trưởng lớp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Richard Nixon theo học tại trường tiểu học East Whittier, giữ chức lớp trưởng trong năm lớp tám.

Young Richard attended East Whittier Elementary School, where he was president of his eighth-grade class.

WikiMatrix

Sau đây là một bản tóm lược về sự tăng trưởng của lớp giáo lý qua nhiều năm.

Here’s a look at how seminary has grown over the years.

LDS

Hơn nữa lớp trưởng còn được phát một cây gậy để đi quanh lớp kiểm tra bọn làm ồn trong giờ học.

But my teacher would also give you a cane to hold in your hand while you walk around and patrol the class for noisemakers.

ted2019

Bạn nhận thấy sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu.

You see the middle class grow.

ted2019

Nhưng lạ thay giáo viên lại bảo, lớp trưởng phải là con trai.

Then, to my surprise, my teacher said that the monitor had to be a boy.

ted2019

Ít nếu tài khoản của khách truy cập của bộ trưởng cao cấp lớp ( BENZ )?

At least what if visitor thành viên of the senior ministerial class ( BENZ ) ?

QED

Nào, lớp trưởng!

Hey class rep !

QED

Lớp trưởng cũng phải chịu trách nhiệm nữa.

And right … the class rep should be responsible as well .

QED

Trách nhiệm của lớp trưởng mà…

Leader’s duty …

QED

Tôi chỉ mong được làm lớp trưởng.

I very much wanted to be the class monitor.

ted2019

Breanne (học khóa năm 2005) từng là một vận động viên bóng chuyền và là lớp trưởng.

Breanne (Bentworth class of 2005) was a volleyball player and class president.

WikiMatrix

Lớp trưởng, lên đây.

Come up here Class Monitor.

QED

Lúc tiết 6 lớp trưởng kiểm tra vẫn còn.

It was still here when the class leader checked about an hour ago.

OpenSubtitles2018. v3

Lớp trưởng trong 3 năm liền.

Class president for three years in a row.

OpenSubtitles2018. v3

Lớp trưởng, trả lời xem? Có phải là…

Class Monitor, what do you say?

QED

Mà tôi là con gái, còn bạn ấy là con trai. Và bạn ấy được làm lớp trưởng.

But I was female and he was male, and so he became the class monitor.

ted2019

Roxanne là lớp trưởng của Gromo và Martin.

Roxanne is the top of Gromo and Martin’s primary school class.

WikiMatrix

Lớp trưởng không thấy trả lời.

Class Monitor Girl is not answering.

QED

Lớp trưởng!

Class Monitor!

QED

Shizuru tham gia câu lạc bộ cùng người bạn thân của cô là Konohana Lucia, lớp trưởng của Kotarou.

Sizuru joins the club with her close friend Lucia Konohana, another heroine and the class representative of Kotarou’s class.

WikiMatrix

Một bạn trai có bài kiểm tra được điểm cao thứ nhì lớp, và bạn ấy sẽ được làm lớp trưởng.

A boy had the second highest score on the test, and he would be monitor.

ted2019

Braun lớn lên ở Cos Cob, Connecticut và theo học tại trường Greenwich High School nơi anh được bầu chọn là lớp trưởng.

Braun grew up in Cos Cob, Connecticut and attended Greenwich High School where he was elected class president.

WikiMatrix

Bạn phải gài nút áo trên khi đeo cà-vạt và bạn phải hỏi giáo viên hay lớp trưởng nếu bạn muốn cởi ra.

you must do up the top button of your shirt when wearing your tie, and you must ask a teacher or a prefect if you wish to remove it.

OpenSubtitles2018. v3

Giống như tất cả những con ngựa xám, chúng có làn da đen, mắt đen, và ngựa trưởng thành có lớp khoác lông trắng.

Like all gray horses, they have black skin, dark eyes, and as adult horses, a white hair coat.

WikiMatrix

Ông đã được bầu làm lớp trưởng, đã chơi kèn trong một ban nhạc, và là người đánh trống xuất sắc cho ban nhạc diễu hành.

He was elected class president, played the clarinet in a band, and was drum major for the marching band.

LDS

Rate this post