lặn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bộ đồ lặn.

A diving suit.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã sắp xếp cho em đi lặn biển.

Oh, I booked you in for scuba diving tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Nó buộc phải lặn xuống, và bị tàu xà lúp Pentstemon (1916) tấn công bằng mìn sâu; U-131 tìm cách nổi lên để chạy trốn.

After being damaged in a depth charge attack by the sloop Pentstemon, U-131 tried to escape on the surface.

WikiMatrix

Mặt trời đã lặn.

Its sun is setting.

jw2019

Người lạ mặt đứng nhìn giống như một đội mũ bảo hiểm lặn giận dữ hơn bao giờ hết.

The stranger stood looking more like an angry diving– helmet than ever.

QED

Tôi đã lặn xuống độ sâu gần 5500 m, tới một khu vực mà tôi đã nghĩ sẽ là vùng bảo tồn nguyên vẹn của đáy biển.

And on my dive, I went down 18,000 feet, to an area that I thought would be pristine wilderness area on the sea floor.

ted2019

Các thanh niên khỏe mạnh đứng sẵn sàng trên thuyền với những cái thùng để lặn sâu dưới biển.

The strong young men in the boat stood ready with containers to dive deep into the seawater.

LDS

Tuy nhiên, George Macartneywrote viết vào năm 1773, năm khởi đầu của việc bành trướng lãnh thổ sau chiến thắng của Vương quốc Anh trong Chiến tranh Bảy Năm, “đế quốc rộng lớn với mặt trời không bao giờ lặn, và những giới hạn của tự nhiên chưa đạt được.”

However, George Macartney wrote in 1773, in the wake of the territorial expansion that followed Britain’s victory in the Seven Years’ War, of “this vast empire on which the sun never sets, and whose bounds nature has not yet ascertained.”

WikiMatrix

Chúng ta cần những tàu lặn tân tiến.

We need new deep-diving submarines.

ted2019

Trên boong tàu, thợ lặn xanh đang ở đó.

Topside, blue diver is here.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn tin không, bức ảnh bên phải vẫn là một điểm lặn du lịch rất nổi tiếng trên đảo Maui, dù nó đã mất hầu hết san hô bao phủ một thập kỉ qua.

Believe it or not, the picture on your right remains a very popular tourist snorkeling spot on the island of Maui, even though it’s lost most of its coral cover over the past decade or so .

ted2019

Người tổ chức cuộc thăm dò ý kiến ghi nhận rằng những gia đình lành mạnh thường theo biện pháp là “không ai đi ngủ khi còn giận người khác”.6 Tuy nhiên, cách đây hơn 1.900 năm, Kinh-thánh khuyên bảo: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến khi mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26).

A common policy found in healthy families is that “nobody goes to bed angry at another,” noted the author of the survey.6 Yet, over 1,900 years ago, the Bible advised: “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state.”

jw2019

Họ mua 2 bộ đồ lặn và người phụ nữ trong cửa hàng là người cuối cùng thấy họ còn sống.

They both bought wetsuits, and the woman in the shop was the last person we know of to have seen them alive .

ted2019

Nếu chuyện đó xảy ra, chớ để con bạn bị buồn tủi hoặc chính bạn bị giận dữ cho đến khi mặt trời lặn (Ê-phê-sô 4:26, 27).

( Ephesians 4 : 26, 27 ) Settle matters with your child, offering an apology if that seems appropriate .

jw2019

Vào chiều ngày 28 tháng 3, sau khi mặt trời lặn, cả hai lớp người sẽ họp lại, cùng nhau tưởng niệm sự chết của Đấng Christ và nhớ đến mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã làm cho họ qua sự hy sinh của Con yêu dấu Ngài, Chúa Giê-su Christ.

On the evening of March 28, after sundown, both classes will meet together to commemorate Christ’s death and remember all that Jehovah has done for them through the sacrifice of his dear Son, Christ Jesus.

jw2019

Mùa này mặt trời rất mau lặn.

The sun drops fast this time of year .

OpenSubtitles2018. v3

Sớm muộn gì ông nha sĩ cũng sẽ dọn rửa bể cá… và để làm điều đó ông ấy phải vớt mình ra…Để chúng mình vào từng túi nhỏ… Sau đó ta sẽ lặn mình xuống… khỏi cửa sổ, qua mái hiên

Pretty soon, the dentist’ il have to clean the tank… and when he does, he’ il take us out of the tank… put us in individual baggies… then we’ il roll ourselves down the counter… out the window, off the awning… into the bushes, across the street… and into the harbor!

opensubtitles2

Và mặt trời sắp lặn.

And the sun sets soon.

OpenSubtitles2018. v3

Phim X-quang cho thấy ít nhất 12 chỗ gãy xương mà không bao giờ được lành lặn trở lại.

X-rays show at least 12 fractures that never properly healed.

OpenSubtitles2018. v3

Các thợ lặn nhảy khỏi vách đá cao hàng chục mét xuống biển.

A diver jumps off of a cliff hundreds of feet above the ocean.

OpenSubtitles2018. v3

thợ lặn xanh, Túi của cậu ở dưới đáy sông.

Blue diver, your tool bag is on the river bottom.

OpenSubtitles2018. v3

Và cách duy nhất để lặn xuống cái hồ lạnh cóng này và bơi 1 kilômét

And the only way I can dive into that freezing cold water and swim a kilometer is by listening to my iPod and really revving myself up,

QED

Mình đi lặn với nhau nữa ha dịp nào đó.

Let’s go diving together again sometime.

OpenSubtitles2018. v3

Chiếc Hudson đã tấn công chiếc tàu ngầm bằng mìn sâu, gây hư hại đến mức nó không thể lặn xuống.

The Hudson attacked the U-boat with depth charges, damaging the enemy craft so severely that she could not submerge.

WikiMatrix

Phobos nhanh chóng mọc lên ở phía tây, lặn ở phía đông, và mọc lại một lần nữa chỉ sau mười một giờ, trong khi đó Deimos, chỉ nằm hơi bên ngoài của một quỹ đạo đồng bộ, chờ đợi nó mọc lên ở phía đông nhưng lại rất chậm.

Speedy Phobos rises in the west, sets in the east, and rises again in just eleven hours, while Deimos, being only just outside synchronous orbit, rises as expected in the east but very slowly.

WikiMatrix

Rate this post