lần đầu tiên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ý tôi là, tôi bây giờ có thể thực sự đọc lần đầu tiên trong đời.

I mean, I can actually now for the first time in my life read.

ted2019

Đây là nơi mà lần đầu tiên anh nói yêu em.

We were here the first time you said you loved me.

OpenSubtitles2018. v3

Lần đầu tiên tôi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va là trước khi chia tay vợ.

My first contact with Jehovah’s Witnesses came before I separated from my wife.

jw2019

Anh thử lần đầu tiên rồi đấy à.

You popped your cherry.

OpenSubtitles2018. v3

Erythromycin lần đầu tiên được phân lập vào năm 1952 từ chủng vi khuẩn Saccharopolyspora erythraea.

Erythromycin was first isolated in 1952 from the bacteria Saccharopolyspora erythraea.

WikiMatrix

Bạn miêu tả thế nào về sự sống lại do một sứ đồ làm lần đầu tiên?

How would you describe the first reported resurrection by an apostle?

jw2019

Lần đầu tiên tôi gây ra một lỗi lầm.

For the first time i made a mistake .

QED

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một miếng đất và tôi nói:

This is the first time in my life I’ve seen a piece of land and I said:

OpenSubtitles2018. v3

Lần đầu tiên trong rất lâu.

For the first time in a long time.

OpenSubtitles2018. v3

Con sông được đề cập lần đầu tiên bởi sử gia người La Mã Tacitus.

The river was first mentioned by the Roman historian Tacitus.

WikiMatrix

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói, tôi sợ lắm.

When I heard the first voice, I was terrified.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là lần đầu tiên từ sau chiến tranh.

This is my first time since the war ended.

OpenSubtitles2018. v3

Monaco lần đầu tiên tham gia Davis Cup vào năm 1929.

Monaco competed in its first Davis Cup in 1929.

WikiMatrix

Đã gọi cho người đoạt giải nhất rồi, hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt.

I only spoke to the first place winner over the phone and I met her for the first time yesterday .

QED

Lần đầu tiên, lãnh thổ bị xâm chiếm.

For the first time, land was being conquered.

Literature

Lần đầu tiên mình muốn làm một việc gì đó,

For the first time I want to do something .

QED

Đội vô địch là Al-Zawraa với lần đầu tiên kể từ mùa giải 1978–79.

The league title was won by Al-Zawraa for the first time since the 1978–79 season.

WikiMatrix

Lần đầu tiên, vấn đề tình dục của tôi là chủ đề bàn tán của trường.

For the first time ever, my sexual exploits were the talk of the school.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một trong những lần đầu tiên một sự kiện tự nhiên kích hoạt một nội chiến..

This was one of the first times that a natural event helped to trigger a civil war.

WikiMatrix

Nhiều người công bố lần đầu tiên đọc về hoạt động của anh em chúng ta ở Ukraine.

Many publishers were reading for the first time about the activity of our brothers in Ukraine.

jw2019

26: Cả London và Berlin đều bị ném bom, với Berlin thì đây là lần đầu tiên.

26: Both London and Berlin are bombed, Berlin for the first time.

WikiMatrix

Lần đầu tiên, tôi đã nhận ra người xưa đã rất thông minh từ 2,000 năm trước.

For the first time, I realized people were smart 2,000 years ago.

ted2019

Dapsone được nghiên cứu như là một kháng sinh lần đầu tiên vào năm 1937.

Dapsone was first studied as an antibiotic in 1937.

WikiMatrix

Lần đầu tiên tôi chơi quần vợt là khi tôi 16 tuổi

When I was sixteen, I played đánh tennis for the first time .

Tatoeba-2020. 08

Đây là lần đầu tiên hiện tượng này được ghi hình lại.

This is the first time it has ever been recorded.

QED

Rate this post