Làm Việc Nhóm Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Trong Cv Tiếng Anh Bạn Cần Biết

Làm việc nhóm là một kiến thức và kỹ năng rất quan trọng trong học tập cũng như việc làm. Nếu phải làm việc nhóm với những người quốc tế và dùng tiếng Anh, bạn sẽ dùng những cách nào để diễn đạt lại những quy trình làm việc của mình ? Hãy học thuộc 1 số ít cấu trúc cơ bản dưới đây nhé :* To be a team player

“Team player” là người có kỹ năng làm việc nhóm rất tốt. Do vậy, bạn có thể sử dụng nó trong câu như sau: “I love working with Dan. He’s a real team player”. (Tôi rất thích làm việc với Dan. Anh ấy thực sự giỏi làm việc nhóm).

Bạn đang xem : Làm việc nhóm tiếng anh là gì

To gelĐộng từ này được dùng để diễn đạt việc những thành viên trong nhóm có mối quan hệ khăng khít và làm việc cùng nhau rất hiệu suất cao .Ví dụ : “ We’ve been working together for a month and the team is starting to gel ” ( Chúng tôi đã làm việc chung được một tháng và cả nhóm khởi đầu kết nối với nhau ) . To build a teamBạn sử dụng cụm từ này khi chọn thành viên cho nhóm và triển khai những bước nhằm mục đích giúp nhóm hoạt động giải trí tốt. Danh từ “ team building ” có nghĩa quy trình hoặc hoạt động giải trí giúp nuôi dưỡng mối quan hệ giữa những thành viên, thường gồm có những game show tập thể .Ví dụ : “ He has built a strong team in his department. They go on team building activities every three months ” ( Anh ta đã thiết kế xây dựng được một nhóm rất mạnh trong bộ phận của mình. Họ thường tổ chức triển khai hoạt động giải trí tập thể ba tháng một lần ) . To touch base with someone

Cụm từ này có nghĩa gặp gỡ, trao đổi với ai đó trong thời gian ngắn về chuyện công việc.

Ví dụ : “ I’d like you to complete this task then we’ll touch base on Monday to discuss the next steps ” ( Tôi muốn anh triển khai xong trách nhiệm này rồi tất cả chúng ta sẽ gặp nhau một chút ít vào thứ hai để tranh luận những bước tiếp theo ) .Xem thêm : Khái Niệm Khoa Học Công Nghệ Là Gì Và Những Vấn Đề Xoay Quanh To catch up with someoneKhi nói về làm việc nhóm, “ catch up with someone ” là gặp và tranh luận những gì bạn đã làm gần đây .Ví dụ : “ Sorry I haven’t been around much recently. Can we meet on Monday ? I’d like to catch up with you about what you’ve been doing for the last month ” ( Xin lỗi, gần đây tôi không liên tục xuất hiện ở đây lắm. Chúng ta hoàn toàn có thể gặp vào thứ hai tới không ? Tôi muốn trao đổi để nắm những gì anh đã làm trong tháng trước ) . To bounce ideas off someone

Bạn cùng cách diễn đạt này khi muốn chia sẻ ý tưởng của mình với ai đó và lắng nghe ý kiến của họ.

Ví dụ : “ I’ve thought about what the poster should look like but can’t make up my mind. Can we meet up so I can bounce some ideas off you ? ” ( Tôi nghĩ mãi về cách trình diễn poster nhưng không hề tự quyết định hành động được. Chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhau một chút ít không ? Tôi cần anh góp ý về sáng tạo độc đáo của mình ) . To step on someone’s toesCụm từ này có nghĩa chen vào việc của ai đó và hoàn toàn có thể làm mếch lòng họ .Ví dụ : “ I would love to help you by coding the website but Darren is our web designer and I don’t want to step on his toes ” ( Tôi muốn giúp anh viết code cho website, nhưng trách nhiệm phong cách thiết kế website là của Darren nên tôi không tiện làm thế ) .

Rate this post