Các loại lãi suất: Thị trường mở OMO, tái cấp vốn, tái chiết khấu

CFOViet.com :: Ngày 5/7.  Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất trên thị trường mở (OMO) giảm 100 điểm cơ bản (1%) về lại 14%/năm. Bài viết này tổng hợp các loại lãi suất tiêu biểu và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(Ngân hàng Nhà nước viết tắt là NHNN, Ngân hàng thương mại viết tắt là NHTM)
4 loại lãi suất chính được đề cập thường xuyên là: Lãi suất trên thị trường mở (OMO), Lãi suất tái cấp vốn, Lãi suất chiết khấu, Lãi suất cơ bản

Giải thích cụ thể cho từng loại lãi suất:

  1. Lãi suất trên thị trường mở OMO (Open Market Operations Interest Rate) : là lãi suất mà NHNN bơm vốn cho các NHTM trên thị trường mở, được giao dịch qua các hợp đồng Repo. Đây là dạng lãi suất vay nóng (qua đêm), vì vậy mang giá trị % cao nhất so với lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu (Xem đồ thị)
  2. Lãi suất tái cấp vốn (Refinance Rate) : NHTM huy động vốn từ khách hàng, đến hạn phải trả nhưng không đủ tiền, đành phải đi vay lại từ NHNN với lãi suất cao, để thanh toán cho khách đúng hẹn.
  3. Lãi suất tái chiết khấu (Discount rate) : lãi suất ưu đãi (thấp hơn) dành cho các NHTM đang nắm giữ trái phiếu của NHNN.
  4. Lãi suất cơ bản (Prime Rate hoặc Prime Lending Rate) : là lãi suất NHNN đưa ra cho các NHTM, để NHTM căn cứ vào đó mà quyết định lãi suất cho vay của riêng mình.

Các công cụ điều hành quản lý chủ trương tiền tệ của những ngân hàng nhà nước TW quốc tế tương tự như như lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta là Fed Funds Rate của Hoa Kỳ, London Interbank Offered Rate ( LIBOR ) của Anh, Tokyo Inter-Bank Offered Rate ( TIBOR ) của Nhật Bản, Euro Interbank Offered Rate của Liên minh châu Âu. Các lãi suất trên nhiều lúc cũng được dịch sang tiếng Việt là lãi suất cơ bản. ( Xem thêm Lãi suất cơ bản )
Ảnh : SBV.gov.vn

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng trung ương Việt Nam – The State Bank of Vietnam – SBV) qua các lần điều chỉnh lãi suất trong 6 tháng đầu năm 2011:

1/5/2011: Lãi suất tái cấp vốn và Lãi suất tái chiết khấu đã được điều chỉnh tăng 100 điểm cơ bản lên mức lần lượt 14% và 13%.

Các lần tăng lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu trong 6 tháng qua :

Ngày vận dụng Lãi suất tái cấp vốn ( Refinance Rate ) Lãi suất tái chiết khấu ( Discount rate )
01/11/2010 8 % 6 %
05/11/2010 9 % 7 %
01/12/2010 9 % 7 %
17/02/2011 11 % 7 %
08/03/2011

12%

12 %
01/04/2011 13 % 12 %
01/05/2011 14 % 13 %

4/5/2011:  Lãi suất trên thị trường mở (OMO) tăng thêm 100 điểm cơ bản (1%) lên 14%/năm

17/5/2011:  Lãi suất trên thị trường mở (OMO) tăng thêm 100 điểm cơ bản (1%) lên 15%/năm từ mức 14% chỉ sau hai tuần.


4/7/2011:  Lãi suất trên thị trường mở (OMO) giảm 100 điểm cơ bản (1%) về lại 14%/năm

Nghiệp vụ thị trường mở là việc mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn như tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, v.v. qua đó NHNN tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng (NHTM), từ đó điều tiết lượng cung ứng tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường.
Động thái hạ lãi suất trên OMO từ mức 15% xuống 14% là giải pháp nới lỏng tiền tệ tạm thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp hơn để đầu tư và phát triển sản xuất. Điều này chứng tỏ rằng chính phủ Việt Nam vẫn quan tâm đến tăng trưởng, tuy nhiên sự điều chỉnh này chỉ là ngắn hạn, và khả năng lãi suất quay trở lại 15% là rất cao.

Theo cfoviet.com

45.749035
– 0.378300

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Rate this post