Những loại Lệnh trong Chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MOK là gì?

Trong lĩnh vực chứng khoán, ngoài việc làm quen với các mã cổ phiếu, ký hiệu trên bảng giá, ý nghĩa các con số, biểu đồ thì các lệnh cũng là một trong những thứ căn bản quan trọng với nhà đầu tư. Các loại lệnh trong chứng khoán là một trong những kiến thức mà nhà đầu tư cần trang bị khi bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Vậy có mấy loại Lệnh? Lệnh nào phổ biến nhất? Lệnh nào dễ sử dụng nhất?  Lệnh nào hữu ích nhất? Ý nghĩa và cách sử dụng mỗi loại Lệnh như thế nào? Trong bài viết này, Nhật Cường sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề Những loại Lệnh trong Chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MOK là gì?

Những loại Lệnh trong Chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MOK là gì?

Tổng hợp Những loại Lệnh trong Chứng khoán

Bảng thời gian sử dụng lệnh trong chứng khoán

Sàn Thời gian
Trước 9h 9h – 9h15 9h15 – 11h30 11h30 – 13h 13h – 14h30 14h30 – 14h45 14h45 – 15h Sau 15h
HOSE Đóng cửa ATO, LO LO, MP Nghỉ LO, MP ATC, LO Đóng cửa Đóng cửa
HNX LO, MTL, MAK, MOK LO, MTL, MAK, MOK ATC, LO
UPCOM LO LO

Bảng tóm tắt cách dùng các loại lệnh

Lệnh Tên Ý nghĩa
ATO At the Open Order – Lệnh mở cửa Lệnh tranh mua, bán tại mọi mức giá mở cửa. Phần chưa khớp sẽ bị hủy sau phiên định kỳ mở cửa.
ATC At the Close Order – Lệnh đóng cửa Lệnh tranh mua, bán tại mọi mức giá đóng cửa. Phần chưa khớp sẽ bị hủy sau phiên định kỳ đóng cửa.
LO Limit Order Lệnh giới hạn Lệnh cố định giá mua, bán.
MP Market Price Order – Lệnh thị trường, Lệnh quét Lệnh mua tại mức giá chờ bán thấp nhất. Lệnh bán tại mức giá chờ mua cao nhất. Phần chưa khớp sẽ chuyển thành lệnh LO.
MTL Market to Limit Order – Lệnh thị trường giới hạn Giống lệnh MP.
MAK Fill and Kill Order – Lệnh thị trường khớp và hủy Giống lệnh MP nhưng có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần chưa khớp lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.
MOK Fill or Kill Order – Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy Giống lệnh MP nhưng nếu không được thực hiện toàn bộ thì tự động hủy toàn bộ lệnh, kể cả phần đã khớp.

Lưu ý:

  • Tất cả các loại lệnh đều có khối lượng đặt cố định.
  • Hết phiên giao dịch đóng cửa thì tất cả lệnh chưa khớp và chưa khớp hết sẽ bị hủy.

Để có thể sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp những loại lệnh trong chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP các bạn tham khảo các bài viết:

Cách sử dụng Lệnh ATO, ATC trong Đặt lệnh Chứng khoán

Cách sử dụng Lệnh LO trong Đặt lệnh Chứng khoán

Mỗi nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán đều nên nắm vững các loại lệnh trên thị trường và cách sử dụng chúng trong giao dịch chứng khoán.Trên đây, Nhật Cường đã chia sẻ với các bạn về chủ đề Những loại Lệnh trong Chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MOK là gì? Nhà đầu tư muốn mở tài khoản chứng khoán và muốn được tham khảo những mã cổ phiếu tăng giá tốt nhất thị trường hiện tại như danh mục đầu tư của Nhật Cường vui lòng liên hệ với mình để được tư vấn chi tiết hơn.

Nguồn: https://blogchiase247.net/

Rate this post