ladies and gentlemen trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Ladies and gentlemen, today exo port communication.

Okay, thưa quí vị, buổi tập hôm nay sẽ luyện tập kỹ năng liên lạc.

OpenSubtitles2018. v3

Good morning, ladies and gentlemen.

Xin gửi lời chào trân trọng tới tổng thể quý ông, quý bà .

Tatoeba-2020. 08

Good evening, ladies and gentlemen.

Chào buổi tối quý ông và quý bà.

OpenSubtitles2018. v3

Ladies and gentlemen, the surgeon is his mother.

Các bạn thân mến, Bác sĩ phẫu thuật là mẹ đứa bé.

ted2019

Ladies and gentlemen we are at DEFCON 4.

Thưa các quý ông quý bà, chúng ta đang ở DEFCON 4.

OpenSubtitles2018. v3

They are excuses, ladies and gentlemen.

Có đủ lời biện hộ, thưa quý ông quý bà .

QED

(Video) Announcer: And now, ladies and gentlemen, the envelope containing the result.

(Băng ghi hình) Dẫn chương trình: Thưa quý vị, bây giờ là chiếc phong bì có chứa kết quả.

ted2019

So we do know how to stop Ebola, and these strategies work, ladies and gentlemen.

Chúng ta biết dừng Ebola bằng cách nào và với những công việc này, thưa quý vị.

ted2019

Ladies and gentlemen of the jury, forgive me if I seem distracted.

Thưa các ông bà đến dự phiên tòa, thứ lỗi cho tôi nếu tôi có vẻ mất tập trung.

OpenSubtitles2018. v3

Financial literacy is not a skill, ladies and gentlemen.

Hiểu biết về tài chính không phải là một kĩ năng, thưa quí vị.

ted2019

Good morning, ladies and gentlemen, and welcome.

Chào buổi sáng, và chào mừng, thưa quý vị.

OpenSubtitles2018. v3

All right, ladies and gentlemen, place your bets.

Các quý ông quý bà, hãy đặt đi.

OpenSubtitles2018. v3

Ladies and gentlemen, it is a great honor to introduce

Thưa quý vị, tôi vinh hạnh được giới thiệu

OpenSubtitles2018. v3

Ladies and gentlemen of the jury you will hear iron-clad proof of Richard Kimble’s guilt.

Thưa bồi thẩm đoàn đây là chứng cứ về tội ác của Richard Kimble.

OpenSubtitles2018. v3

And those, ladies and gentlemen of the jury… are the facts.

Và những điều đó, thưa quý vị… là sự thật.

OpenSubtitles2018. v3

Ladies and gentlemen, please stay calm

Quý vị, xin vui lòng bình tĩnh

opensubtitles2

I am no historian, ladies and gentlemen.

I ‘m không có sử gia, Thưa quý vị.

ted2019

Ladies and gentlemen, The Flying Graysons!

Thứa quý ông, quý bà, Flying Graysons!

OpenSubtitles2018. v3

There, ladies and gentlemen, is American democracy evolving under the hand of Thomas Jefferson.

Đó, thưa các quí ông quí bà, là nền dân chủ Hoa Kì đã tiến hóa dưới bàn tay của Thomas Jefferson.

ted2019

Ladies and gentlemen, thank you very, very much.

Xin cảm ơn quý vị.

ted2019

Ladies and gentlemen, please, free these bees!

Thưa quý ông quý bà, hãy giải phóng bầy ong!

OpenSubtitles2018. v3

Well done, ladies and gentlemen.

Đúng rồi, thưa quý ông và quý bà .

QED

Ladies and gentlemen, Mr. Bob Dylan”.

Rồi tôi nói, “Không, đây là Bob Dylan.”

WikiMatrix

Ladies and gentlemen

Thưa các quý bà và quý ông

OpenSubtitles2018. v3

Ladies and gentlemen, please, may I have your attention?

Quí ông và quý bà, làm ơn chú ý được không ạ?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post