‘lưu niệm’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” lưu niệm “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ lưu niệm, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ lưu niệm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Quà lưu niệm.

2. Lưu niệm thôi.

3. Phát quà lưu niệm 17.

4. Cổng vào khu lưu niệm.

5. Một món đồ lưu niệm.

6. Một món quà lưu niệm.

7. Khu lưu niệm Trần Phú ở xã Tùng Ảnh: Khu lưu niệm danh nhân lịch sử cách mạng.

8. Cửa hàng lưu niệm với Chris.

9. Quà lưu niệm cho mẹ à?

10. Làm đồ lưu niệm cũng hay.

11. Nó là món quà lưu niệm.

12. Nhớ đem về quà lưu niệm.

13. Anh mua nhiều quà lưu niệm hả?

14. Hóa ra nghĩa là ” quà lưu niệm. “

15. Cho cậu ấy xem đồ lưu niệm đi!

16. Xin hãy giữ nó như quà lưu niệm.

17. Một số hạng mục trong khu lưu niệm.

18. Em giữ nó xem như quà lưu niệm

19. Xuống cửa hàng lưu niệm mua áo sơ mi.

20. Có đấy, trong quyển sổ lưu niệm ở trường.

21. Không, tôi sẽ tự đi mua quà lưu niệm

22. Không có gì, chỉ là quà lưu niệm thôi

23. Chúng tôi không trả đồ lưu niệm cho gia đình.

24. Bố cháu ở trong chiếc xe chứa quà lưu niệm.

25. 1 vật lưu niệm đẹp đẽ cho buổi tối này.

26. Cậu ấy từng đem về quà lưu niệm cho Rebecca không?

27. Một món quà lưu niệm từ chuyến thắm trước của ta.

28. Vật lưu niệm nhắc bạn nhớ đến những người yêu thương mình

29. Laura yêu cầu Mary Power viết lên sổ lưu niệm của cô.

30. Đây là tiệm cà phê và 1 tiệm bán đồ lưu niệm.

31. Ông ta có vài vật lưu niệm từ cửa hàng Lucky Penny.

32. Tôi nhớ những câu của cô trong sổ lưu niệm của tôi.

33. Anh ta mua một bộ bài ở quầy hàng lưu niệm khách sạn.

34. Tấm ảnh đó đã trở thành vật lưu niệm mà tôi quí lắm.

35. họ bảo Malvo để lại vài vật lưu niệm từ quán Lucky Penny.

36. Tớ đi qua quầy bán quà lưu niệm, và tớ thấy cái này.

37. Còn việc gì quan trọng hơn chữ ký lưu niệm của tôi nữa chứ?

38. Họ yêu cầu sách giáo khoa, các bài tập, tranh ảnh, đồ lưu niệm.

39. Dù sao, người ta cần bao nhiêu thứ đồ lưu niệm vớ vẩn đó?

40. Khu lưu niệm danh hoạ Nguyễn Phan Chánh (di tích văn hoá cấp Tỉnh).

41. Khoảng mười nghìn người khác cố bán đồ lưu niệm gì đó cho bạn.

42. Số mảnh thủy tinh lưu niệm anh ta sưu tập được trong chuyến đi.

43. Đồ tính giờ trứng được bán rộng rãi ở các hàng đồ lưu niệm.

44. Mặt Trăng là món quà lưu niệm của thời kỳ đầy sóng gió ấy.

45. Những người yêu thích lá phong còn có thú vui ép lá làm lưu niệm.

46. Tất cả những cô gái theo mốt nhất ở Vinton đều có sổ lưu niệm.

47. Chúng tôi không tin hắn có thể lấy 1 vật lưu niệm từ cô bé.

48. Nhiều hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Lưu niệm Mutsu ở Tôwa Chô.

49. Tuy nhiên Mashimaro xuất hiện nhiều hơn trên các hàng lưu niệm, giống như Hello Kitty.

50. Gia đình ông đã mở nhà lưu niệm mang tên ông để tưởng nhớ tới ông.

Rate this post