Noncurrent Liabilities là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Noncurrent Liabilities
Tiếng Việt
nợ phải trả Noncurrent

Chủ đề
Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Noncurrent Liabilities là gì?

Nợ noncurrent, hay còn gọi là nợ dài hạn hoặc những khoản nợ dài hạn, là nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính dài hạn niêm yết trên bảng cân đối của công ty. Những khoản nợ có nghĩa vụ và trách nhiệm mà đến hạn thanh toán giao dịch vượt quá mười hai tháng, trong tương lai, như trái ngược với nợ thời gian ngắn là những khoản nợ thời gian ngắn với ngày đáo hạn trong thời hạn mười hai tháng tiếp theo .

  • Noncurrent Liabilities là nợ phải trả Noncurrent.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

Ý nghĩa – Giải thích

Noncurrent Liabilities nghĩa là nợ phải trả Noncurrent.

Nợ phải trả không được so sánh với dòng tiền, để xem liệu một công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình trong dài hạn hay không. Trong khi người cho vay chủ yếu quan tâm đến thanh khoản ngắn hạn và số lượng nợ hiện tại, các nhà đầu tư dài hạn sử dụng các khoản nợ không phải trả để đánh giá liệu một công ty có sử dụng đòn bẩy quá mức hay không. Dòng tiền của công ty càng ổn định, càng có nhiều khoản nợ mà nó có thể hỗ trợ mà không làm tăng rủi ro mặc định.

Definition: Noncurrent liabilities, also called long-term liabilities or long-term debts, are long-term financial obligations listed on a company’s balance sheet. These liabilities have obligations that become due beyond twelve months in the future, as opposed to current liabilities which are short-term debts with maturity dates within the following twelve month period.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Nợ phải trả không bao gồm nợ, nợ dài hạn, trái phiếu phải trả, nợ thuế hoãn lại, nghĩa vụ cho thuê dài hạn và nghĩa vụ trợ cấp hưu trí. Phần của một khoản nợ trái phiếu sẽ không được thanh toán trong năm tới được phân loại là một khoản nợ không phải trả. Bảo đảm trong thời hạn hơn một năm cũng được ghi nhận là các khoản nợ không phải trả. Các ví dụ khác bao gồm bồi thường trả chậm, doanh thu trả chậm và các khoản nợ chăm sóc sức khỏe nhất định.

Thế chấp, thanh toán xe hơi, hoặc các khoản vay khác cho máy móc, thiết bị hoặc đất đai đều là các khoản nợ dài hạn, ngoại trừ các khoản thanh toán được thực hiện trong mười hai tháng tiếp theo được coi là phần nợ dài hạn hiện tại. Nợ đến hạn trong vòng mười hai tháng cũng có thể được báo cáo là một khoản nợ không có khả năng thanh toán nếu có ý định tái tài trợ khoản nợ này với sự sắp xếp tài chính trong quá trình tái cơ cấu nghĩa vụ với tính chất không tồn tại.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Noncurrent Liabilities

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Noncurrent Liabilities là gì? (hay nợ phải trả Noncurrent nghĩa là gì?) Định nghĩa Noncurrent Liabilities là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Noncurrent Liabilities / nợ phải trả Noncurrent. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Rate this post