160 Từ đồng nghĩa Large với các ví dụ

( Bạn thấy bài viết này hữu dụng thì hãy cho mình xin 1 like và 1 san sẻ. Xin cảm ơn ! )

160 Từ đồng nghĩa Large với các ví dụ

160 Từ đồng nghĩa Large với các ví dụ Học những từ khác nhau này để sử dụng thay vì “Large” để cải thiện và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.

Một từ khác cho “Large” là gì? Học các từ đồng nghĩa “Large” bằng tiếng Anh với các câu ví dụ và trang tính có thể in ESL. Học những từ khác nhau này để sử dụng thay vì “Large” để cải thiện và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.

Định nghĩa lớn và ví dụ

Ý nghĩa của Large : Một thước đo kích thước tương đối hoặc tuyệt đối. Nó được sử dụng để mô tả khối lượng các thuộc tính vật chất hoặc các đặc điểm vô hình.

Ví dụ:

“There are numerous reasons behind purchasing a large vehicle for a small family, but none of them can be considered good.”

” Có rất nhiều nguyên do đằng sau việc mua một chiếc xe lớn cho một mái ấm gia đình nhỏ, nhưng không có nguyên do nào hoàn toàn có thể được coi là tốt. ”

“The actions he took in the wake of the disaster shows clearly that he possessed a large heart.”

” Những hành vi mà anh ấy đã làm sau thảm họa cho thấy rõ ràng rằng anh ấy chiếm hữu một trái tim to lớn. ”

“The two large classrooms have been assigned to us.”

” Hai phòng học lớn đã được giao cho chúng tôi. ”

160 Từ đồng nghĩa Large với các ví dụ

Danh sách lớn gồm hơn 160 từ khác nhau để sử dụng thay vì “Large”:

Big

Abundant

Bulk

lephantine

Colossal

Ample

Bulky

Elevated

Enormous

Appreciable

Burly

Elevates

Gigantic

Astronomical

Capacious

Enormous

Huge

Big

Cavernous

Essential

Massive

Bombastic

Chubby

Excessive

Substantial

Boundless

Chunky

Exorbitant

Significant

Bounteous

Clumsy

Expanded

Tremendous

Bountiful

Colossal

Expansive

Fair

Brawny

Commodious

Expectant

Far-reaching

Broad

Comprehensive

Extended

Fat

Broad-based

Consequential

Extensive

Fatty

Broader

Considerable

Extensiveness

Fine

Gravid

Copious

Extravagant

Formidable

Great

Corpulent

Extreme

Free

Greater

Crucial

Important

Full

Greatest

Declamatory

Impressive

Gargantuan

Gross

Main

Increased

General

Grown

Major

King-size

Generous

Healthy

Mammoth

Large scale

Giant

Heavy

Man-sized

Larger

Gigantic

Hefty

Many

Large-scale

Ginormous

Herculean

Mass

Largest

Good

High

Massive

Largish

Goodly

Higher

Material

Lavish

Grand

Highly

Mighty

Lengthy

Grande

Huge

Monstrous

Liberal

Grandiose

Hulking

Monumental

Lofty

Orotund

Humongous

Mountainous

Magnanimous

Outsize

Husky

Much

Magnificent

Overgrown

Immeasurable

Munificent

Stupendous

Oversize

Immense

Muscular

Sturdy

Overweight

Respectable

Numerous

Substantial

Plentiful

Roomy

Obese

Thick

Ponderous

Rotund

Older

Thickset

Portly

Senior

Openhanded

Thumping

Powerful

Serious

Unwieldy

Tidy

Primary

Significant

Vast

Titan

Princely

Sizable

Voluminous

Titanic

Prodigious

Small

Walloping

Towering

Prominent

Solid

Weighty

Tremendous

Raised

Sound

Wide

Tubby

Relevant

Spacious

Wide-ranging

Unsparing

Strapping

Staggering

Widespread

Unstinting

Xem thêm :

Các ví dụ với Từ đồng nghĩa Large

Big

Example: It’s the world’s biggest computer company.

Đó là công ty máy tính lớn nhất quốc tế .

Colossal

Example: The variety of wines available is colossal.

Sự phong phú của những loại rượu vang có sẵn là rất lớn .

Enormous

Example: The problems facing the President are enormous.

Những yếu tố mà Tổng thống phải đương đầu là rất lớn .

Gigantic

Example: The problem was beginning to take on gigantic proportions.

Vấn đề mở màn xảy ra với tỷ suất khổng lồ s .

Huge

Example: He gazed up at her with huge brown eyes.

Ông ngước lên nhìn cô với rất lớn đôi mắt nâu .

Massive

Example: Their house is massive.

Ngôi nhà của họ rất đồ sộ .

Substantial

Example: Substantial numbers of people support the reforms.

Một số lượng đáng kể người dân ủng hộ những cải cách .

Significant

Example: There are no significant differences between the two groups of students.

Không có sự độc lạ đáng kể giữa hai nhóm học viên .

Tremendous

Example: A tremendous amount of work has gone into the project.

Một lượng lớn việc làm đã đi vào dự án Bất Động Sản .

Các ví dụ thú vị hơn với từ “Large”

The sofa was entirely occupied by two large cats .
Chiếc ghế sofa trọn vẹn bị chiếm bởi hai con mèo lớn .

Large vases of flowers were liberally scattered about the room .
Những lọ hoa lớn được rải khắp phòng một cách phóng khoáng .

The secretary has a large amount of mail to answer every day .
Thư ký có một lượng lớn mail cần vấn đáp mỗi ngày .

The correction of composition took a large part of the teacher’s time .
Việc chỉnh sửa bố cục tổng quan chiếm một phần nhiều thời hạn của giáo viên .

That last round of drinks made a large hole in ten pounds .
Đợt đồ uống ở đầu cuối đó đã tạo ra một khoản lỗ lớn đến 10 pound .

She was wearing a large gold necklace set with jewels .
Cô ấy đang đeo một chiếc vòng cổ lớn bằng vàng có đính những món trang sức đẹp .

She was rooted to her seat because she was afraid to speak in front of a large group .
Cô ấy đã ngồi xuống chỗ ngồi của mình vì cô ấy ngại nói trước một nhóm đông người .

She was the boss of a large international company .
Cô là ông chủ của một công ty quốc tế lớn .

Chúc bạn thành công !

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Rate this post