có phiếu học tập mang số 3,4 ; nhóm 3 gồm những học viên có phiếu học tập mang số 5 ; nhóm 4 gồm những học viên có phiếu học tập mang số 6 ; … nhóm 12 gồm những học viên có phiếu học tập mang số 14,15. Giáo viên thông tin thời hạn thao tác nhóm mớiCác chuyên viên sẽ trình diễn quan điểm của của nhóm mình ở vòng 1 .Giao trách nhiệm mới : Câu đơn, câu phức và câu ghép khác nhau ở điểm nào ? Phân tích ví dụ minh hoạ .

2. Kĩ thuật “Khăn trải bàn”

Thế nào là kĩ thuật “Khăn trải bàn”?

Là hình thức tổ chức triển khai hoạt động giải trí mang tính hợp tác tích hợp giữa hoạt động giải trí cá thể và hoạt động giải trí nhóm nhằm mục đích :- Kích thích, thôi thúc sự tham gia tích cực- Tăng cường tính độc lập, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể HS- Phát triển quy mô có sự tương tác giữa HS với HS

Cách tiến hành kĩ thuật “Khăn trải bàn”

Kĩ thuật "Khăn trải bàn"Kĩ thuật “Khăn trải bàn”

– Hoạt động theo nhóm ( 4 người / nhóm ) ( hoàn toàn có thể nhiều người hơn )- Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa- Tập trung vào câu hỏi ( hoặc chủ đề, … )- Viết vào ô mang số của bạn câu vấn đáp hoặc quan điểm của bạn ( về chủ đề … ). Mỗi cá thể thao tác độc lập trong khoảng chừng vài phút- Kết thúc thời hạn thao tác cá thể, những thành viên san sẻ, đàm đạo và thống nhất những câu vấn đáp- Viết những quan điểm chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn ( giấy A0 )

Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Khăn trải bàn”

– Kĩ thuật này giúp cho hoạt động giải trí nhóm có hiệu suất cao hơn, mỗi học viên đều phải đưa ra quan điểm của mình về chủ đề đang đàm đạo, không ỷ lại vào những bạn học khá, giỏi .

– Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học, toàn thể học sinh cùng nghiên cứu một chủ đề.

– Sau khi những nhóm hoàn tất việc làm giáo viên hoàn toàn có thể gắn những mẫu giấy ” khăn trải bàn ” lên bảng để cả lớp cùng nhận xét. Có thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn- Có thể thay số bằng tên của học viên để sau đó giáo viên hoàn toàn có thể nhìn nhận được năng lực nhận thức của từng học viên về chủ đề được nêu .( Sưu tầm trên bíghhool )

Rate this post